Krisehjælp!

Læger angriber udbredt brug af krisehjælp!

Vidner til vold, ulykker og drab skal have psykologstøtte. Personalet på et skandaleramt plejehjem får krisehjælp.
Og offentligt ansatte tilbydes krisesamtaler for at klare kommunesammenlægningerne.
Psykologisk krisehjælp tilbydes snart enhver, der står over for en udfordring, og nu må det være nok, mener ledende læger.
- Man må reflektere over, hvordan samfundet har udviklet sig, siden der er behov for krisehjælp efter almindelige hændelser. Det kan ikke være det offentliges opgave.
- Det kan ikke nytte noget, at vi har et samfund, hvor folk går ned med alle mulige mærkelige symptomer. Man må forberede folk på, at de vil se noget ubehageligt i løbet af deres liv. Og det skal de kunne håndtere, hvis bagatelgrænse går dér, hvor folk - som Café Rust-vidnet Audrey Castañeda - ikke er ofre for, men vidne til en forbrydelse.
Der bakkes op af ledende overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital Svend Lings.
Han mener ikke, at der er videnskabelig dokumentation for krisehjælpens gavnlige effekt:
- Tværtimod er der noget, der tyder på en skadelig effekt. Vi har alle undertiden brug for hjælp. Men det ligger i tiden, at man nu specifikt råber på psykologhjælp. Man glemmer, at mennesket til alle tider har oplevet kriser, og vi har udarbejdet glimrende forsvarsmekanismer, siger han.
Kritikken af krisehjælpen vækker hovedrysten hos psykologer. Ja, det er jo deres levebrød som er i fare!

Det er efterhånden blevet så udbredt med krisehjælp at, hvis man slår en uventet skid, skal man have psykologisk hjælp. Dette er dagens Danmark! Vi er bare en flok ”tøsedrenge”!

Har man aldrig tænk på at give en Psykolog lidt  Krisehjælp?

 

 

Anbringelser koster dyrt

Når problemer i hjemmet resulterer i, at familiens børn skal anbringes i en institution eller familiepleje, koster det cirka 600.000 kroner om året for hver anbringelse. En udgift, som er svær at regulere, fordi behovet for anbringelser ikke kan forudses.

 
Dette er vel også en af Danmarks ukontrolerede guldgruber ! !

Psykologerne gnider sig i hænderne - flere penge at tjene!

    Tilbage til Index

 web counter html code
web counter html code