Intressant läsning om hur samhället av idag fungerar!

Stoppa registret om sprit- och sexvanor
Socialstyrelsen vill registrera vår osunda livsstil.

Att Kalle Pettersson ­super. Att Rita González hänger i soffan och äter
chips medan Jenny Nilsson knullar runt.

Varenda osund uppgift ska matas in med personnummer i en nationell databas.
Social­styrelsen vill att vårdcentralerna enligt lag får ”rapporterings­skyldighet”
till patientregistret.

Sug på det ett tag och minns Bradley Manning. Han var en amerikansk soldat
som samordnade militära uppgifter under kriget i Irak.

Men sedan bröt han ihop, blev osams med sina befäl och en dag tryckte han på
knappen. Tusentals hemliga dokument skickades från den militära databasen
till Wikileaks.

Snart kunde hela världen ta del av de amerikanska militärhemligheterna.

Så vad kan då hända med Socialstyrelsens osunda register den dag
en ­anställd lackar ur och kopplar ihop det med Facebook? När ­Jenny
Nilssons osunda sexvanor paras ihop med hennes party­bilder på Instagram?

Kom aldrig och påstå att Socialstyrelsens nationella register kommer att
förbli hemligt. Inte ens den amerikanska militären lyckades behålla sitt
material top secret. Det finns ingen säker databas. Enda ­sättet att behålla
en hemlighet är att inte ­registrera den.

Eller att inte berätta den.

Vårdcentralens läkare kan ju inte tvinga ur oss hur mycket vi dricker, äter
eller har sex.

Vårdscentralerna sorterar ­under landstingen som organiseras i SKL,
det ­moderatstyrda Sveriges kommuner och landsting. Även SKL ­driver
registrering av våra ­levnadsvanor.

I en enkät till patienterna ­hävdar SKL att det handlar om ett förebyggande
hälsoarbete. Men det arbetet kommer väl ­snarare att saboteras av ett
nationellt register. Nu kommer inte en patient att våga avslöja något ­annat
än möjligtvis en halsfluss.

Anledningen till att Socialstyrelsen och SKL vill införa sitt register är
egentligen en helt annan. De vill privatisera ohälsan. Glöm arbetsmiljö,
fattigdom och arbetslöshet. Om du blir sjuk är det numera ditt ansvar.

När vården privatiseras kommer försäkringsbolagen snart ­ in i bilden. Den
som vill ha den bästa vården får köpa sig en sjukvårdsförsäkring och då
kommer registret till praktisk användning. En försäkrad ­person kanske får
en hjärtinfarkt och vill att försäkringen ska ­betala sjukhusräkningen. Men
då kan försäkringsbolaget säga nej med en enkel hänvisning till att du som
är så tjock får skylla dig själv.

När Jenny Nilsson vill ha ­ersättning för sitt dyra benbrott svarar bolaget
att, nej, du brukar ju leva rullan så den här frakturen får du själv ta
ansvar för. Så här funkar sjukförsäkringarna redan i Fredrik Reinfeldts
föregångsland USA, så det är bara en tidsfråga innan vi är där.

Ett nationellt register över våra osunda vanor kan alltid vändas emot oss.
Så nästa gång du får frågan om spriten: fråga då vad doktorn tänker göra med
ditt svar.

Bank politianmeldt for at få kunder til at sende uanmodede e-mails med markedsføring - Forbrugerombudsmanden har politianmeldt Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige, fordi banken med løfte om en hvervepræmie, opfordrede sine kunder til at sende e-mails med markedsføring fra banken til andre forbrugere, der ikke havde bedt om at blive kontaktet

VARNING FRÅN POLISEN!!!
Se upp alla! Snälla, håll detta cirkulerande ..  Detta gäller alla både kvinnor och män.
Om du ser ett papper på bakrutan på din bil - då kan detta vara ett nytt sätt att göra bilkapningar

Du går till din bil på en parkeringsplats, du låser upp bilen och sätter dig i den. Du startar motorn och lägger i backen. När du tittar i backspegeln för att backa ur din parkeringsplats, märker du ett papper fastnat i mitten av bakrutan.
Då lägger du i friläget och går ut ur bilen för att ta bort papperet (eller vad det nu är) som hindrar vyn. När du når baksidan av din bil, det är då bilkapare kommer från ingenstans, hoppar in i bilen och tar den. De slår praktiskt ner dig när de åker iväg med bilen.
Och gissa vad, mina damer och herrar? Jag slår vad om att din plånbok är i bilen. Så nu har bilkaparna din bil, din hemadress, dina pengar och dina nycklar. Ditt hem och hela din identitet är nu äventyrat!  (lämna aldrig nycklarna eller väskan kvar i bilen)

Vi måste akta oss för detta nya system som nu används.
Om du ser ett papper sitter fast på bakrutan, så bara kör iväg. Ta bort papperet senare. Och var tacksam att du läst detta meddelande.
Jag hoppas att du kommer att vidarebefordra detta till vänner och familj, särskilt för kvinnor. En väska innehåller alla typer av personlig information och iden.

Click here to send this page to a friend!

Kvinna dog av svält
i Caremas vård

En äldre kvinna dog av svält efter att ha bott hos Carema Care i tre år, rapporterar Sveriges Radio Väst P4.

Anhöriga hade påpekat under lång tid att kvinnan, som vårdades på ett boende i Brålanda, inte verkade få i sig tillräckligt med näring. Efter att kvinnan hade dött ville de anhöriga därför att hon skulle obduceras.

Då konstaterades det att kvinnan dog av svält.


"Liten i maten"
– Under tre års tid var vi där regelbundet och tjatade och tjatade om kostens betydelse. Som demenssjuk har man ett betydligt större kaloribehov än friska människor men det var man tydligen inte medveten om, utan man viftade bort det med att " hon var så liten i maten", säger kvinnans svärdotter till P4 Väst.

De anhöriga var i kontakt med socialförvaltningen i Vänersborg vid flera tillfällen för att byta boende för kvinnan, men fick svaret att det inte fanns några andra alternativ.

Svärdottern har anmält Carema Care till Socialstyrelsen.

Cecilia Bäcklund

Pia Kjærsgaards ugebrev  -  Mandag den 21. maj 2012

Den svenske løgn

Vores naboland hinsides Øresund har længe været udlændingepolitikkens ”Utopia”. Her modtages alle mennesker fra den tredje verden med åbne arme, hvad enten de nu er personligt forfulgte eller blot ønsker et bedre liv uden fattigdom. I Sverige er ”multikulturalismen” statsdoktrin på samme måde som ”antifascismen” var det i det tidligere DDR.

Og i det stærkt hierarkisk opdelte svenske samfund diskuteres magtelitens officielle politik ikke. Selv om det ved riksdagsvalget i september 2010 lykkedes det indvandringskritiske parti, Sverigedemokraterna, at komme i Rigsdagen, bliver det i dag af de øvrige partier frosset ude i et omfang, så den borgerlige regering stemmer mod egne forslag, hvis det viser sig, at et flertal kun kan tilvejebringes ved hjælp af Sverigedemokraternas stemmer.

Weekendavisen kunne for et par uger siden bringe en længere historie om Sveriges hastige forandring. Siden august 2004 er folketallet øget med en halv million, hvilket primært skyldes familiesammenføringer. Befolkningssammensætningen ændres samtidig. En stor del af stigningen i befolkningstallet skyldes indvandring fra ikke-vestlige lande som Somalia, Irak og Afghanistan.

Men Sveriges forandring har aldrig været et anliggende for den svenske befolkning. Den er aldrig blevet spurgt. Den har aldrig ytret sig. Enhver kritik af indvandringen har tangeret et socialt og karrieremæssigt selvmord. Så sent som ved riksdagsvalget i 2006, havde de statslige medier pligt til at anvende ordet ”fremmedfjendsk” i forbindelse med omtale af Sverigedemokraterna.

I dag må svenskerne leve med deres forandrede samfund. Sveriges tredjestørste by, Malmø, et stenkast fra Danmark, udgør et af Sveriges største sociale og etniske eksperimenter. Her er hver fjerde borger født i andre lande end Sverige, og bydelen Rosengård er måske det første reelle parallelsamfund med egne regler og love i Skandinavien. Her har de muslimske imamer mere at skulle have sagt end den svenske øvrighed.

Det multikulturelle eksperiment har en række uhensigtsmæssige konsekvenser, som især rammer den almindelige svensker. Malmø er en af Sveriges – ja Skandinaviens – mest kriminelle byer, hvor tyverier, vold, voldtægt og mord hører til dagens orden. Sidste efterår og i det tidlige forår var byen på alles læber som følge af en række mord begået i byens hastigt voksende kriminelle miljøer. Men kriminaliteten er ikke den eneste pris for multikulturalismen – etnisk had og ægte ”racisme” er en anden.

Under Besættelsen udgjorde det neutrale Sverige en sikker havn for flere tusinde danske jøder, som dermed blev reddet fra undergangen i nazisternes dødslejre. Sverige var frihedens land. I dag gjalder råbet ”jävla jude” eller det arabiske ”yahoud” gennem gaderne i Malmø, og Simon Wiesenthal Centeret i Wien anbefaler jøder at gå i

en stor bue udenom Malmø, hvor selv borgmesteren, Ilmar Reepalu betegnes som et problem, fordi han forbød publikum adgang til en tenniskamp mod Israel, da dette kunne skabe uro i byen. Ja, selv præsident Obama har ytret bekymringer om tilstandene i Malmø.

Svenskerne fik for nyligt en anden eksotisk smagsprøve på, hvad der rører sig i parallelsamfundet, da det viste sig, at seks ud af ti imamer for skjult kamera svarede, at en hustru ikke har ret til at nægte ægtemanden sex, og at ni ud af ti imamer mente, at flerkoneri under visse omstændigheder er i orden. Svarene var naturligvis helt anderledes, da svensk tv officielt efterspurgte imamernes holdninger.

Denne dobbeltstandard giver mig mindelser om en tilsvarende undersøgelse af svenske politikere for nogle år siden. Her omtalte anerkendte svenske politikere for skjult kamera muslimske indvandrere med sprogets værste gloser. Da de efterfølgende blev konfronteret med optagelserne, nægtede de alt. Løgnen er blevet en fast bestanddel af det svenske ”eksperiment”.

Mens det officielle Sverige nægter at lytte til svenskernes bekymringer, og mens svenskerne tier af frygt for sociale repressalier, blomstrer underskoven af voldelige nazistiske og racistiske bevægelser. Malmøskytten, hvis sag for øjeblikket oprulles for retten, er et af de ekstreme eksempler. I Sverige overlader man en stor del kritikken af indvandringen til nynazister. Her findes ventilen for frustrationerne.

Sveriges multimulturalisme er en kunstig kulisse. Mens det officielle Sverige med fanatisk iver forsøger at opretholde skinnet af godhed og at fremstå som et forbillede for resten af verden, gærer og syder det i undergrunden. Det officielle Sverige er truet fra flere sider: Blandt dele af de muslimske indvandrere, er islamismen og et middelalderligt livssyn en realitet, og for et stigende antal svenskere er de ekstremistiske bevægelser det sidste tilflugtssted.

Sverige indledte det multikulturelle eksperiment for at vise hele verden, at et lille skandinavisk land kunne være tilflugtssted for alle forfulgte. Sverige ville være et forbillede. I dag er dele af landet forandret til ukendelighed. Den højeste pris har været, at løgn og forstillelse er blevet en integreret del af den svenske mentalitet.

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard

Sparande drabbar barnakuten

Var tredje läkare försvinner från barnakuten när SU måste spara. Nu väntas stängda mottagningar, inställda operationer och längre väntetider för de yngsta patienterna.

För att klara sparkravet på en kvarts miljard kronor för 2012 råder ett absolut anställningsstopp på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU. Från och med nu förlängs inga vikariat.

På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus slår stoppet hårt. En tredjedel av läkarna försvinner från barnkirurgen vid barnakuten. Sammanlagt handlar det om nio läkartjänster på heltid.

De flesta slutar med mycket kort varsel redan under december. I mars kommer alla vikarier på avdelningen att vara borta.

– Det får stora effekter på i första hand barnkirurgin och barnortopedin. Där får delar av mottagningarna stängas eftersom läkare som jobbar där måste flyttas över till barnakuten, säger Henrik Almgren, verksamhetschef.

För de unga patienterna innebär det att många planerade operationer ställs in. Det kan till exempel handla om operationer av bråck, förhudsförträngning, stomi, olika hudingrepp och hudplastik. Åtgärder som inte behöver vara så kroppsligt besvärliga men som barnen ofta mår väldigt dåligt av psykiskt.

– Vi måste prioritera de barn som behöver akutsjukvård. Alla behandlingar som inte är akuta kan därför drabbas av omprioriteringar, säger Henrik Almgren.

Vad händer med de barn som väntar på operation?

– Vi har en vårdgaranti som säger att vi enligt lag är skyldiga erbjuda tid för behandling inom 90 dagar. Kan vi inte utföra det i egen regi kan vi behöva köpa vård från andra sjukhus.

Men är inte det en väldigt dyr lösning?

– Ja, men jag hoppas att det inte ska behövas. På sikt måste vi få anställa igen.

I dag är den genomsnittliga väntetiden på barnakuten fyra timmar. Hälften av barnen får träffa läkare inom det uppsatta målet på en timma. Henrik Almgrens uppfattning är att anställningsstoppet inte kommer att påverka väntetiden.

Men är det realistiskt när så många av läkarna försvinner?

– Ja, däremot kan vi behöva arbeta mer med att hänvisa patienter tillbaka till primärvården. Så arbetar vi redan i dag, men vi måste bli betydligt bättre på det.

Linus Jönsson, specialist i barn- och ungdomskirurgi och avdelningens fackrepresentant, tror också att betydligt fler patienter kommer att få hänvisas till andra ställen. Däremot är han av en annan åsikt när det gäller väntetiderna.

– Det är klart att det kommer att märkas. Hur har ledningen annars tänkt det när färre läkare ska göra samma jobb som betydligt fler gjorde innan, säger han.

Linus Jönsson oroas också över vad som händer med kvaliteten när färre läkare kommer att jobba med barnkirurgi. Just nu pågår en utredning om var i landet missbildade barn ska opereras. I dag sker det förutom i Göteborg också i Lund, Uppsala och Stockholm, men på sikt ska det bara utföras på två ställen.

– Vi har jobbat extra med de här svåra operationerna och försöker vara ett av de två bästa sjukhusen i landet på det. Nu får vi ta ett stort steg tillbaka, säger han.

Stämningen på barnakuten beskriver Linus Jönsson som dyster efter beskedet att nio kolleger ska försvinna.

– Risken är stor att det inte går att driva verksamheten med den bemanning som är kvar. Vi kanske måste ta in nya vikarier som ska läras upp. Genom att göra så här förstör man väldigt mycket och vinner väldigt lite.

Områdeschef för barnsjukhuset är Jimmy Kero. Han hoppas att anställningsstoppet ska kunna upphävas redan i början på nästa år.

– Det handlar om att SU måste komma i ekonomisk balans. Men om det drar ut på tiden kan det bli risk att väntetiderna ökar, säger han.

Grisar fast i vält lastbil

En lastbil med cirka 140 grisar på väg till slakt välte i vid lunchtid på måndagen nära Lohärad i Norrtälje.

Flera timmar senare var vägen ännu avstängd och djuren fortfarande fast i fordonet, skriver Norrteljetidning.se.

– Veterinärer är på plats. De ska försöka komma in till grisarna och besiktiga dem en och en för att avgöra om det behövs nödslakt, sade Eva Bäckman vid Norrtäljepolisen till tidningen.

Tager det hele dagen at åpne bilen?????

Tvingades avliva 150 får Polisanmäld för djurplågeri.

RelateratNär en veterinär kom till en gård i norra Skaraborg förra veckan fattades beslutet snabbt, samtliga 150 får var i så dåligt skick att de måste avlivas.
Det var djurägaren själv som slog larm till veterinären sedan flera av hans får drabbats av diarré, uppger P 4 Skaraborg.
Polis tillkallades och djuren började avlivas direkt, men det tog så lång tid att det blev mörkt och man fick fortsätta dagen därpå.
Ägaren till fåren är polisanmäld för djurplågeri.

Carema väger kissblöjor i sparsyfte

Anställda vid Carema har order att väga pensionärernas blöjor för att se om de är fulla eller om de kan användas ett tag till.

Förnedrande besparingar, anser personalen. För kundens bästa, säger företaget.

Enligt personal som Dagens Nyheter har talat med är syftet att utnyttja varje blöja så mycket som möjligt och därmed spara pengar. Följden blir att vårdtagarna får sitta i timmar i våta blöjor innan dessa byts.

– Vi får inte byta en blöja förrän den nått sin fulla kapacitet. Syftet är rätt och slätt att hålla nere förbrukningen och spara pengar, säger en anställd som vill vara anonym.

Enligt DN:s källor ska personalen väga den använda blöjan med jämna mellanrum för att kartlägga hur många timmar vårdtagaren kan ha den innan den börjar läcka. Med hjälp av kartläggningen ska man sedan välja vilken blöjtyp man ska använda för att kunna byta så sällan som möjligt och undvika "onödiga" byten.

Caremas informationschef Elisabeth Frostell säger att projektet går ut på att prova ut rätt inkontinensskydd till varje patient.

– Det är inte så att de boende får gå omkring med blöta blöjor. Utprovningen görs för att kunden ska ha det så bra som möjligt, säger hon.

Dette er velfärdsstaten SVERIGE - FY FOR FANDEN. Jeg gräder når jeg tänker på hvilken forskel der er på "fattig" og rig her.

Systematiskt fusk på vårdcentral

”Rent och skärt lurendrejeri”. Tidigare anställda avslöjar nu interiörer från Vårdcentralen Stampen, där fusk satts i system och miljoner hamnat i fel ficka.

RelateratVårdcentralen Stampen ägs av Akutläkarna, som nu riskerar både polisanmälan och att kastas ut ur regionens vårdvalssystem.

– Redan med den information vi har i dag finns skäl att anmäla några vårdcentraler, bekräftar Ralph Harlid, chef för hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg.

Förutom Vårdcentralen Stampen hävdar regionen att Hagakliniken, Medical Center och Familjehälsan brutit mot gällande avtal.

”Otrogna” patienter utnyttjades

GP har specialgranskat Vårdcentralen Stampen som systematiskt utnyttjat ”otrogna” patienter, alltså sådana som är listade på en annan vårdcentral.

– Jag kunde sitta med tidbokningen och ha fem lediga tider på dagen. Men ringde en olistad patient fick jag absolut inte låta dem komma dagtid. Alla olistade skulle ha kvällstider, berättar en sköterska.

Efter klockan 17 bytte nämligen vårdcentralen namn till Stampenakuten och taxan för olistade patienters läkarbesök fördubblades från 500 till 1 000 kronor. På sommaren tillkom ytterligare 500 kronor per besök, dag som kväll.

De här pengarna har regionen sedan dragit av från de vårdcentraler där patienterna varit listade.

Även patienternas egna plånböcker har blivit lidande.

Patientavgiften för läkarbesök på den vårdcentral där man är listad är 100 kronor. Besöker man läkare på en annan vårdcentral kostar det 200 kronor på dagen och 300 kronor på kvällar eller helger.

Enbart i augusti i år drog Vårdcentralen Stampen in drygt 300 000 kronor och Stampenakuten mer än 600 000 kronor på olistade patienter – tre fjärdedelar av de samlade intäkterna.

Vägrade lista patienter

Alla göteborgare är listade på en näraliggande vårdcentral, men det är fritt fram att lista om sig var och hur ofta man vill.

På Vårdcentralen Stampen har det ändå varit närmast omöjligt att lista sig. I synnerhet för patienter med lång sjukhistoria, sådant som krävt utredningar och dyra prover.

– Till dem sa doktorn att det var bättre att de gick kvar på sin gamla, där man kände deras sjukhistoria. Men folk ville ju byta för att de inte var nöjda. Många som nekades blev upprörda, berättar en i personalen.

Under 2010 minskade antalet listade på vårdcentralen trots de många besöken av olistade patienter. Först sedan regionen i våras på allvar ifrågasatt listningsrutinerna har antalet åter ökat, men tempot är beskedligt.

I augusti i år, då Vårdcentralen Stampen och Stampenakuten redovisade 720 besök av olistade patienter, minskade samtidigt antalet listade med 19.

I ett brev till hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg skyller Akutläkarnas ägare Mehran Monemi den klena listningen och andra brister på en tidigare minoritetsägare. Efter en konflikt med Monemi sålde denne i våras sin andel i vårdcentralen. Enligt tidigare anställda är det dock ingen tvekan om att det är Mehran Monemi som styrt och fattat alla viktiga beslut.

När GP kontaktar den tidigare delägaren svarar denne kort:

– Jag vill inte uttala mig, jag har inget att säga.

Misstänks ha tagit dubbelt betalt

Akutläkarna har ytterligare en mottagning vid Heden. Där tas patienter emot privat. De betalar alltså ur egen ficka eller via sina försäkringsbolag.

Till Heden kommer också så kallade kökortningspatienter, personer som väntat länge i den offentliga vården på operationer av bland annat åderbråck och ljumskbråck.

Flera tidigare anställda vittnar om att Mehran Monemi närmast dagligen träffade olistade patienter på mottagningen vid Heden, vilka sedan registrerades och journalfördes som kvällspatienter på jourcentralen.

Om de här patienterna privat betalat besöket vid Heden innebär det att Akutläkarna tog dubbelt betalt.

När Helen von Sydow, chef för den medicinska revisionsenheten vid VG Primärvårdskontoret, kontaktade 13 kökortningspatienter visade det sig att fyra av dem gjort sitt återbesök vid Heden, inte på Stampenakuten. Ändå var alla registrerade som kvällsbesökare på Stampen.

– Vi fortsätter att följa upp det här för att se om det är fler besök som debiterats fel, säger Helen von Sydow, som sedan hon tillträdde vid årsskiftet fått ägna sig åt närmast polisiär verksamhet.

Onödiga återbesök

Ytterligare ett sätt att öka intäkterna är att överbehandla patienter.

– Olistade patienter med frikort tog man in på så många besök det bara gick. Alltid på kvällstid, berättar en sköterska.

Rekordpatienten gjorde 23 besök under en månad, 18 på kvällen. Det gav Stampenakuten 20 500 kronor och kostade patientens hemmavårdcentral lika mycket.

Trots att regionen redan betalat för kökortningspatienternas eftervård skickades många från Heden till Stampenakuten för upprepade såromläggningar. Ofta var det en undersköterska eller sjuksköterska som tog stygn, la om sår eller helt enkelt bytte plåster.

Enligt personalen registrerades det ändå som läkarbesök, eftersom dessa betalas bättre.

Patienter utan frikort fick betala 300 kronor för plåsterbytet, plus att hemmavårdcentralen fick en nota på 1 000 kronor, sommartid 1 500 kronor. Per besök.

– Pengarna styrde hela tiden, säger en läkare som arbetat på vårdcentralen.

– Jag känner mig smutsig för att ha varit en del i det här.

Genom sin advokat Erik Bergenhem hälsar Mehran Monemi att han inte vill kommentera dagens artikel i GP.

– I brev till hälso- och sjukvårdskansliet kommer vi att bemöta kritiken på samtliga punkter. Innan dess är vi inte beredda att föra diskussionen i offentliga miljöer, säger Erik Bergenhem.

Skrattar för högt – får inte bo kvar

Att skratta för högt har sitt pris. Man kan bli vräkt. Det har en göteborgare fått erfara.

Relaterat

En man i Göteborg tvingas flytta för att han skrattar för högt när han tittar på filmer nattetid och därmed stör grannarna, berättar GT. Han älskar så kallade pilsnerfilmer och komedier.

Hyresnämnden ansåg att han kunde få bo kvar men hovrätten har nu gett hyresvärden rätt att säga upp kontraktet. Förutom att han skrattar brukar mannen även mata fåglar från balkongen, trots hyresvärdens uppmaningar att sluta.

PS: Jag har bott i en lägenhet i Frölunda och kan förstå varför! Inga lägenheter är ljudisolerade. Du kan inte gå på toaletten på natten för att inte väcka hela huset. Det är så dåligt isolerade lägenheter. Webmaster Bent Bay

Patient tvingades sova på toa 2.augusti 2011

Överbeläggning tvingade en 69-årig kvinnlig patient att sova och äta inne på en handikapptoalett på medicinavdelningen.
Relaterat– Det är kränkande, säger hon till Kvällsposten.
Senare blev hon erbjuden sängplats i en sal med två manliga patienter men vägrade.

Akutens verksamhetschef Annelie Månsson säger att sjukhuset måste använda tillfälliga utrymmen till vårdplatser, men medger att hon själv inte skulle vilja sova på en toalett.

Tioåring fick sax i bröstet – nekades ambulans

Den tioåriga flickan höll på att klippa hästens man när hästen ryckte med huvudet.
Rycket gjorde att tioåringen fick den stora saxen rakt in i bröstet.
När hon låg på golvet, kraftigt blödande och skakade av smärta, nekades hon ambulans.
Tioåringen tog sig efter olyckan i stallet in till sin mamma, som lade tryckförband på såret och placerade flickan i framstupa sidoläge. Sedan ringde hon efter ambulans.
Mamman försökte förklara hur skadad flickan var och berättade också att de befann sig ungefär 40 kilometer från närmsta sjukhus, och att hon var utan bil i ungefär en timma tills hennes sambo kom hem. Familjen bor på en ort i Västmanlands län.
Flickan gråter under tiden av smärta.

Kopplas vidare

Istället för att skicka en ambulans så kopplar larmoperatören mamman vidare till en sjuksköterska, eftersom hon själv är osäker.
– Jag har en flicka som har kört upp en sax, eller hon har rispat rätt rejält. Hon kom in och blödde rätt rejält, men jag tror att jag har fått … alltså, hon ligger med tryck, säger mamman till sjuksköterskan enligt en utskrift av larmsamtalet.
Sjuksköterskan gör redan här fel – hon frågar inte tillräckligt om hur stor skadan och blödningen är, och konstaterar snart att de kan vänta på sin egen bil och komma in efter en timma.
Under tiden ligger flickan på golvet och blöder och skakar av smärta.
– Jag tycker att ni skulle kunna ta er in med egen transport när han kommer hem om en timme, för det är ingen fara att vänta, säger sjuksköterskan enligt utskriften.
Sedan uppmanar hon mamman att ge tioåringen lite alvedon så länge.

Flickan måste sövas

Efter en timme kommer kvinnans sambo hem med bilen – och mamman kör i panik sin blödande dotter till sjukhuset.
Där får hon genast frågan om varför hon inte har ringt ambulans.
När en kirurg tittar på flickan konstateras att såret är tio centimeter långt, och går in till muskulaturen.
Flickan måste sövas för att läkarna ska kunna avgöra hur djupt såret är, få stopp på blödningen och sy.

De felaktiga bedömningarna av skadan som gjordes av larmoperatören och sjuksköterskan, samt beslutet att inte skicka ambulans har nu Lex Maria-anmälts av SOS alarm själva. Deras interna utredning visar att den försening som uppstod innan flickan fick vård kan ha medfört en risk för henne

Den svenska regeringen kommer att höja straffet för köp av sex. Men nationen har ett annat förslag för broderlig människor politiker. -
Låt staten sälja fiiiisse. Så det är under kontrollerade former, och pengarna går till staten ..

Telia

Inte undra på att det blir dyrt, eller hur?

Av Jonas Gardell:
Jag lät installera en ny telefon, fick sedan en skyhög telefonräkning, ringde upp Telia och frågade...
- Jag har en förfrågan angående en teleräkning jag har fått. Ni har varit hos mig och kopplat in ett nytt abonnemang och debiterat 310 kronor i resekostnad.
Varifrån har man åkt för att det ska kosta så mycket?
- De har åkt från Arbetscentralen, svarade Telia.
- Var ligger Arbetscentralen?
- Det vet jag inte.
- Ligger Arbetscentralen i innerstan?
- Ja, det gör den.
- Själv bor jag vid Slussen, som du vet är absoluta innerstan, hur kan det kosta 310 kronor att resa den sträckan?
- Det bara gör det, svarar Telia.
- Sedan har ni debiterat "teleuttag" 140 kronor...
- Det är för själva jacket.
- Men jag har ju mitt gamla jack kvar, ska jag betala för det en gång till?
- Varför frågar du allt detta?
- Jag heter Jonas Gardell och ...
- Du ska få tala med någon annan.

Så går ännu en stund och sedan säger en röst:
- Debiteringen!
- God dag, säger jag, jag har blivit debiterad resekostnad 310 kronor på min teleräkning, och jag skulle vilja veta var den här Arbetscentralen ligger som man har rest ifrån.
- På Norrlandsgatan ligger den.
- Nu är det så att jag bor vid Slussen. Det är ju bara fem minuters resväg.
- Det kostar det.
- Får jag fråga hur man har rest?
- Hur menar du?
- Har man cyklat, åkt taxi...
- Man har åkt bil.
- Hur kan det kosta 310 kronor att fara en kilometer med bil? För 310 kronor kommer man nästan till Arlanda i taxi, tur och retur. För 310 kronor kommer man till Norrköping med tåg.
- Det har regeringen bestämt.
- Har regeringen bestämt att det ska kosta 310 kronor att resa mellan Norrlandsgatan och Slussen? Med tunnelbana kostar det tolv spänn.
- Vad vill du egentligen?
- Jo, jag heter Jonas Gardell och...
- Du ska få prata med Klas Gustafsson, han har hand om sånt här.

Lite senare blir jag uppringd, inte av Klas Gustafsson utan av en kvinna som vi kan kalla Sonja. Sonja säger att Arbetscentralen inte ligger på Norrlandsgatan utan på Söder där jag bor. Då säger jag att det ju i så fall är ännu närmre till mig. Sonja svarar att 310 kronor plus moms är Minimipris för en resa, en restimme 310 kronor.
- Men han har ju bara rest i fem minuter.
- Gör ingen skillnad.
- Det gör det väl. Ni har debiterat arbetskostnad också, en timme, 310 kronor.
- Det gör vi alltid.
- Men han arbetade ju bara i femton minuter.
- Gör ingen skillnad.
- Snälla ni, ni har ju inklusive resa och arbete bara ägnat er tjugo minuter åt mig, ändå ska jag betala för två timmar.
- Man måste ju skilja på resa och arbete. Såna är reglerna. Man betalar för varje påbörjad timme.
- Fast man bara har arbetat och rest i tjugo minuter?
- Visst.
Nu börjar en otäck tanke mala i mig, jag måste fråga:
- Förlåt, om ni påbörjar arbetet 10.55 och avslutar det 11.05, får man betala för två timmar då?
- Ja, det är ju två timmar.
- Nej, det är tio minuter, men ni menar alltså att ett arbete som utförs mellan 10.45 och 10.55 räknas som en timme medan ett arbete som utförs mellan 10.55 och 11.05 räknas som två, fast den faktiska arbetstiden i båda fallen är lika lång.
- Ja. Så menar vi. Ja.
Jag vill poängtera att citaten är ordagranna. Till slut betalade jag 310 kronor för fem minuters resa med bil. 310 kronor för femton minuters arbete och 140 kronor för ett jack jag redan hade. Plus moms. Det här är det Nya Telia. Ett Telia som har gått på charmkurs. De är trevliga som fan. Och riktiga lurendrejare. Och nästa gång Telia kommer till er, begär att de stannar i en timme, för det har ni betalt för. Åk sedan runt i deras bil en timme, det har ni också betalt för!


Hälsa från mig
Jonas Gardell

Ergonomisk sms-teknik
* Tänk på att inte sitta stilla för länge i samma ställning.

* Använd ryggstöd.

* Avlasta underarmarna mot ett bord eller låren.

* Sitt inte för länge med huvudet framåtböjt.

* Använd båda tummarna eller variera tumme.

* Låt tummarna vila mellan många och långa sms.

* Skriv inte för fort.

Fakta: Ewa Gustafsson, ergonom och forskare på Sahlgrenska akademin.
Hur skulle det vara att använda tiden till riktiga problem?
(Webmaster)

Vidarebefordrat brev:


I dag sörjer vi en gammal kär vän som gått hädan, Sunt Förnuft, som levt
med oss i många år. Ingen är helt säker på hur gammal Sunt Förnuft
egentligen var eftersom födelsedata sedan länge förlorats i en byråkratisk
utrensning.
Sunt Förnuft kommer att bli ihågkommen för att ha skapat sådana
värdefulla uttryck som: "Det är klokt att gå in när det regnar", "Det är tidiga fåglar som får den bästa masken",
"Livet är inte alltid rättvist, och det KAN vara mitt fel"
Sunt Förnuft levde efter enkla, sunda ekonomiska regler: "Gör inte av med mer pengar än du tjänar!"
och trovärdiga stadgar: "Vuxna – inte barn – har ansvaret."
Sunt Förnufts hälsa började försämras snabbt när välmenande men
betungande regler sattes i system. "Rapportering av att en 6-årig pojke
anklagats för sexuellt ofredande när han pussade en klasskamrat".
"Tonåringar relegerade från skolan när de använde munvatten efter lunchen".
"En lärare förlorade arbetet för att ha gett en bångstyrig elev en reprimand"
Allt detta försämrade Sunt Förnuft.
Sunt Förnuft tappade fotfästet när föräldrar attackerade lärare för att de
gjorde det jobb som de själva misslyckats med för att skapa disciplin hos stökiga elever.
Läget förvärrades när skolan tvingades ha föräldrars tillstånd för att ge en elev solkräm eller
huvudvärkstablett men förvägrades att meddela föräldrar när en elev blev gravid och önskade abort.
Sunt Förnuft förlorade livsviljan när kyrkorna blev affärsdrivande och
kriminella blev bättre omhändertagna än deras offer.
Sunt Förnuft blev helt ställd när du inte får försvara dig mot en inbrottstjuv i ditt eget hem och
tjuven kan stämma dig för övervåld.
Sunt Förnuft gav slutligen upp och ville inte leva mer när en person inte
kunde förstå att en ångande kopp kaffe var het – spillde den i knäet – och fick ett enormt skadestånd.
Sunt Förnuft föregicks i döden av sina föräldrar, SANNING och
FÖRTROENDE- sin livspartner GOTT OMDÖME, dottern ANSVAR och
sonen FÖRNUFT.
Sunt Förnuft överlevdes av 4 styvbröder: "JAG VET MINA
RÄTTIGHETER", "JAG VILL HA DET NU!", "DET ÄR NÅ'N ANNANS
FEL" och "JAG ÄR ETT OFFER"
Det var inte så många som deltog vid begravningen eftersom få förstod att Sunt Förnuft var borta för alltid.


Om du fortfarande minns Sunt Förnuft skicka detta vidare –
om INTE – gör som de flesta – INGENTING

Jakthund släpades
14.November 2008


Jakthund släpades två mil. När jakten var över hade en av jägarna i jaktlaget glömt bort att han kopplat sin hund i bilens dragkrok. Hunden släpades efter bilen i över två mil. Ett vittne som förgäves försökte stoppa bilen beskriver för Länstidningen synen som fasansfull.

När jägaren till slut insåg vad som hänt och stannade bilen var hunden död. Nu hoppas resten av jaktlaget att jägaren har mod nog att anmäla sig själv till polisen.

Kriminalinspektör Andrew Sörensson vid Östersundpolisen säger att han blir lika bestört varje gång han hör talas om att någon har glömt att de bundit sin hund i bilen.

- Brottet är djurplågeri och otillbörligt lidande, säger han. Jag kan inte nog påpeka att man aldrig någonsin får binda ett djur vid bilen. Sätt fast kopplet i ett träd, buske eller någon sten, men aldrig i dragkroken, säger han.

HOAX


Bäste Usser e-post

Viktigt meddelande för alla bredband.net, användaren.

Vi har tillfälligt begränsat tillträde till känslig konto funktioner för att återställa, om du åt ditt konto, måste du svara på detta e-post omedelbart efter inloggningsinformationen som efterfrågas nedan.

e-postadress Användarnamn :..........................:
e-postadress Lösenord :..............................

På grund av skräp / spam-e-postmeddelanden som du får varje dag, vi är engagerade i modernisering av alla e-postkonton spamfilter för all oönskad e-post av säkerhetsskäl och för att förbättra våra nya funktioner och förbättringar till nya och förbättrade E-post konto, så du behöver inte få tjänsten interruption.Please måste du svara på detta e-post omedelbart och ange ditt användarnamn och lösenord i lämpligt utrymme för att vi uppgradera din Account.A ut länken kommer att bekräfta att du är -- Aktivera ditt e-postkonto så snart vi har fått dina svar och du är klar, klicka på "Bekräfta E-post länk i brevlådan konto och ange bekräftelsenummer: 1265-6778-8250-8393 - 5727 Din underlåtenhet att din e -postkonto inloggningsinformation kommer att leda till tillfälligt inaktivera ofyour e-postkonto eller kommer vi omedelbart att ta bort e-post konto från vår databas. Tack för din förståelse.

Skicka information till kundtjänst E-post: upgrade2009@mail2subscribe.com
Hälsningar,
Kundtjänst Dept

18.december 2008
Bluffmail till Bredbandsbolagets kunder

Ett mail som ser ut att komma från Bredbandsbolaget kan ha skickats ut till dig. Avsändaren varierar men vanligt förekommande är kundservice@upgrade.com Detta är ett rent bluffmail. Svara inte på mailet och lämna inte ut de uppgifter som efterfrågas.

Bredbandsbolaget skickar aldrig ut mail som efterfrågar användarnamn, lösenord, personnummer eller liknande information. All kommunikation med sådant innehåll bör behandlas med största försiktighet.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Bredbandsbolagets kundservice på 0770-777 000.

Med vänlig hälsning

Bredbandsbolaget

15 marts 2009
Bästa E-post Användare

Viktigt meddelande för alla Webmail.bredband.net, E-post användare.

Vi har tillfälligt begränsat tillträde till känslig konto funktioner för att återställa, om du åt ditt konto måste du svara på detta e-post omedelbart efter inloggningsinformationen begärt nedan.

E-post Användarnamn:
E-postadresser Lösenord:
På grund av skräp / spam-e-postmeddelanden som du får varje dag, vi är engagerade i modernisering av alla e-postkonton, spamfilter för all oönskad e-post av säkerhetsskäl och för att förbättra våra nya funktioner och förbättringar till nya och förbättrade E - post konto, så du inte får avbrott. Snälla, du måste svara på det här mailet omedelbart och ange ditt användarnamn och lösenord i lämpligt utrymme för att vi uppgraderar ditt konto. En påvisar sambandet kommer att bekräfta att du är - Aktivera din e-post så snart vi har fått dina svar och du är klar, klicka på "Bekräfta E-post länk i brevlådan konto och ange bekräftelsenummer: 1265-6778-8250 -- 8393 - 5727 Din underlåtenhet att ditt e-postkonto inloggningsinformation kommer att leda till tillfälligt avaktivera i din e-post eller kommer vi omedelbart att radera e-post konto från vår databas. Tack för din förståelse.
Viktigt!
Lämna alla dessa uppgifter fullständigt och korrekt annat på grund av säkerhetsskäl kan vi behöva stänga kontot tillfälligt.
Vi tackar er för ert snabba uppmärksamhet åt denna fråga. Tänk på att detta är en säkerhetsåtgärd för att bidra till att skydda dig och ditt webbmailkonto. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
Tack för din förståelse och vidarebefordra dina användare och lösenord för konto Uppgradera Department, E-post: upgrade2009@mail2subscribe.com
Hälsningar,
Kundtjänst Dept
Svar fra Bredbandsbolaget:
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
"mailto:abuse"@bredband.com
 

Tydligen har 6% av rösterna varit Direktörer!

De Nya Sjukpenningreglerna 2010
 

SJUKDOM ÄR INGEN FRÅNVAROORSAK
 
Läkarintyg accepteras inte längre. Kan du ta dig till doktorn så kan du också ta dig till arbetet.

TJÄNSTLEDIGHET PGA. OPERATION

Beviljas ej. Anställd äger ej rätt att avlägsna någon del av sin kropp. Den utrustning som fanns vid anställningens ingående ska vara kvar och hållas i användbart skick. Om något avlägsnas sänks också den anställdes värde och lönen ska reduceras i motsvarande omfattning. Kvinnliga skönhetsoperationer som sker på semestern är däremot att betrakta som kontinuerligt underhåll.
 
TANDLÄKARBESÖK

Besök hos tandläkare accepteras ej eftersom varje anställd som ej redan har löständer snarast ska installera sådana.
I stället för att ränna hos tandläkaren ska ni sedan sända in proteserna till arbetsgivaren som ombesörjer lagning. Arbetsgivaren är skyldig att inom 60 dagar returnera tänderna.
 
GRAVIDITETSLEDIGHET

Ledighet för graviditet och mammaledighet har helt avskaffats i de nya reglerna. Kvinnliga arbetare ska sitta med benen ihop i arbetet och arbetsgivaren är skyldig att se till att preventivmedel alltid finns tillgängligt för att dölja eventuella spår av snedsprång. Skulle någon anställd bli med barn får förlossning ske på veckoslutsdagar och barnet tas om hand av mor- eller farföräldrar.
 
GYNEKOLOGBESÖK

Besök hos gynekolog på grund av den förfinade tekniken hos dagens kontorsmaskiner helt onödig. Sätt dig på kopieringsmaskinen och tag en bild (yngre kopierar direkt, äldre måste kanske trycka på förminskningen först). Sänd bilden på telefax till gynekologen och fortsätt arbeta. OBS! Var mycket noga med att faxa till rätt faxnummer.
 
ÖVRIGT

Eftersom toaletter ofta är en plats där smitta av magsjukdomar mm kan spridas ska alla dylika behov vara avklarade i bostaden innan man går till arbetet.

Set på Svensk TV:

 

Skicka denna sida till en vän

Click here to send this page to a friend!

 susnet.se tjänster - statistik och besöksräknare utan reklam

eXTReMe Tracker

 free stat counter

 

 free counters

Copyright © 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 Bent Bay