Ga op het midden van pagina voor Nederlandse vertaling 
 
Skandinavisk   nederst  på  siden
 

   Klik her under for at tilføje The Beat Post til foretrukne

 Click link below to Bookmark The Beat Post
 
 

Have a history teacher explain this----- if they can.

                       

Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846.
John F. Kennedy was elected to Congress in 1946

Abraham Lincoln was elected President in 1860.
John F. Kennedy was elected President in 1960.

Both were particularly concerned with civil rights.
Both wives lost their children while living in the White House.

Both Presidents were shot on a Friday.
Both Presidents were shot in the head

Now it gets really weird.

Lincoln's secretary was named Kennedy.
Kennedy's Secretary was named Lincoln.

Both were assassinated by Southerners.
Both were succeeded by Southerners named Johnson.

Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808.
Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.

      

John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839.
Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939.

        

Both assassins were known by their three names.
Both names are composed of fifteen letters.

Now hang on to your seat.

Lincoln was shot at the theater named 'Ford.'
Kennedy was shot in a car called ' Lincoln' made by 'Ford.'

Lincoln was shot in a theater and his assassin ran and hid in a warehouse.
Kennedy was shot from a warehouse and his assassin ran and hid in a theater

Booth and Oswald were assassinated before their trials.

And here's the kicker..

A week before Lincoln was shot, he was in Monroe, Maryland
A week before Kennedy was shot, he was with Marilyn Monroe.

Creepy huh? Send this to as many people as you can, cause:
Hey, this is one history lesson most people probably will not mind reading!

WHO FIGURED THIS OUT?

 INCREDIBLE
1) Fold a NEW PINK $20 bill in half...

2) Fold again, taking care to fold it exactly as below

3) Fold the other end, exactly as before

 

4) Now, simply turn it over...

 

What a coincidence! A simple geometric fold creates a catastrophic premonition printed on all $20 bills!!!
COINCIDENCE? YOU DECIDE

As if that wasn't enough. Here is what you've seen...

Firstly
The Pentagon on fire...

 

Then The Twin Towers.

 

And now ... look at this!

TRIPLE COINCIDENCE ON A SIMPLE $20 BILL
It gets even better!! 9 + 11=$20!!

Nice song and pictures from America. ClickHere.

Send this page to your friends

Click here to send this page to a friend!
Osama ask Bush : Do we play chess?
Bush: No thanks, you've already passed two of my towers.


  In Dutch

Vraag een geschiedenis leraar of hij of zij dit kan verklaren…… maar ik geloof dat ze dat niet lukt.

                       

Abraham Lincoln werd gekozen in het congres in 1846.
John F. Kennedy werd gekozen in het congres in 1946.

Abraham Lincoln werd gekozen als President in 1860.
John F. Kennedy werd gekozen als President in 1960.

Beiden waren zeer bezorgd om met name de burgerrechten.
Hun beider vrouwen verloren kinderen terwijl ze in het witte huis woonden.


Beide Presidenten werden op een vrijdag doodgeschoten.
Beide Presidenten werden in het hoofd geschoten

Nu wordt het echt vreemd.
Lincoln's secretaris heette Kennedy,

Kennedy's secretaris heette Lincoln.


Beiden werden vermoord door iemand uit de zuidelijke staten

Beide Presidenten werden opgevolgd door een zuiderling genaamd Johnson.

Andrew Johnson, die Lincoln opvolgde, werd geboren in 1808.

Lyndon Johnson, die Kennedy opvolgde, werd geboren in 1908.

      

John Wilkes Booth, die Lincoln vermoordde, werd geboren in 1839.

Lee Harvey Oswald, die Kennedy vermoordde, werd geboren in 1939.

        

Beide moordenaars waren bekend bij hun 3 namen

Bij beide zijn de namen samengesteld uit 15 letters

Hou je nu vast:
Lincoln werd vermoord in een theater genaamd "Ford"

Kennedy werd vermoord in een auto van het merk Lincoln, gemaakt door "Ford"


Lincoln werd vermoord in een theater en zijn moordenaar rende naar een warenhuis om zich daar te verbergen.
Kennedy werd doodgeschoten vanuit een warenhuis en zijn moordenaar vluchtte naar een theater en verborg zich daar.


Booth and Oswald werden vermoord vóór hun process.

En hier is de uitsmijter….


1 week voordat Lincoln werd vermoord, was hij in Monroe, in de staat Maryland
1 week voordat Kennedy werd vermoord was hij bij Marilyn Monroe.

Wie heeft dit uitgezocht?


Ongelooflijk:
1) Vouw een nieuw $20 dollar biljet in tweeën...

2) Vouw het opnieuw en zorg ervoor dat je het exact zo als in onderstaand plaatje vouwt.

3) Vouw het andere eind precies zoals hierboven

4) Draai het nu om….

Wat een toeval ! een simpel geometrisch vouwen van een $20 dollar biljet onthuld een catastrofe, te zien op álle 20 dollar biljetten !!!

Toeval?


Jij beslist

Als dit niet genoeg was, dit is wat je zag:

Eerste: het Pentagon in brand…..

Vervolgens de Twin Towers

En kijk hier.. !!

Drie toevallige rampen op een $20 dollar biljet?
Ramp 1 (Pentagon)
Ramp 2 ( Twin Towers )
Ramp 3 (Osama)???

Het wordt nog beter: 9 + 11 = $ 20 !!

(9/11 = negen September de dag van de aanslagen op de twin towers en het Pentagon)

Eng he?


Deze geschiedenisles vinden de meeste mensen niet erg om te lezen!

Dutch Homepage

Ik begrijp het Nederlands, net zo schrijf me, als je wilt: bentbay@gmail.com

 

Stuur deze pagina aan uw vrienden

Click here to send this page to a friend!
Osama vraagt Bush: Moeten we schaken?
Bush: Nee, bedankt, je hebt al voorbij twee van mijn torens.På Skandinavisk

Historiens mysterium

Spørg en historielærer om han eller hun kan forklare dette……

                       

Abraham Lincoln ble valgt i kongressen i 1846.
John F. Kennedy ble valgt i kongressen i 1946.

Abraham Lincoln ble valgt som President i 1860.
John F. Kennedy ble valgt som President i 1960.

Begge var veldig optaget av borgerrettighederne.
Begge hustruene mistet barn mens de bodde i Det Hvite Hus.

Begge Pesidentene ble skut og drept på en fredag.
Begge Presidentene ble skutt i hodet.

Nu bliver det veldig merkelig.
Lincoln's sekretær het Kennedy,
Kennedy's sekretær het Lincoln.

Begge blev myrdet av en person fra sydstatene.
Begge Presidentene ble etterfulgt av en fra sørstatene med navnet Johnson.
Andrew Johnson, som etterfulgte Lincoln, ble født i 1808.
Lyndon Johnson, som etterfulgte Kennedy, ble født i 1908.

      

John Wilkes Booth, som myrdet Lincoln, ble født i 1839.
Lee Harvey Oswald, som myrdet Kennedy, ble født i 1939.

        

Begge morderene blev kendt under 3 navne
Hos begge er navnene sammensatt av 15 bogstaver

Hold deg nu fast:
Lincoln ble myrdet i et teater ved navn "Ford"
Kennedy ble myrdet i en bil av merket Lincoln, laget av "Ford"
Lincoln ble myrdet i et teater og hans morder løp til et varehus for å gjemme seg.
Kennedy ble skutt fra et varehus og hans morder flyktet til et teater og gjemte seg der.
Booth og Oswald ble myrdet FØR rettsaken kom opp.

Her kommer toppen….
1 uge før Lincoln ble skutt, var han i Monroe, i staten Maryland
1 uge før Kennedy ble skutt var han hos Marilyn Monroe.

 


Hvem har fundet ut dette?


Helt utrolig:
1) Brett en ny $20 dollar seddel i to....

2) Brett igjen og sørg for å brett akkurat slik som bildet under viser.

3) Brett den andre siden akkurat likt som ovenfor

4) Vend den nå om….

For en tilfeldighet! Ved å brette en 20 dollar seddel på en simpel geometrisk måte kommer det fram en katastrofe som vises på alle 20 dollar sedler!!!

Tilfeldighet?

Du bestemmer

Dersom dette ikke er nok er dette hva du så:
For det første: Pentagon i flammer…..

Deretter Twin Towers

Og se her.. !!

Tre tilfeldige katastrofer på en $20 dollar seddel?
Katastrofe 1 (Pentagon)
Katastrofe 2 ( Twin Towers )
Katastrofe 3 (Osama)???

Det blir enda bedre: 9 + 11 = $ 20 !!
(9/11 = 9. September dagen da twin towers og Pentagon ble angrepet)

Skremmende, ikke sant?

Dette er en historietime, som vi alltid vil huske!


Osama spørger Bush: Skal vi spille skak?
Bush: Nej tak, du har allerede væltet to af mine tårne.

 

It can´t be none of those funny people ?
 

 


  Don´t forget the nice photo´s from America  Click Here.
 

 

Click here to send this page to a friend!

Other languages and Programmes - Click on flag

English

American

Canada

Dansk

Norsk

Svensk

Nederland

Chinese

Greece

Russian

 

 
Visitors online:  

  Free counter and web stats

 susnet.se tjänster - statistik och besöksräknare utan reklam

 

 

 

 free counters

Copyright © 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - Bent Bay