Hvad er en "Rigtig Net Ven"?

Det er en ven, som acepterer dig som du er, selv om du fejler.
Det er en ven, som altid er klar til at give en hjælpende hånd.
Det er en ven, som man kan betro sig til, uden at man mistolkes.

Hvordan man holder venskab ved lige på Internet, Facebook og Mail.

1. Pas på at du ikke har dine egne meninger om noget !

2. Snak altid dine venner efter munden !

3. Del ikke dine venners mening med andre !

4. Svar på mail senest 5 minuter efter modtagelse !

5. Skriv ikke noget privat i Gæstebøger !

6. Hjælp alle der ønsker dette. Også uden at få tak !

7. Skriv kun hvad andre vil se på din Hjemmeside/Facebook !

8. Tro ikke på alt du hører eller læser ! Tænk Først !

9. Fortæl aldrig en Hjemmesideejer at der er fejl på deres side !

10. Hvorfor bruger du  "facebook"? Du ser jo aldrig ind til dine venner. Hvorfor? Du har travlt med at spille spil.

Et Skandinavisk Fænomen - For mig ser det ud som om at, Private Hjemmesider, kun skal være om Sygdom, Hund, Kat og nogle "Glansbilleder". Disse uinteresante hjemmesider har et besøgstal på under 100 i døgnet. Læs mere om dette her!

Kan du ikke fordøje en bestemt Hjemmeside - Så gå væk fra den !

Webstats:  Her kan du se dig selv + de sidste 50 besøgende som er inde på min side - Klik her!

Ovenstående er ofte det samme i det "virkelige liv" Uanset om din ven har fejl, så lad som ingenting!

KUN FOR NORSKE BESØGENDE - En svært sexy sang. På egen risiko! Dette er ikke en Barnesang! Sangen er her!  Først tryk på "Esc" tasten, for å stoppe bakgeunnsmusikken.

Ja, nu får jeg sikkert en masse ufred og vrøvl, bare på grund af min ærlighed.  Jeg har før prøvet at være i modvind, så jeg klarer det sikkert igen. Har du indvendinger eller tillæg - kontakt: Bent Bay


What is a "real internet friend"?
It´s a good trustworthy person you can belive in, and exchange nice conversations.

How to keep Friendship on Internet/Facebook and by mail.

1. You may/must have the same meaning as your friends !

2. Talk and write only what your friends want to read/hear !

3. Do not deal your friends meaning with other persons !

4. Answer mail at least 5 minutes after receiving an e-mail !

5 Do not write private messages in others Guestbooks !

6 Always help your friends. Maybe without "Thank You" !

7. Write only what other people want to se on your Homepage !

8. Do not believe in everything you hear or read ! Think First !

9. Never tell a Homepage Owner, There is something wrong !

10. Why use "facebook"? You never look into your friend. Why?

Don´t you like a speciel Homepage - Then leave it !

The above are often the same in "real life" Whether your friend has errors,
then pretend nothing!

 

Was ist eine echte Internet Freund ?
Es ist eine gute vertrauenswürdige Person, die Sie in belive können, und den Austausch nette Gespräche.

 

Wie Freundschaft im Internet und per Post zu halten.

1. Sie können / müssen die gleiche Bedeutung wie Ihre Freunde!

2. Sprechen und schreiben nur, was deine Freunde zu lesen / hören wollen!

3. Nicht viel deine Freunde Sinne mit anderen Personen!

4. Antwort mail mindestens 5 Minuten nach dem Empfang einer E-Mail!

5. Nicht schreiben private Nachrichten in andere Gästebücher!

6. Immer helfen Ihren Freunden. Vielleicht ohne Danke!

7. Schreiben Sie nur, was andere Leute zu sich auf Ihrer Homepage wünschen!

8. Glauben Sie nicht an alles, was Sie hören oder lesen! Denken Sie zuerst!

9. Nie sagen eine Homepage Besitzer, es ist etwas falsch!

10. Warum "facebook"? Man kann nie in Ihrem Freund zu suchen. Warum?

Weißt du nicht wie ein Speciel Homepage - Dann lassen Sie es!

Die oben genannten sind oft die gleichen im "wirklichen Leben"
Ob Ihr Freund hat Fehler, dann tun nichts!

Wat is een echte internet vriend ?
Het is een goede betrouwbare persoon kunt u gelooft, en de uitwisseling leuke gesprekken.
Hoe vriendschap te behouden op het internet en via e-mail.

1. U mag / moet hebben dezelfde betekenis als je vrienden!

2. Praten en schrijven alleen dat wat je vrienden willen lezen / horen!

3. Niet veel zin je vrienden met andere personen!

4. Antwoord e-mail ten minste 5 minuten na het ontvangen van een e-mail!

5 Doe niet schrijven prive berichten in andere gastenboeken!

6 altijd helpen je vrienden. Misschien zonder "Thank You" !

7. Schrijf alleen wat andere mensen willen se op uw homepage!

8. Geloof niet in alles wat je hoort of leest! Denk eerst!

9. Zeg nooit een Homepage Eigenaar, Er is iets mis!

10. Waarom gebruikt "facebook"? Je kijkt nooit naar je vriend. Waarom?

Je niet als een speciel Homepage - Dan laat het!

Het bovenstaande zijn vaak dezelfde in "real life" Of je vriend heeft fouten, dan doen alsof er niets!

 


Senden Sie diese Homepage an einen Freund, wenn Sie eine haben:
Send denne side til en ven, hvis du har en:
Send this Homepage to a friend, if you have one:
Stuur deze Homepage aan een vriend, als je er een:

 

Click here to send this page to a friend!

 susnet.se tjänster - statistik och besöksräknare utan reklam

eXTReMe Tracker

 free stat counter

free counters


  Forskellige landes Indeks for The Beat Post International. Klik på et flag ovenfor.
Verschillende landen 'Index voor The Beat Post International. Klik op een vlag boven.
Different country´s  Index  for The Beat Post International. Click a Flag above.

The songs on my site´s  are copyrighted by the respective artist and are placed here for evaluation and entertainment purposes only. No profits are made on this site from their use. Please support these artists and purchase their music.A - In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, any copyrighted work on this site is distributed under fair use without profit or payment to those who have expressed an interest in receiving for non-profit research and educational or criticism purposes only. http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml

Copyright © 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - Bent Bay