Utklippssiden!
På denne siden kommer bare sandheter!
Her fortelles mer om hvor korrupt det kan være i et såkalt demokratisk land som Norge. Mattilsynet gir jo inntrykk av å passe så godt på oss... det er bare humbug, alt dreier seg om penger og makt. (Molbolandet Norge på sitt beste!)
 

Fra Nyhetsspeilet

Avsløringer og lys til hjelp mot onde krefter

For å vekke befolkningen i flere land har jeg overbrakt en av mine venner i Danmark en del materiale hvor ondskapen har vært på ferde, og Bent Bay har laget Skandinavias største hjemmeside hvor han også har gitt plass til diverse norske forhold og en link til oss her på Nyhetsspeilet. The Beat Post International er virkelig verdt et besøk, men helst ikke av offentlig ansatte i arbeidstiden for folkets regning. På denne siden kan man finne sterke bevis på at det er ufattelig mye ondskap her i verden, hvor fabrikkproduksjon på kyr viser oss at de store som grabber til seg er kyniske aktører hinsides en hver fornuft. Bent Bay har en samling videoer på denne siden som viser tortur av dyr, man vil ikke tro det er mulig før man ser det hva ondskapen er i stand til mot våre firbeinte venner. Man må være mye naiv hvis man tror at de som står bak ondskap som dette og dette mot dyr vil sine medmennesker noe godt. Profitt og kynisme tilhører ondskapen og fører til lidelse hos både mennesker og dyr som her og her. Scroll ned til Mishandling af Dyr – Ikke bare i Skandinavien på denne siden så ser man også hvorfor det for ondskapens utøvere er en lykke at mennesker ikke tenker.

Det er på høy tid folkens, at vi som ses på som sauer i deres øyne, nå oppdager hvem ulvene i fåreklær egentlig er sånn at vi slutter å flykte fra hverandre og ukjente farer. Man må heller stoppe opp for å se nøyere etter hvem som skjuler seg bak mennesker med et pent ytre og store ord, den som ikke gjør det framstår som en av sauene i flokken og skjønner ikke hvorfor vedkommende er blant dem som fortsatt lever.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/


Gammel!

La de gamle settes i fengsel og de kriminelle på pleiehjem!

De gamle vil da få varm mat, tilgang til bad, hobbyer og gåtur.

Ingen vil rane dem og de får penger isteden for å betale for seg!!

De kriminelle kan få kald mat, ingen penger, være helt alene,

bli slukket lyset for kl 20:00 og få... dusje 1 gang i uka!

 

Send this Homepage to a friend:Kvikksølvforgiftning fra amalgam – en kamp mot sykdom og helsevesen

Jeg er en av dem som i mangel på søtsaker i oppveksten hadde bare noen små hull i tennene mine, men jeg fikk allikevel fylt hele jeksler med amalgam hos skoletannlegen. Han forklarte sin ugjerning med at man ikke skulle få nye hull i samme tann. Den gang som nå ønsket det offentlige å spare penger, men også i dette tilfelle sparte de småpenger uten tanke på konsekvensene.

Der satt vi altså som barn på rad og rekke på venteværelset hos tannlegen, vettskremt ventet vi på at navnet vårt skulle bli ropt opp. I dag tror jeg man hadde en indre viten om hvor giftig amalgam er. Når vi ser på dyrene spiser de fleste ikke giftstoffer for de har en innebygd sjette sans, men i motsetning til oss mennesker vokser de ikke fra den.

Allerede som barn ble man faktisk et ufrivillig offer for amalgamindustriens kynisme og helsevesenets forsømmelse. Det er skremmende å tenke på at senere ble vi en fullstendig oversett pasientgruppe, noe som skjer istedenfor at denne feilbehandling rettes opp så langt det lar seg gjøre. Man kan undres på om ikke myndighetene har lært av eksempelvis barna som ble mishandlet på barnehjem. Til og med vår høyt aktede landsfader kjente til overgrepene som foregikk, men han gjorde ingenting for dem som ble rammet. Ansvarsfraskrivelsen er i dag komplett ved at erstatningen alle disse barna skulle få bare er kommet noen til del.

Jeg er den første til å beklage det min runddans i helsevesenet har kostet samfunnet, men plagene og smertene mine kan det aldri settes en rettferdig pris på. Først nå blir det slutt på noe av kostnadene og lidelsene, men kan jeg noensinne bli arbeidsfør igjen? Se det er et åpent spørsmål, i mangel på å bli tatt på alvor har jeg gått farlig mange år uten rett behandling. Dessverre har det også vært store krefter i sving for å hindre en diagnose når det gjelder skadevirkninger fra amalgam.

Vi mennesker kjenner best til vår egen kropp, og vi har faktisk en lovbestemt rett til deltakelse i egen utredning og behandling. Så hvorfor blir vi ikke hørt, er en syk person den rette til å kjempe mot myter om det ufarlige amalgamet? Nei, nei og atter nei, nå er det på tide at både leger, tannleger og myndigheter tar dette på alvor før enda flere får varige skader. I de aller verste tilfeller av kvikksølvforgiftning heter det ikke lenger utredning for sykdom, da kalles det for obduksjon.

Langvarig og kostbar utredning

Etter flere år med plager antatt forårsaket i trafikkulykke, økte mine symptomer kraftig i forbindelse med utboring og innlegging av amalgam. Jeg fikk mange typiske symptom som går igjen hos de som har problem fra sine tannfyllinger, også rotfylte tenner gir ofte liknende sykdomsbilde.

Leddverk, særlig i kne og korsrygg, blødning fra nyrer og rundt tenner, neseblod, smerter i hode, kjeve og nakke, følsom for lys og lyder, nedsatt hørsel, blemmer, sår og metallsmak i munnen, allergier, eksem på hele kroppen, brennende følelse både i munnen og kroppen forøvrig, mage- og tarmproblem med blant annet oppkast av rent blod, konstant tørst, frysninger og svette om en annen, klam hud, hjertebank, høy puls og veldig lavt blodtrykk, rykninger og kramper, nevrologiske forstyrrelser i armer og ben som prikking, kribling, grusomme smerter og bortdovning, unormal tretthet, svimmelhet, alzheimer light, ja en utrolig lang liste med symptom på all verdens sykdommer som legene aldri greide å finne noen årsak til.

EMG ble tatt to ganger hvor det fremkom forstyrrelser på nervesystemet, MR røntgen viste ikke MS selv om alle symptomer var der, MR røntgen og kikkhullsundersøkelse i kne viste ingenting galt til tross for store hevelser i kneet, det ble tatt bilder av de merkelige hudutslettene mine for videre undersøkelser hos andre spesialister, hudbiopsi ble tatt, blodprøve viste dehydrering til tross for enormt væskeinntak, jeg har hatt blod i urin alle disse årene uten kjent årsak, lungebetennelse, for lav spyttproduksjon, store hevelser i hals og kinn, samt såre slimhinner i munnen. Til tross for alle leger og undersøkelser jeg var innom nevnte ingen at mine tannfyllinger kunne være årsak til disse plagene.

Ikke før jeg mistet ei amalgamfylling og fikk boret ut to andre uten beskyttelse, først da falt alle bitene på plass for min egen del fordi forverringen ble markant. Fra jeg selv konstaterte kilden til problemene skulle det gå ytterligere fem år før jeg ble trodd, dette har vært de verste årene i mitt liv. Ord kan egentlig ikke beskrive den behandling jeg har fått av leger og myndighetspersoner. Jeg har blitt jaget hjem fra en hudavdeling og på en annen hudavdeling har en lege ulovlig hindret en henvisning for meg dit. Det har foregått telefoniske og andre uformelle vurderinger av min helsesituasjon, inkludert gjetninger og usannheter. Det har blitt antatt at jeg var psykosomatisk syk, noen leger har behandlet meg så useriøst at man kunne ha havnet innenfor psykiatrien av mindre. Med dette som bakgrunn skulle det faktisk vært obligatorisk med fri advokatbistand straks man blir syk. Et par leger har forresten skriftlig beklaget sin oppførsel og sine usaklige notater om meg i journaler.

Noe annet jeg vil nevne var min julegave fra det offentlige i 2007, da kom det et brev fra politiet om at førerkortet mitt var inndratt med øyeblikkelig virkning. Hva galt jeg hadde gjort, faktisk ikke noe annet enn grunnet smerter når jeg skulle kjøre selv ba jeg om drosje til diverse utredninger. Dette var omskrevet som jeg ikke hadde førlighet nok til å kjøre bil, så alle førerkortklasser ble inndratt uten videre undersøkelse av min førlighet. Fylkeslegen sa NAV måtte spare penger, så hvis jeg i det hele tatt kunne kjøre selv hadde jeg ikke krav på drosje. Det var ingen forståelse for ekstra smertefulle dager og fastsatte timeavtaler med behov for transport, det var enten eller. Jeg ble regelrett tvunget til å benytte egen bil, så takling av smertene under kjøring ble også påkrevd.

Når jeg ble snill jente som ikke ba om drosje fikk jeg et nytt brev fra politiet, førerkortet var levert tilbake, men dette foregikk så fort at de hadde ikke rukket å hente det enda. Uansett, jeg bor på bygda uten alternativer til egen bil, det er tre mil bare til nærmeste butikk. Jeg hadde opptrådt helt redelig, men jeg ble altså behandlet som en forbryter, det igjen for at det offentlige skulle spare penger. Lever vi virkelig i verdens rikeste land?

Skandalen gull og amalgam

Dessverre hadde ikke tannlegen (som annonserte med amalgamfri praksis) nødvendig kunnskap om den problematikk jeg var havnet i, så i 2004 ble det sementert inn ei gullkrone rett ved siden av ei amalgamfylling. Etter dette ble livet et rent smertehelvete, fem lange år hvor hver dag og natt ble en kamp mot plagene som ble stadig verre. Ikke minst handlet det også om den tøffe kampen mot et byråkrati og helsevesen, som ikke vil innrømme skadevirkningene fra kvikksølv så lenge det er i kroppens eget miljø. Selv en bønn til Sylvia Brustad ble besvart med at jeg var et enkelttilfelle, derfor kunne hun ikke gripe fatt i saken, men hvor mange enkelttilfeller det dreier seg om, se det skrev hun ingenting om.

Hvorfor kom det endelig frem for de lærde hva årsaken til mine plager er. Ganske enkelt fortalt, spenningen mellom gull og amalgam har i denne langvarige utredningsperioden lammet hele høyre side av ansiktet mitt, allergiske reaksjoner er konstante og kroppens indre organ begynner å svikte. Da måtte det endelig stadfestes, det jeg selv har hevdet i alle disse årene, mine plager skyldes både gull og amalgam med de enorme skadevirkninger dette har.

Frigjørelse av kvikksølv øker kraftig i kontakt mellom gull og amalgam, også saliva (spytt) leder denne spenningen mellom metallene så fyllingene behøver ikke å ha fysisk kontakt. Anbefalingene i retningslinjene fra Sosial- og helsedirektoratet (IS-1086,2003) sier blant annet; Ved nye restaureringer må kontakt mellom amalgam og andre metaller unngås.

Hvor mange tannleger tar dette på alvor, jeg vet om alt for mange som ikke gjør det. Selv er jeg et levende bevis på de katastrofale konsekvenser denne kombinasjon mellom gull og amalgam kan få. Burde ikke dette være et viktigere mål for tannlegeforeningen enn en strategisk plan med tanke på tjene amalgamindustrien videre fremover. Både min og andre sin tannhelse, også vår øvrige helse er rasert grunnet giftstoffet amalgam, men det synes mindre viktig enn å hevde titt og ofte at amalgam ikke er bevist helseskadelig.

Hvor fikk jeg hjelp

Aller først gjennom Forbundet Tenner og Helse, informasjon herfra gjorde at jeg stilte min egen diagnose, den som jeg til slutt har lykkes med å få formidlet til enkelte leger. Min anbefaling er også, uavhengig om du har fått en diagnose (leger tar ofte feil) eller ikke, gå til http://www.noamalgam.org/index.php

Dette er en fantastisk utfyllende side hvor kvikksølvskadde forteller sin egen livshistorie, åpent og redelig forteller de hvordan de ble frisk etter amalgamsanering og avgiftning. Noamalgam har også et nyttig forum hvor man kan få svar på spørsmål.

Husk kvikksølv er en farlig nervegift som gir snikende symptomer til å begynne med, for deretter å skape en sykdom eller andre kraftigere symptom på at noe er galt. Men vit også at ME, MS, kreft, parkinson, alzheimer og en rekke andre alvorlige sykdommer har avtatt og forsvunnet etter at riktige tiltak er iverksatt for fjerning av både gull og amalgam, med deretter intensiv avgiftning og påfølgende oppbygging av kroppen igjen. Det er tross alt din helse og ditt liv det dreier seg om, ikke hva uenige tannleger, såkalte eksperter og politikere sier. Det er ingen tvil om at så lenge dette dreier seg om en mektig amalgamindustri, legemiddelindustri og frykt for enorme erstatningskrav, så lenge vil det hevdes at amalgam er ufarlig, og kvikksølv det er bare farlig ute i naturen.

Her gjelder det altså å bruke kampvilje og sunn fornuft, det går ikke å bare være offer for en maktkamp man ufrivillig blir en del av. Myndighetene forbyr nå bruk av amalgamfyllinger og kvikksølv, men dette hevdes å være av miljøhensyn. De samme myndigheter har forespurt hva kostnadene vil være ved fjerning av amalgamfyllingene hos befolkningen.

Jeg tar med et lite utdrag fra Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2006, se punkt 6.2 på side 28; Hvis alle fyllinger var likt fordelt blant befolkningen, ville hver 18-åring ha i gjennomsnitt tre fyllinger (SSB-statistikkbanken). Med tanke på at de som er eldre enn 18 har enda flere fyllinger, vil det få enorme økonomiske konsekvenser å bytte ut alle amalgamfyllinger i landet.

Disse enorme økonomiske konsekvenser ligger bak at mennesker som nå bærer på kvikksølv i sitt eget miljø ikke får hjelp, tilbudet fra myndighetene er lik null. De har ganske enkelt bare opprettet Bivirkningsgruppen i Bergen, to tannleger og en lege som ikke har nødvendig kompetanse på den kompliserte problemstillingen som forgiftning gir.

Etter det Bivirkningsgruppen selv hevder har de ikke noe redskap til å finne ut om kvikksølv er skadelig i kroppen, det kan derfor (forståelig nok) ikke påvises at flere hundre mennesker som har vært utredet hos dem er skadet. En konklusjon de kommer med etter det vi har opplevd som en utrolig slett undersøkelse, man får beklageligvis bare en helt verdiløs utredning hvor svaret er gitt på forhånd.

Dette skrives ikke for meg og flere tusen andre mennesker som har funnet ut at amalgamfyllingene var årsak til deres sykdom. De som gjenvinner helse og livskvalitet behøver ikke lenger kjempe for sin egen del, men man har ikke samvittighet til å tie i ettertid. Særlig ikke når vi sitter på konkrete eksempler hvor noen tar sitt eget liv i denne prosessen. Dessverre skader kvikksølv også dømmekraften, noe som altså skjer for de som velger selvmord som en siste løsning. Fortvilte mennesker som forlater sine kjære, sine barn og familie, venner, alt blir uviktig når grusomme smerter og det som føles som en håpløs kamp tar overhånd.

Jeg vet det for jeg har vært der nede, veien ut av kampen mot sykdom og byråkrati kan man vanskelig klare alene. I mangel på behandlingstilbud og vilje fra de som er satt til å forvalte oss som pasientgruppe, så lenge er det kun vi som har erfaring som kan hjelpe andre. Alt dette er sannhet og motgang kan gjøre en sterk, så jeg behøver ikke å være anonym. Jeg sitter på mye verdifull informasjon, derfor er det bare å ta kontakt. Det må gjerne dere som er uenige også gjøre, det vil være mye mer realt og voksent enn å bruke andre metoder for å stoppe mine opplysninger.

 

Nå går vel salget av vaksiner strålende i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at ca 900 000 nordmenn bør ta årets vaksine, så en må jo nesten spørre seg om en sykdom skyldes fraværet av vaksiner?...


En mann fra Tromsø skal ha tilbudt en av rideskolene i byen 300.000 kr for å ha sex med hestene deres. Politiet har tidligere avhørt mannen for liknende forhold.

En mann fra Tromsø har sendt skriftlige forespørsler til en rideklubb i byen om tilgang til stallen for å ha sex med dyrene skriver NRK i en nyhetsmelding.
Rideskolen kjenner mannens identitet fordi han har lagt ved kontoutskrifter for å vise at han er god for beløpet.
I helga tok saken en ny vending da rideklubben oppdaget en plastpose med cirka 50 000 kroner festet til en av fjøsveggene.
Mandag kveld ble leietakerne ved ridestallen informert i et møte.
Politiet ser foreløpig på saken som en ikke-sak, men avventer en anmeldelse for å vurdere om de vil foreta seg noe.
I sommer gjorde mannen lignende henvendelser til Tromsø Ryttersportsklubb. Politiet avhørte ham, men saken ble henlagt fordi forholdet ikke var straffbart.
I Norge ble forbudet mot dyresex fjernet etter en lovendring i 1972. Det innebærer at at det ikke er ulovlig å ha sex med dyr, så lenge det ikke blir påvist at dyret lider overlast.  

 Fra det sparsommelige Norge.

 (Jeg lurer på om det var avdødes ønske og ikke arvingene. (Gribbenes)

Jeg leste i Stavanger aftenblad om dødsannoncen, hvor de efterladte selv skulle ta med sig niste, om de ønsket bevertning efter begravelsen.
Normalt prøver man at efterkomme afdødes sidste ønske, men det kan vel bli for dumt?
 

Send this Homepage to a friend:


 
 
Noen "interesante" lænker:
http://www.varsleren.com/fengselinorge.htm
 
http://www.varsleren.com/kolestrolsenk.htm
 
http://www.varsleren.com/26forestillinger.htm
Visitors online:  - right now

  Free counter and web stats
 
Gå til andre sider - Klikk på et flagg.

English

American

Canada

Dansk

Norsk

Svensk

Nederland

Chinese

Greece

Russian

Webmaster Bent Bay