.

Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge. When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge. There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.

All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor; those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by. The animals are happy and content, except for one small thing: they each miss someone very special to them, who had to be left behind.

They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent; His eager body begins to quiver. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again.
The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet,
so long gone from your life but never absent from your heart.


Then you cross Rainbow Bridge together....
 
 
På denne side af himlen findes et sted kaldet Regnbuebroen. Når et dyr dør, der har været specielt knyttet til én hernede, vil dyret stoppe ved Regnbuebroen. Der er enge og bakker hvor alle vore særlige venner kan løbe og lege sammen. Der er masser af mad, vand og solskin og vore venner har det varmt og behageligt.

Alle de dyr der har været syge og gamle har fået deres helbred og kræfter igen, de der var sårede eller lemlæstede bliver gjort hele og stærke igen, ganske som vi husker dem i vore minder om gamle dage af. Dyrene er glade og tilfredse på nær een enkelt ting: De savner hver især én meget speciel person de måtte lade tilbage.

De løber alle sammen og leger sammen, men den dag kommer, når man pludselig stopper op og ser hen mod horisonten. Øjnene er klare og intense og den ivrige krop begynder at skælve. Pludselig begynder han at løbe fra gruppen, flyver over det grønne græs, hans ben kan bære ham hurtigere og hurtigere.

Du er blevet opdaget, og når du og din specielle ven endelig mødes, omfavner I hinanden i glædeligt gensyn for aldrig at skulle skilles igen.
De glade kys nærmest regner ned over dit ansigt, dine hænder kærtegner igen det elskede dyr, og du ser endnu engang ind i de tillidsfulde øjne der tilhører dit kæledyr, langt væk fra dit liv, men aldrig fra dit hjerte.

Så kan I krydse Regnbuebroen sammen ....

 

.....When ever you see a rainbow you know your friend is near by you

..... Når du ser en regnbue ved du at en ven er nær ved dig


Er Joey´s Ark Danmarks bedste Hundeklipper? (Ja! spørg Webmaster)

Klik på Visitkortet - ovenfor -  til Joey´s Arks Hjemmeside

Valde var glad for den gode behandling ved vask og klipning. Hilsen Fru Jensen, Tarm

ReadSign 

  Free counter and web stats

 web counter html code
web counter html code

Skift til et andet land - Tryk på et Flag!

 

 free counters
The songs on my site´s  are copyrighted by the respective artist and are placed here for evaluation and entertainment purposes only. No profits are made on this site from their use. Please support these artists and purchase their music.A - In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, any copyrighted work on this site is distributed under fair use without profit or payment to those who have expressed an interest in receiving for non-profit research and educational or criticism purposes only. http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml

Copyright © 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - Bent Bay