DN hade en artikel som ger stoff till eftertanke...
Merck hotas av fler stämningar

Som om inte Merck hade tillräckligt att oroa sig för med Vioxx-stämningar så förbereds masstämningar mot bolagets preparat mot benskörhet, Fosamax. Det skriver Wall Street Journal.
Vissa rapporter kopplar lång användning av Fosamax till en ovanlig sjukdom där käkbenet ruttnar. En advokatbyrå har redan lämnat in en stämning i Florida och vill att stämningen ska få statusen grupptalan. Enligt stämningen sålde och marknadsförde Merck Fosamax som säkert trots att bolaget visste om farliga biverkningar. Liknande anklagelser nämns i en annan stämning i Tennessee.

Fosamax är Mercks näst största produkt mätt i försäljning.

På tisdagen dömdes Merck att betala 9 miljoner dollar i skadestånd till en man som fick hjärtattack efter att ha använt Vioxx. Totalt får mannen kompensation på 13,5 miljoner dollar. Det var det andra Vioxx-fallet som Merck har förlorat.

Advokater i Fosamax-fallen bevakar noga Vioxx- utgångarna.

- Med Vioxx kan Merck komma undan med att säga att en massa människor får hjärtattacker för ett antal olika anledningar som inte har något att göra med vår produkt. Men detta är en mycket unik sjukdom som inte orsakas av cigarettrökning eller cheeseburgare, säger Tim O'Brien, advokat för kärande i stämningen i Florida.
 


 

Merck is under threat of more lawsuits.
 
As if Merck had enough to worry about with Vioxx-prepared masstämningar lawsuits against the company's preparations against osteoporosis, FOSAMAX. It writes the Wall Street Journal.
SOME REPORTS linking long use of FOSAMAX to a rare disease in which mandible rot. A law firm has already filed a writ in Florida and want the atmosphere to get a status of a class. According to the writ sold and marketed by Merck FOSAMAX safe despite the fact that the company knew about dangerous side effects. Similar allegations mentioned in a different mood in Tennessee.
FOSAMAX is Merck's second-largest product in terms of sales.
On Tuesday, Merck was sentenced to pay 9 million dollars in damages to a man who had a heart attack after using Vioxx. Total compensation may be the man of 13.5 million dollars. It was the second Vioxx case that Merck has lost.
Lawyers in FOSAMAX cases are closely watching Vioxx - exits.
- With Vioxx, Merck can get away with saying that a lot of people get heart attacks for a number of different reasons that have nothing to do with our product. But this is a very unique disease not caused by cigarette smoking or cheeseburgers, "said Tim O'Brien, a lawyer for the plaintiffs in the writ in Florida.
 
Send this Homepage to a friend:Visitors online:  

Free counter and web stats


Copyright © 2010 Bent Bay