EU vil samle sine bedste hjerner! 

 

EU-Kommissionen fremlagde onsdag sine foreløbige tanker for etableringen af et nyt forskningsinstitut, der skal tage kampen op med USA's bedste universiteter.  Ligesom USA har Massachusetts Institute of Technology, MIT, skal Europa have et ETI. Det er pointen i planen, som blev fremlagt af kommissionsformand Jose Manuel Barroso og uddannelseskommissær Jan Figel. - Der er behov for flagskibe for ekspertise. Derfor skal Europa have et stærkt europæisk teknologisk institut, der samler de bedste hjerner og virksomheder og spreder resultaterne af sit arbejde i hele Europa, sagde Barroso. Selve forskningsarbejdet kommer tidligst i gang i 2009.

Romantisk Makværk.

Dansk overvismand mener, krisen ville have været mindre uden eurosamarbejdet.

En af verdens førende økonomer, Princeton-professor Paul Krugman, kalder euroen for et romantisk makværk.
Euroen har muligvis spillet fallit, fordi euro-landene har brudt grundlæggende regler, der blev lavet for netop at undgå økonomisk kaos. Amerikansk og dansk forsker giver deres syn på sagen. (Foto: Colourbox)
Ved både Maastricht- og euroafstemningerne i Danmark fik modstanderne tudet ørerne fulde af rationelle argumenter om, hvorfor euroen ville skabe lykke og velstand. Et næsten enigt Overdanmark i form af folketing, regering, aviser og organisationer stod på nakken af Nationalbanken i iveren efter at overbevise folket om den fælles mønts lyksaligheder.
Modstanderne blev på det nærmeste betragtet som nationalistiske anti-globalister eller hennafarvede føle-føle-venstreorienterede, der stemte ud fra en indre stemme, sjette sans eller irrationel intuition.
Men nu retter verdens måske førende økonom, professor i økonomi og international politik ved Princeton University Paul Krugman, et sønderlemmende angreb mod den fælles valuta. Han mener, den er skabt på ønsketænkning fra gamle fællesskabesromantikere
'Romantiske' euro-ledere bør fjernes fra lederposter!
I sin faste klumme i New York Times skriver Paul Krugman, at euroen er et romantisk makværk, der byggede på teknokraters fantasiforestillinger om, hvordan verden burde være, i stedet for økonomisk analyse af, hvordan verden er.

Read in English


Virksomheder har vi foreløbig nok af, men de bedste er desværre på vej til udlandet. Danmarks største problem, bliver at skaffe hjerner. Vi kan jo ikke bruge nogle af de gamle halvdumme ministre som toner frem på TV ! Skal der skaffes brugbare hjerner, bliver man nødt til at søge efter disse blandt den "almindelige" befolkning, og ikke de folkevalgte.  Selvfølgelig er det ikke sikkert at Jose Manuel Barroso og Jan Figel mener det er nødvendigt at Danmark skal deltage.

Ang. et forskningsinstitut med kloge hjerner vil jeg komme med et indlæg senere. Jeg sidder lige og overvejer hvordan det skal realiseres og finianseres. Foreløbig er jeg kommet til den konklution at HVIS man nu skære det danske folketings medlemmer ned fra de nuværende 179 medlemmer til 79, så vil der jo blevet et pænt beløb i overskud. Man kan begynde at sortere de dummeste fra, og det gælder lige fra det yderste venstre til højre. Hvis man imod forventning ikke kan finde 100 der er dumme nok, så begynder man bare at se på, hvem der er de mest dovne, altså dem der aldrig gør en skid, men bare hæver deres fede gage. De 100 personer folketinget skal reduceres med skal naturligvis hverken have pension, ventepenge eller andre "ben", MEN må som alle andre der bliver arbejdsløse henvende sig på arbejdsformidlingen. Måske kan de her være heldig at blive sendt på tvungen aktivering med at graver huller og dække dem til igen, eller anden type af tåbelig aktivering. HVIS der så mod forventning alligevel skulle opstå interne stridigheder iblandt de tilbageverende 79 medlemmer, så er der jo råd til at betale for et mindre antal - højtkvalificerede personer, altså nogle med hjerne. Så giv dem en løn der modsvarer hvad disse personer kunne opnå på det private arbejdsmarked. (her skal ikke fedtes med 1 millon eller mere). Måske kan der findes flere besparelser/fordele på denne måde.  (S.S)

The EU is also a part in International Surfing.

EU er også med i International Surfing.

Every day the EU spends many hours on my website. There are many servants to do nothing, and time must of course be used for something sensible. My site has everything that the others don´t have. www.bentbay.dk

Hver eneste dag bruger EU mange timer på min hjemmeside. Der er mange ansatte til ingenting, og tiden skal jo bruges til noget fornuftigt. Min hjemmeside har alt det som de andre mangler. www.bentbay.dk

Send to Friends

Click here to send this page to a friend!
 

 susnet.se tjänster - statistik och besöksräknare utan reklam

eXTReMe Tracker

 free stat counter

free counters

Different country´s  Index  for The Beat Post International. Click a Flag.

English

American

Canada

Dansk

Norsk

Svensk

Nederland

Chinese

Greece

Germany

 

 
Copyright © 1997-2015 - Bent Bay