Køernes brølen stopper snart, men deres pindsler fortsætter!

Aften og Nat på slagtehuset. Dyrene betaler med deres lidelser.
 
One night in a Danish slaughterhouse. Those animals pay with their pain!
 

 
Køer bliver ikke malket - når de ikke kan bevise deres ret til det??? -
(sådan tolkes DYREVÆRNSLOVEN i en konkret sag!)
Danish farmers do only think about money and not the welfare of their animals!
Kvægavler - spørg din hustru om hun havde ondt, hvis ikke hun fik tømt sine bryster i ammetiden!
 

Dyr skal ikke skånes - "de registrerer ikke blod"???

(udsagn godtaget af myndigheden i en konkret sag)

Ovenstående foto & tekst er gengivet med tilladelse af  "Dyrevaernspartiet"

 

Are you sick and tired of animals suffering?

Some of the problems documented:
X Untreated sores and open wounds.
X Stalls too narrow/short for cows.
X Cows’ tails docked – no protection from flies.
X Long-term tethering by neck
X Overgrown hooves and lameness
X Emaciated cows looking like walking skeletons.

No doubt you were as shocked as I was to see that, in this day and age,
farm animals are still living in such miserable conditions and enduring archaic practices like permanent indoor tethering.

Hej Bonde.
Du husker sikkert ikke dengang lanbruget var mere end bare PENGE. Se denne side!

 

Paragraf 1, 2, 3 og 20, i dyreværnsloven, overholdes sjældent.

§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

§ 20. En dyrlæge, der bliver bekendt med, at et dyr behandles uforsvarligt, skal anmelde forholdet til politiet. Dette gælder dog ikke, hvis forholdet ikke er groft og i øvrigt straks rettes.

Dyrenes forhold i Danmark er nogle steder helt uden retsstilling, og produktionen er så effektiv, at der ikke bliver taget hensyn til andre levende væsner.

Der er sikkert ingen Bønder der kender Dyreværnsloven - Men vejen til Banken kender de alle!
 
Kære Dyreven,
Dyrenes Venner har netop modtaget nye frygtelige optagelser fra vores samarbejdspartnere i Compassion in World Farming. Videon viser praksis i slagtehuse i Egypten, Tyrkiet og Indonesien lige nu. Se den ikke medmindre du har stærke nerver og hold mindreårige væk fra skærmen, mens filmen vises. Den er ganske forfærdelig. Når du trykker på linket: http://www.youtube.com/watch?v=I3DbHdBrHvA
skal du bekræfte din alder (over 18) før filmen kan begynde.

Udover den grusomme mishandling af dyrene, må man spørge sig selv, om dette er kød, man har lyst til at spise. Mange danskere rejser som turister til Tyrkiet og Egypten og tænker sandsynligvis ikke over, hvor bøfferne kommer fra, om kødet kan være sundhedsskadeligt og hvor meget dyrene har lidt.

Verdenorganisationen for Dyresundhed (OIE), FNs Levendesmiddel og Landbrugsorganisation (FAO), Verdensbanken og EU-kommissionen er kontaktet bl.a. med henblik på at få stoppet overtrædelserne af OIEs retningslinjer og få bedre uddannet arbejdskraft i fødevaresektor samt veterinær hjælp til de pågældende lande.
 
 
Kære Dyreven,
Dyrenes Venner har netop modtaget nye frygtelige optagelser fra vores samarbejdspartnere i Compassion in World Farming. Videon viser praksis i slagtehuse i Egypten, Tyrkiet og Indonesien lige nu. Se den ikke medmindre du har stærke nerver og hold mindreårige væk fra skærmen, mens filmen vises. Den er ganske forfærdelig. Når du trykker på linket: http://www.youtube.com/watch?v=I3DbHdBrHvA
skal du bekræfte din alder (over 18) før filmen kan begynde.

Udover den grusomme mishandling af dyrene, må man spørge sig selv, om dette er kød, man har lyst til at spise. Mange danskere rejser som turister til Tyrkiet og Egypten og tænker sandsynligvis ikke over, hvor bøfferne kommer fra, om kødet kan være sundhedsskadeligt og hvor meget dyrene har lidt.

Verdenorganisationen for Dyresundhed (OIE), FNs Levendesmiddel og Landbrugsorganisation (FAO), Verdensbanken og EU-kommissionen er kontaktet bl.a. med henblik på at få stoppet overtrædelserne af OIEs retningslinjer og få bedre uddannet arbejdskraft i fødevaresektor samt veterinær hjælp til de pågældende lande.
 
 
Hvor mange år er der afsat til denne arbejdsgruppe? 10 - 20 - 30 - 40 år?
ARBEJDSGRUPPE !
Justitsministeren har nedsat en arbejdsgruppe om hold af malkekvæg. Formålet med arbejdsgruppen er at vudere forholdene for malkekøer, samt at komme med konkrete forslag til nye regler, der sikrer køernes velfærd. Der skal blandt andet kigges på, hvor længe koen skal gå sammen med sin kalv og hvordan underlaget i staldene skal være, og om malkekøer skal på græs i 150 dage i sommerhalvåret.

Er det virkelig nødvendigt at sætte en flok halvdumme, bymennesker på denne sag?
Efter en fødsel bliver kalven smidt i en bås, og koen ser den aldrig. Har jeg ret?  JA!
Det er trods alt af værdi at Dyrenes Beskyttelse er med-repræsenteret.
Ovenstående er delvis hentet fra "Dyrevennen"
 
Igen en dyreplager  - 2.februar 2007
En fritidslandmand i den nordlige udkant af Esbjerg har nu en uge til at sørge for, at en stor mængde kreaturer kan komme i læ. Hobbylandmanden har fået et påbud af politiet.
Sagen er efterhånden et års tid gammel, og nu har politiet mistet tålmodigheden med landmanden. Påbudet kommer på baggrund af endnu en politianmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse og et dyrlægebesøg på ejendommen.                   (Er det mon en minister)?
 
Jeg skammer mig virkelig over at være Dansker!
   It´s a shame to be a Dane! Belive me !
(Webmaster Bent Bay)

Hej Svinebonde
Læs lige dette inden du skal i Banken med flere penge!
Landbrugserhvervet skal have sat en effektiv stopper for problemerne med skuldersår. Vi landmænd må aldrig glemme, at ansvaret for hvad der sker i vore stalde, er vores eget.
Det sagde gårdejer Jens Ejner Christensen, formand for Vejle-Fredericia Landboforening, som oplæg til generalforsamlingen mandag aften.
- Dyrevelfærd står højt på vores dagsorden. Derfor er det helt U-acceptabelt hvad vi og resten af befolkningen, har kunnet se i tv om dette problem, understregede han.
Formanden henviste til, at Landbrugsrådet, Dansk Svineproduktion og Den Danske Dyrlægeforening har udarbejdet en ny plan til bekæmpelse af skuldersår.
- Det er positivt, men vi må ikke glemme vores eget ansvar for dyrevelfærd, erklærede han.
 
Bare vi får penge i Banken - Så til helvede med Dyrene!

Det har altid været min overbevisning, at fra en malkeko  føder sin første kalv, vil den være i en konstant depressiv psykose til den ender som udbrændt kasseret affald på et slagteri. Koen kælver og kalven fjernes. Savnet efter kalven må være kolossalt. 

Pjat, siger bønderne: ”Koen glemmer hurtigt”.  "Bare vi får penge i Banken"!

Med sit udspændte kæmpeyver er koen tvunget til at producere mælk til mælkedrankere, som ikke skænker koens lidelser een eneste tanke. 

Se køerne danse den 22. april

På søndag den 22. april er det øko-dag. Det betyder, at de økologiske landmænd sætter deres malkekøer på græs for første gang i år. De næste 150 dage skal malkekøerne nyde livet under åben himmel med græs under klovene.

Den 22. april, kan du på markerne se hvilke bønder som er gode ved dyrene. De store græsmaker, uden køer, ejes af dyreplagerne, som er de bønder, der elsker deres Bank-Konto, og giver fanden i dyrenes velfærd!

Bødesystem sætter dyr over mennesker!

Lad være med at mishandle dyr og sende spam-mails. Den slags koster nemlig dyrt i Danmark.
At mishandle dyr kan aldrig straffes nok!
Til gengæld skal du ikke være så bekymret for, at andre mennesker bliver dræbt eller syge på dit arbejde. Den slags tager jura-Danmark ikke så tungt. (Mennesker kan jo sige fra. Det kan dyr ikke)
En landmand fra Nordvestjylland måtte til gengæld 30 dage i fængsel, fordi han udsultede sin køer og lod dem gå rundt i gødning. (det dobbelte var også for lidt)
- Vi har fra Folketingets side valgt at sige, at for eksempel misrøgt af dyr straffes hårdt, fordi der er utrolig mange penge at tjene ved at springe over, hvor gærdet er lavest. (Landmændenes Bankbog er bestemt ikke misrøgtet)
Føj for H....
Læs også om Den fattige Dansker. Tryk på linjen.

 

Se her hvad intensiv dyreproduktion fører til !!

Her kan du læse om mange af dyreplagerne:

  Dyretransporter  -  Mishandlede Får  -  Synd for Grisen?  - Misrøgtet Ponyer

Mink fra Danmark til Hviderusland - Dyrevelfærd og Transport - Dolkede sin egen Hund

 

 

Her hjælper man Dyrene:

Link til Dyrenes Beskyttelse         http://www.alledyrsret.dk/

 

 
Glade køer ser man normalt ikke i Danmark !
 

Hej Kvægfarmer - Dine amerikanske artsfæller er lige så store dyrplagere. Kan du imod min forventning, læse engelsk, skulle du se denne side. "Downed Cow" Der er kun et billede og en video. For billeder kan du vel se og forstå?


Advarsel
Hvis ikke du har meget stærke nerver, så start ikke denne film!
 ;
Filmen viser det som vi "normale" borgere ikke får at se!
Hvis du, mod al forventning ser denne film, hører jeg gerne om dine reaktioner. bentbay@gmail.com

Har du problemer med at læse nedenstående "Men de kan ikke tale" Har du virkelig også et sprogproblem.

"But they cannot speak!"

Several Things Can Be Said about the Awareness of Animal of Other Species

Ariel Tsovel

If you are used to arguing for animal rights you've certainly heard this kind of protest more than once:

"How do you know that the chickens feel pain? Have they told you?"

You certainly haven't related to this seriously. It's clear that this is generally a put-down. However, there are skeptics with a more refined approach.

"Pain? Perhaps. But claiming that they are miserable just because they are caged, or because they are denied conditions which they have never known - this is anthropomorphism!"

It's much more difficult to ignore this kind of argument. There are also those who add, with a victorious look,

"They can't communicate with us by language so therefore their sufferings and needs are just speculation; observation of their behavior is not enough for us to get an idea of what is going on in their heads."

This argument appears to be almost correct! Therefore it is worth looking into this matter more deeply, under the limitations of a short essay. Under what conditions can we say anything meaningful about 'what goes on in their heads'? For this purpose we need to start with much more general questions, then we'll return to the chickens.

My friend the robot
When I try to gauge 'what is going on in another person's head' I have to guess. We each think our own thoughts. We can't see the thoughts of another, hear or feel them. We can only see, for example, how his pupils dilate or how his hand shakes. We can also measure the level of adrenaline in his blood. If we conclude from this that he is angry – it is still nothing but a guess. Perhaps we have erred in the interpretation of the signs and in fact he feels completely different? Perhaps he is actually a robot lacking awareness, programmed to dilate pupils, quiver limbs, secrete adrenaline and all the other signs that we use to interpret as symptoms of thoughts?

Language? What's the big deal!
Obviously, to know what my friend is thinking, I will just ask him. However, his replies don't prove what he is thinking, or that he is thinking at all. We still haven't solved the problem of the robot – perhaps he's programmed to speak? What if he is a normal person but he speaks a language I don't understand – what use can I make of his talking then? Or perhaps he is just lying? In these cases we derive our conclusions about 'what goes on in his head' from observing his behavior and the environmental conditions around him. And we do it in a way which is similar to the way we study animals which don't have a language.

A practical thought on the thought of another
Should this be the case, we cannot know with certainty what goes on in the head of another person. Even so we behave as if we know with certainty what others are thinking. We all have exhaustive circumstantial data about the thoughts of others. Given this, there's no reason why we can't rely on similar circumstantial evidence for the purpose of gauging the thoughts and feelings of animals of other species. Of course the information we have concerning them is much more restricted in comparison with all that is known to us about normal adult human beings, yet we still have a large body of knowledge, which enables us to make a number of assumptions with a reasonable degree of certainty; these assumptions are no less 'certain' than those we may have concerning the awareness of human beings. This information is sufficient only if we use all the following rules and not just one or two of them.

Rule One: Testing the body
We have a great deal of information about the structure and function of the nervous system of different animals. Many species, particularly vertebrates (ourselves included) have a nervous system which resembles that of ours – from the sensory cells at the tips of our limbs all the way to our brains. Their nervous systems respond to the environment in a manner very similar to the responses of human beings, on the levels of the function of specific chemicals in the body, of cells, or of whole networks. It's reasonable to assume that given the similarity between the physical phenomena in our nervous systems and that of other species, there is also a similarity in states of mind connected to these phenomena. (This is not an invitation for experiments on animals! It is absurd to perform experiments on animals in order to prove eventually that such experiments are morally wrong!)

Rule Two: Observing behavior
Since our behavior expresses our state of mind and our thoughts, it is reasonable to assume that specific behaviors of other animals do express feelings and thoughts as well. Pain, fear, anxiety and enjoyment are expressed through behavior (flight, shaking, respiration, distress cries, care of an injured limb, etc. – the list is endless). We can also learn from animals' behavior about their complex preferences (for example, when an animal has several options she chooses one of them consistently). In the case of complex social animals the signals exchanged between them provide additional evidences as to 'what goes on in their heads'.

Rule Three: Reflecting on evolution
The great similarity between us and other species is not accidental. We can assume that we have developed from early common ancestors, and therefore the function of our own nervous systems cannot be arbitrarily different from the function of the nervous systems of other animals. The evolutionary framework demands even more than this: any characteristic that we identify in any animal has developed through natural selection, that is to say, it must have an advantage for survival. For example, mental complexity is an advantage for an animal that lives many years and exists in a society, but not for creatures that hatch in adult form and live for only one day.

What are the implications of all this?
First of all, we see that skeptical statements of the sort "we don't know what goes on in the heads of animals" have no practical relevance, just as similar doubts concerning other people's mind is irrelevant for practical purposes. Secondly, in order to know something about 'what goes on in the head' of any animal it's not enough to rely on scanty information of a limited sort. Some behavioral data, some physiological data – these are not enough in order to seriously appreciate "what goes on in their head." If someone brings forth "proof" that chickens don't suffer in the cages of the egg industry, or that they are not capable of feeling suffering, we can see straight away that this "proof" is no more than limited data that does not follow the requirement to combine the three tests discussed here. In order to protect the rights of animals there is, of course, a need to know a great deal of data of all types. Talking about severe injury of vertebrates, the important data clearly exists.

Main source:
David De Grazia, Taking Animals Seriously: Mental Life and Moral Status, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).


Send gerne denne side til Dyreelskere

Click here to send this page to a friend!

Never abuse an animal for fun, because it feels the pain like you.

    Hell on Wheels in America   

Look at this Movie  And tell me, why  they don´t  kill those badly wounded pigs?
(Efter en ulykke bliver de døende grise ikke aflivet)
 
Maybe you want to see one more Video? Click here! A man hurt his pig for one hour!
(En svineavler banker løs på sin gris i en time)
 
Here are our top 10 reasons to keep pork off your fork and put delicious Babe-free alternatives on your shopping list instead.
Top 10 Reasons Not to Eat Pigs
 
Visitors online:  - right now
 
  Free counter and web stats
 

 hidden hit counter
hit counter dreamweaver

 free counters

 

English

American

Canada

Dansk

Norsk

Svensk

Nederland

Chinese

Greece

Russian

 

eXTReMe Tracker