Denne abe er ikke underlagt den Danske Rygelov. Den må være glad for at den ikke er  i en Dansk Z00!
Vent et øjeblik, medens filmen loader!
Den rygende chimpanse Charlie blev 52 år.

7. Oktober 2010. Chimpansen Charlie, som blev kendt for at ryge cigaretter, er død, 52 år gammel.
Charlie, som boede i den Sydafrikanske Mangaung Zoo i Bloemfontein, lærte at ryge, da gæster i den zoologiske have smed tændte cigaretter ind i dens indhegning.
I flere år har dyrepasserne i den zoologiske have forsøgt at få Charlie til at kvitte smøgerne, men alle forsøg mislykkedes.
Lig obduceres for at finde dødsårsag
Charlie skal nu obduceres for at finde ud af, om det var cigaretterne, som kostede ham livet. Det tror den zoologiske haves talsmand, Qondile Khedama, dog ikke på.
"Charlie levede 10 år længere end den gennemsnitlige chimpanse. Gennem den sidste tid har Charlie været syg og kraftigt medicineret."
Tiggede om alkohol og cigaretter
Charlie er ikke den eneste chimpanse, der har taget dårlige menneskevaner til sig. I februar blev en russisk chimpanse sendt på afvænning efter den begyndte med at tigge besøgende om cigaretter og alkohol.

Kromiddag med røg

Danmarks Rygerforening, DARY, har i samarbejde med klubben Rygervennerne 50 fra Holbæk inviteret rygere til kromiddag med den i disse tider særlige ordning, at der må ryges ved samme bord, som der spises. I stedet for at stå og ryste udenfor, sidder aftenens gæster afslappede over deres tallerkner, og lyden af hyggesnak afbrydes kun af knitren fra lightere og enkelte hosteanfald.

DARY, der blev stiftet i 2005, har i dag omkring 300 medlemmer, og de regner med flere lignende arrangementer for ”folk, som nyder røgtobak”.

- Jeg får jo helt dårlig samvittighed i dag, bare jeg står med en pakke cigaretter i hånden.
Jeg føler mig som et undermenneske.

Flere kommuner forbyder cigaretter

Smøg-pauser i arbejdstiden er et truet privilegium for de 450.000 offentligt ansatte i kommunerne. Mindst fire danske kommuner har allerede indført totalt rygeforbud på alle eller nogle af kommunens arbejdspladser - og ti andre arbejder på sagen.

Christiansborg, søndag den 22. april 2012/KBE
PRESSEMEDELELSE
DF stramning af rygeloven løser ingen problemer
Dansk Folkepartis forebyggelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, udtrykker skuffelse over, at et snævert rødt flertal i Folketinget har valgt at bryde forliget om rygeloven og gå solo om at gøre livet sværere for rygerne. Meningen med rygeloven har hidtil været at forhindre ikkerygere i at blive påvirket af passiv rygning. Med det nye forlig går rød blok skridtet videre og indleder en hetz mod rygerne uden, at der er grund til at tro, at det vil skabe færre rygere.
- Meningen med rygeloven har hidtil været at forhindre ikkerygere i at blive påvirket af passiv rygning, men rød bloks ensidige opsigelse af forliget om rygeloven, vil danske rygere nu være jaget vildt og blive fordrevet ud af matriklen både på gymnasier, arbejdspladser osv. Jeg frygter, at den nye stramning af rygeloven blot vil gøre rygerne endnu mere stålsatte og trodsige, når rød blok i sin stramningsiver udelukkende synes at have fokus på forbud frem for reel forebyggelse, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.
- Den nye regering har hidtil nedsat et hav af kommissioner og begynder nu også at bryde forlig. Det er et signal om, at blokpolitikken nu for alvor slår igennem efter regeringsskiftet. Problemet er blot, at der er store risici ved at stramme rygeloven yderligere, da vi risikerer at marginalisere rygerne så meget, at enhver dialog om rygestop og gradvis udtapning af afhængigheden af nikotin nu erstattes af en heksejagt på rygerne, hvilket ikke fører til færre rygere, men derimod risikerer at føre til, at det bliver smart og hipt blandt unge at trodse de voldsomme restriktioner på rygning, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Christiansborg, onsdag den 23. november 2011/kalo

PRESSEMEDDELELSE

DF: Rygeforbud på plejehjem er urimeligt

Dansk Folkepartis socialordfører, Karin Nødgaard, afviser blankt Socialdemokratiets ønske om at forbyde de ældre på plejehjem at ryge på deres egne værelser. Det er urimeligt over for de ældre, og desuden har EU netop indført selvslukkende cigaretter. Dermed holder argumentet om brandfare ikke.

Karin Nødgaard vil nu tage sagen op med socialministeren.

”Mange ældre har ikke mulighed for at forlade deres værelser, når de skal ryge, og dermed er et rygeforbud et helt urimeligt overgreb på de ældres frihed. Det virker som om, Socialdemokratiet udelukkende bruger brandfaren som et argument for at umyndiggøre de ældre yderligere”, siger Karin Nødgaard.

Hun peger på, at EU netop har forordnet, at alle cigaretter skal være selvslukkende, og at personalet samtidig kan hjælpe den enkelte beboer til at ryge på forsvarlig vis – eventuelt ved at en ansat, der selv er ryger, overvåger rygningen.

”Cigaretter bliver selvslukkende, og dermed bortfalder en del af Socialdemokratiets argumentation om brandfaren. Personalet på plejehjemmene må udvise et så stort element af fleksibilitet, at det bliver gjort muligt for beboerne at nyde en cigaret på en måde, der lever op til sikkerhedskravene”, siger Karin Nødgaard.

 

DF: Slutdato for rygning vil gør rygere til narkomaner  20.05.2012

Dansk Folkepartis forebyggelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, reagerer med hovedrysten på det nyeste påfund i kampen mod rygerne, som åbenbart er sendt på vej mod fixerummene. Den anden dag diskuterede vi i folketingssalen om rygereglerne gælder for fixerum for stofmisbrugere. I dag siger Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, at ”Der skal simpelthen fastsættes en konkret målsætning for, hvornår rygning skal være begrænset så meget, at antal brugere er på niveau med misbrug af afhængighedsskabende narkotika”. Dansk Folkeparti vil derimod have jagten på rygerne indstillet.

- Når førende forskere og meningsdannere nu åbent går ud og sidestiller rygning med narkotikaafhængighed, så mener vi i Dansk Folkeparti, at jagten på rygerne har taget en så voldsom og ubehagelig drejning, at vi må sige klart fra. Hvis rygningen som foreslået bliver gjort helt forbudt, så ender rygerne i fixerummene sammen med de narkotikaafhængige, hvilket er helt og aldeles udenfor proportioner, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

- Rygningen har været en del af dansk kultur i mange århundreder, og den kan ikke bare udryddes ved, at man fra statslig side vil forbyde det. Det vil tvært imod kriminalisere hundrede tusinder af velfungerende voksne mennesker, der har truffet et bevidst valg om, at tobaksrygning skal være en del af deres tilværelse. I Dansk Folkeparti vil vi ikke være med til at forbyde rygningen yderligere, men vil langt hellere satse på forebyggelse bygget på respekt for rygerne, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Vi danskere ryger som aldrig før. Nye tal viser, at salget af cigaretter nærmest er eksploderet i Danmark,vi køber 8,3 milliarder cigarettet om året, det er 12 procent mere end for tre år siden. Hos Kræftens Bekæmpelse mener man endda, at antallet af rygere reelt er højere, end der står i statistikkerne:- Vi har en fornemmelse af, at de tal vi får indrapporteret ligger for lavt. Det er lidt yt at være ryger, så et der ikke altid, vi får et ærligt svar, siger projektchef Per Kim Nielsen til. Rygning koster hvert år det danske samfund 27 milliarder kroner. Er dette også statistik? Eksempel på statistik:
Hvis een ud af 10 kvinder er gravid, vil alle 10 kvinder jo være 10% gravide ! ! ! Fuck statistik og de som laver det.

Arbejdstilsynet vil lave stikprøver for at tjekke, om den nye rygelov bliver overholdt. Der vil ikke gå flere år mellem kontrollerne, forsikrer tilsynets vicedirektør. Det er nok også bedre at æde sig ihjel i råddent kød!     Lars Barfoed er heldigvis forflyttet!

Nye Skrappe Rygeregler
Det ser ud til at regeringen skruer bissen på, overfor Rygerne. Nedenfor er love, gældende fra førstkommende Søndag.
Reglerne er udarbejdet af en samling gamle fjolser (tidligere ministre) i et såkalt samfunds-udvalg. Det er godt tidsfordriv for Dummies.

1. Kun hoste, der ikke skyldes rygning, er tilladt. Gælder også i hjemmet og i naturen.
2. Møder man en person der lugter af røg, skal vedkommende øjeblikket føres til Psykiatrisk krisehjælp.
3. Indtagelse af Rygeost og røget sild begrænses mest muligt.
4. Søren Ryge forbydes adgang til Danmarks Radio. Nåh pyt, det kan vi da leve med.
5. Det er ikke længe tilladt at bruge vendingen Ryge og Rejse. Og derfor kan man af gode grunde ikke ryge og rejse!
6. Personer der gentagne gange overtræder gældende rygeregler, deporteres til øen Rügen.
7. Træffes man i selskab med en god cigar, kan man idømmes flere års askese.
8. Ved afsyngning af "Kong Christian" stryges ordet "røg" i første linje. Man kan så synge DAMP 2 gange.
9. Ryesgade i København graves op.
10. Personer med navnet Cecil, vil blive særligt overvåget.
11. Koncerter med "Prince" forbydes.
12. De ellers så populære Rygeovne, må kun bruges efter ansøgning hos en eller anden minister, som ikke gnaver andre ben. Nå, det er jo umuligt. De er jo alle med i bengnavningsgrupper eller indvesteringer i Svineavl.
13. Togvogne med Rygekupeer, bliver sat på et sidespor, hvorfra ingen vender tilbage.
14. Det er noget pjat med al den Rygesnak, men det kan vel være lige så godt som Muhammedsnakken. Det bliver jo ved snakken. Mon ikke rygning fortsætter i det skjulte.
15. Røg i køkkenet er naturligvis også forbudt. Emhætten kan eventuelt udskiftes med et billede af en Profet.
16. Vendingen - De røg i totterne på hverandre - må kun bruges i regeringsbygningen.
17. Ordet RØG er i det hele taget forbudt. Ved henvendelse til brandvæsenet må kun omtales "ild".
18. Ved dødsfald kan du godt blive brændt, men du må ikke afgive røg.
19. Skorstene på almindelige parcelhuse kan nedrives, medmindre de kan klare en skorstensbrand uden røg.
20. Det er helt utroligt hvor meget regeringen har at lave. Man kan godt forstå at medlemmerne ser noget røget ud.

Two-year Old Baby Smokes 40 Cigarettes a Day

Recently there have been many stories about a baby in Indonesia who chain smokes cigarettes every day.
Reportedly his father started him smoking because the baby was suffering from a hernia, but was too young to have surgery.
Smoking cigarettes was started as a form of pain relief. Nicotine is addictive, and the baby is now addicted.
He now throws tantrums if he doesn’t get his daily dose of cigarettes, media outlets have been reporting.
Sources have alleged the baby was actually allowed to start smoking at the age of 18 months.

Read more:

http://www.care2.com/greenliving/two-year-old-baby-smokes-40-cigarettes-a-day.html#ixzz1TZgGT2p6

Rygeloven - Tryk her!

 
Politiken puster til rygerhadet.
Smagløsheden og uforskammetheden hos Kræftens Bekæmpelse kender ingen nedre grænse. I samarbejde med anti ryger avisen Politiken, udskriver Kræftens Bekæmpelse en konkurrence, hvor læserne skal opfinde et nyt symbol på rygerhadet. Børn er velkomne til at deltage.
Læs mere på http://dary.dk

Vandpibe Rygning
En overstuderet idiot fra Kræftens Bekæmpelse var på TV. 
Han påstod at, hvis man ryger een stopper (4 gram tobak) i en vandpibe, svarer det til 50 cigaretter! 
 

Hvem kan bevise at det er farligt at ryge? Det er endnu ikke dokumenteret at man får lungekræft af at ryge tobak!
Hvem har lavet disse undersøgelser? Hvem har betalt for disse undersøgelser?
Hvordan er disse undersøgelser lavet? Hvor er dokumentationen?
DET ER SIMPELTHEN ET STORT FUPNUMMER!
 
Jeg kan, uden manipulation, dokumentere at en domstol ikke har kunne finde bevis på at rygning af tobak kan forårsage lungekræft.
En domstol har den 31. maj 2005, i Edinburgh, Skotland, ikke fundet det bevist at rygning af tobak kan forårsage lungekræft. Hele dommen kan læses på denne web — adresse:
http://www.scotcourts.gov.uk/opinions/2005CSOH69.html

Blot for at nævne et eksempel, som bestemt ikke bliver omtalt af anti ryge organisationerne. Snart skal regeringen vel også bestemme hvilken slags toiletpapir man skal bruge!
Danmark er et land med mange sjove og fantastiske love, men vi mangler folk med forstand til at håndhæve dem. Vi er virkelig ude på et sidespor, med en flok ubrugelige ministre ! ! !
Jeg må citere Buster Larsen som sagde: "LORTELAND" og hvor er det sandt! Jeg skammer mig virkelig meget over at være Dansker! Hvor er vi på vej hen?  Kære "Forbudsminister" hvorfor bruger du ikke din forstand?
Forbyd fabrikation og import af tobak ! ! ! Men du har måske familie i virksomhederne? OK. Jeg kan godkende rygeforbud - Hvis der også bliver forbud mod dumheder i regeringen. De er vel så dumme, at de ikke kan lære at ryge?


Rygepolitik er gået op i røg
Præcis et år efter, at det blev et lovkrav for restauranter og cafeer at skilte med, om der må ryges, har politiet endnu ikke udskrevet en eneste bøde, skriver MetroXpress torsdag.
Politikommissær Henning Andersen fra Rigspolitiet begrunder det med ressourcemangel, men den største sammenslutning af cafeer og restauranter, Horesta, er skuffet over politiets præstation:
– Når man har en lov, så skal den håndhæves. Det kan ikke nytte, at man er ligeglad, siger direktør i Horesta, Lone Njor Hult.
Regeringen ville med loven få flere serveringssteder til at indføre røgfrie afdelinger. Men det er langt fra slået igennem alle steder, vurderer Horesta.
Hos Kræftens Bekæmpelse mener overlæge Inge Haunstrup Clemmensen, at situationen er til grin:
– Politikerne ville signalere til befolkningen, at nu bliver der gjort noget ved de massive problemer med passiv rygning. Men det er varm luft, siger hun til MetroXpress.
 

Young little opium user

Rygesangen på Dansk (Tekstet)

Syng med på "Rygesangen" (på Engelsk)

   Ikke alle er enige med mig - Tryk her og se for dig selv  

Send this page to your friends

Click here to send this page to a friend!

English

American

Canada

Dansk

Norsk

Svensk

 free counters

Copyright © 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - Bent Bay