.

Findes JULEMANDEN Virkelig ?

.Næste gang, et barn spørger dig, om Julemanden eksisterer,
så fremgår svaret klart af følgende beregninger:

1). Der er ca. 2 milliarder børn (personer under 18 år) på jorden. Imidlertid skal Julemanden ikke besøge muslimer, hinduer, jøder eller buddister, hvilket reducerer antallet til 15% eller 378 millioner. Med et verdensgennemsnit på 3,5 børn pr. husstand er der altså 108 millioner husstande at besøge, idet jeg antager, at der er mindst ét artigt barn i hver husstand.

2). Julemanden har p.g.a. jordens forskellige tidszoner og rotation, ca. 31 timer at klare sit arbejde i, idet jeg antager, at han rejser fra øst mod vest, hvilket ville være logisk at gøre. Det svarer altså til, at han besøger 967,7 husstande pr. sekund. Det vil altså sige, at for hver kristen husholdning med et artigt barn har Julemanden ca. 1/1000 sekund til at parkere slæden, springe ud og hoppe ned gennem skorstenen, fylde sokkerne, der hænger på kaminen, anbringe de resterende gaver under træet, spise det slik der er lagt frem til ham, kravle op igen gennem skorstenen, hoppe op i slæden og fortsætte til det næste hus. Jeg antager, at alle husstande som skal besøges, er jævnt fordelt (ifølge egne beregninger), er der ca. 1 km. mellem hvert hus i gennemsnit. Det giver en samlet rejse på ca. 100 millioner km., idet toiletbesøg og pauser fraregnes. Det vil sige, at Julemandens slæde flyver ca. 1000 km. i sekundet, eller 3000 gange lydens hastighed. Til sammenligning kan nævnes, at det hurtigste menneskeskabte fartøj nogensinde, rumsonden Ulysses, flyver ca. 50 km. i sekundet. I øvrigt kan et konventionelt Rensdyr max. løbe ca. 30 km. i timen.

3). Nyttelasten i slæden er et andet interessant aspekt. Idet jeg antager, at hvert barn minimum får et lego-sæt af mellemstørrelse (1 kg), skal slæden medtage over 500000 tons, Julemanden selv ikke medregnet. På land kan et normalt Rensdyr max. trække ca. 200 kg. Selv hvis jeg antager, at de specielle flyvende Rensdyr kan trække 10 gange denne vægt, kan opgaven ikke klares med 8 eller 9 - Julemanden ville have brug for 360000 Rensdyr. Dette vil, sammen med gaverne bringe slædens samlede vægt op på ca. 600.000 tons.

4). 600.000 tons, som flyver med 1000 km. i sekundet skaber en enorm luftmodtand. Dette vil opvarme Rensdyrene på samme måde som en meteor, der kommer ind i jordens atmosfære. De to fører-Rensdyr ville hver absorbere en energi på 14.300 trilliarder joule pr. sekund, eller 14.300 trilliarder watt. De forreste Rensdyr ville simpelthen flamme op øjeblikkelig og Rensdyrene bagved ville blive udsat for overlydsbrag og derefter selv flamme op.
Den samlede Rensdyrflok ville være brændt op i løbet af 4,26 tusindedele af et sekund, dvs. ca. når Julemanden er nået til det femte hus. Men det kan iøvrigt være lige meget, for idet Julemandens slæde accelererer fra 0 til 1000 km/s på 1/1000 sekund, vil alle i slæden blive udsat for en kraft 17.500 gange stærkere end tyngdekraften. En Julemand på 150 kg. (vægten skønnet ud fra eksisterende billedmateriale) ville blive naglet til bagenden af slæden svarende til en vægt på ca.3 millioner kg. Dette vil øjeblikkelig knuse hvert et ben i hans krop og forvandle ham til en gang splat.

5). Konklusionen er derfor, at hvis Julemanden nogensinde har eksisteret, er han død nu.!

GLÆDELIG JUL.

 

 

Reserve Julemanden blev ramt af et Jetfly.

 

Der bliver mange børn som ikke får Julegaver i år!

 

                      

 

Måske er der noget Webmaster har misforstået.
Se lige dette brev jeg har modtaget fra Vinni:
 
Hej Bent ; ))
Jo du kender jo Einstein ikk ? (ham med relativitetsteorien) Han havde
osse nogle tanker om tiden som dimension. Jeg er sikker på, at dine
regnestykker er ganske korrekte, men jeg er osse sikker på at det
tidsrum, som du mener, at julemanden deler gaver ud i, for ham føles som
uendeligt og så har han jo tid nok, ikk ?! alt er jo relativt ; ))
Derudover kan han befinde sig på et andet plan, hvorfra han teleporterer
sig, uden for tiden, fra slæde til sok.
Så selvfølgelig findes julle, det er jo bare fordi, vi ikke ved, hvordan
han gør det, at vi mener, at det må være magi ; ))
Håber at du fandt min uddybende forklaring brugbar.
Venligst Vinni (specialist i snørklelogi)
 

 

Tilbage til Juleindex

Back to Index     Tilbage til Indeks

 web counter html code
web counter html code