.

Sang på Jydsk.

A haar tjent Jens Masen

A haar tjent Jens Masen,
 no halvanden or,
skønt han er en asen i
og om hans Gord.
 
A maa pas hans Høwde,
a maa ref hans Fyld,
haar æ ett og løw´ve;
saa faar a æ skyld.
 
A haar gyd hans Ruesstok,
a haar past hans Lamm´,
drøwen mæ hans Goesflok
aa og i æ Damm´.
 
Rejen med hans Følkloj
fløt´en affentow,
rend æ Gord si Møllboj,
nær de anner sow.
 
Der haar ingen frej mæ,
a haar hat æ stræng,
skjønt æ Stodder stej´ mæ
nejsten uden Peng!
 
Kom mi bette Kipkal,
kom mi bette Kwi´!
Hosbond han er hwipgal
sø´n ved Awtensti.
 
Derfor maa do rapp´ dæ
no mi´ bette gul´;
her haar a di´ Klaptræ,
hwor haar do di  Mul´?
 
Bløw wor Husbond hwipgal,
det war ild´ aa spør´;
kom mi´ bette Kipkal
med di` løjen Ør´!
 
 
Sang på Fynsk
 
Fo ajle di smaa Blomster dæ dow æ te i Aar,
o Fovle, de æ ette te o sej  e,
saa fin o frisk o favner, som Bøjeskovi staar
dæte har je aller før set lej e;
o hvor je venjer Øjet hen,  je ser saa sære tenj,
de løvter saa founerli her inje i mit Senj.
Je mærker i Aar, i Danmark æ de Vaar,
de  løvter saa founerli her inje i mit Senj,
Naturen æ foaret, ej er je ha voen blenj.
 
Om Moeni da fløjer di Fovle u me Sanj,
som om de fo Nattero vil takke;
o gaar je ne ve Bækki i Avtenstun iganj,
da æ de, som Bøllerne ku snakke;
saa hvisker de saa  sælsomt i Ellekrattets Løv,
hver lille Blomst, hun nikker mildt o sejer te mej, tøv.
Je mærker i Aar, i Danmark æ de Vaar,
hver lille Blomst, hun nikker mildt o sejer te mej, tøv.
Naturen æ fo´aret, ejer je ha voen døv.
 
O Folkets Lyv æ heller knap, som de plejer von,
de skyer Blomst i mannen simpel Hytte;
o vil I bare venjte ino et lille Koen,
saa bliver Boni Lanjets bedste Støtte;
di gamle Folkeviser, dæ ha lydt ve Kamp og Lej,
di æ som Fovletoner, je ka høre på mi Vej.
Je mærker i Aar, i Danmark æ de Vaar,
di æ som Fovletoner, je ka høre på mi Vej.
de hele æ for´aret, ejer o a de æ mej.

Send this Homepage to a friend:


 

Free counter and web stats

Visitors online:  - right now

 

Copyright © 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 - 2009 - 2010 - Bent Bay