Velkommen til Dansk Folkeparti
Dansk Folkepartis officielle hjemmeside. Se partiprogram, folketingsmedlemmer,
lokalforeninger, nyheder mv.

DF  valgsangen ”Herfra min verden går”


 

Christiansborg, den 1. juni 2013/kkb 

PRESSEMEDDELELSE

DF hilser retssag mod Metroselskabet velkommen og rejser støjsag over for ministeren.

Dansk Folkepartis boligordfører, Karina Adsbøl, ser frem mod en retlig prøvelse af de vilkår, som Metroselskabet og et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har valgt at byde en større gruppe af beboere, der nu skal finde sig i, at Metroselskabet også støjer i aften- og nattetimerne.

- Det er utroligt, at man skal igennem en retssag for at få lov til at kunne sove om natten. Det her er en meget stor belastning at udsætte beboerne for, når der nu også må støjes i aften- og nattetimerne. I forvejen har forholdene været nærmest uudholdelige for mange beboere. Det er min opfattelse, at Metroselskabet har været alt for tilbageholdende i forhold til at tilbyde genhusning til beboerne. Vi ved at støj kan være sundhedsskadeligt, når man udsættes for det over længere perioder og for mange af de her beboer er det jo reelt umuligt at bo i deres egne lejligheder, siger Karina Adsbøl.

Karina Adsbøl rejser derfor nu sagen over for by- og boligminister Carsten Hansen.

- Jeg vil have ministerens svar på om man virkelig på den måde kan knægte den enkelte borgers rettigheder blot fordi der skal etableres en ny metrolinje i København. Jeg mener virkelig, at det her projekt indtil videre har været udført uden mindste hensyntagen til naboerne, og jeg kan godt forstå, at beboerne nu overvejer at ty til en retssag mod Metroselskabet, siger Karina Adsbøl.

- mandag den 27. maj 2013

Regeringen skal konfronteres med sin skadelige politik

Onsdag den 29. maj afholder Folketinget sin årlige afslutningsdebat. Ganske vist fortsætter Folketinget sit arbejde efter denne dato, men det er altså på onsdag, at den traditionelle maratondebat finder sted. Det sker simpelthen ved, at de politiske ordførere stiller spørgsmålet: ”Hvad kan statsministeren oplyse om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation?”, og så kører debatten ellers.

Der er unægtelig nok at tage fat på. For vi har lige nu en regering, der simpelthen sejler rundt, som var der hverken ror eller rat, lige som kaptajnen ser ud til at befinde sig alle andre steder end på kommandobroen.

Regeringen har famlet og zigzagget rundt på dagpengeområdet, kickstart- og vækstspørgsmålet, om skattelettelser til erhvervslivet, på retspolitikken og så videre og så videre.

Særligt og især på udlændingeområdet er regeringen i fuldt sving med at ødelægge alt det, som den tidligere regering under stærk indflydelse fra Dansk Folkeparti fik bygget op. Udlændingepolitikken er ganske enkelt ved at løbe løbsk.

Thorning, Vestager og Vilhelmsen har skridt for skridt lempet på udlændingepolitikken, og det er faktisk gået stærkere, end man havde troet før valget. Helle Thorning-Schmidt proklamerede jo i 2010, at hun ”ikke kunne drømme om at gå mod en lempeligere udlændingepolitik”, men siden hun blev statsminister, har vi set en lang række lempelser, der kommer til at koste danskerne dyrt.

Eksemplerne på dette står ganske enkelt i kø. Starthjælpen, kontanthjælpsloftet og pointsystemet er ophævet. Reglerne for familiesammenføring er lempet, asylansøgere har fået lov til at bo og arbejde uden for asylcentrene og i sidste uge lempede regeringen sammen med Enhedslisten kravene til dansk statsborgerskab. Nu er det pludseligt mindre vigtigt at kunne begå sig på dansk, og kravene til selvforsørgelse er blevet lempet fra beskæftigelse i 4,5 år ud af de seneste fem år til 2,5 år ud af de seneste fem. Det er åbenlyst, at hvis vores velfærdssamfund skal bestå, så må og skal vi sørge for, at de udlændinge, der kommer for at blive, kan og vil forsørge sig selv. Lempelsen af kravene til selvforsørgelse er et åbenlyst tilbageskridt i forhold til dette og i forhold til integrationen i det hele taget.

Regeringens række af lempelser på udlændingeområdet er desværre for længst slået igennem i forhold til antallet af asylansøgere. Således ser det ud til, at Danmark i 2013 får det højeste antal asylansøgere siden 2001, altså det år, hvor Dansk Folkeparti fik afgørende indflydelse og brugte denne på at sikre en mere fornuftig udlændingepolitik. De årlige udgifter til dette område har også for længst rundet milliarden, og udgifterne stiger selvsagt i takt med, at antallet af asylansøgere vokser
Der er ingen tvivl om, at den øgede strøm af asylsøgere skyldes regeringens politik. De udlændinge, der rejser tusindvis af kilometer og gennem mange lande for at søge asyl, er i vid udstrækning ganske udmærket godt klar over, hvilket land det bedst kan betale sig at søge asyl i. Nu er Danmark kommet på denne negative ”positiv-liste”, og det oplever vi konsekvenserne af. Regeringen benægter, at det forholder sig sådan, hvilket i min bog nogenlunde tangerer at benægte tyngdekraftens eksistens. Som tidligere forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet og Rockwoolfonden, Gunnar Viby Mortensen, har slået fast: ”Hvis et land lemper asylvilkårene, går strømmene derhen”, og han tilføjer: ”Det er problematisk, når vi i øjeblikket har et omfattende problem med de ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse. Af mændene er halvdelen uden job, og for kvinderne er det mere end halvdelen”.

Men én ting er det økonomiske aspekt, noget andet er de massive problemer, som en stor flok svært integrerbare ikke-vestlige indvandrere fører med sig. De efterhånden mange nætter med voldsom ballade, ildspåsættelser og stenkasteri begået af unge indvandrere og efterkommere i Sverige er et tydeligt eksempel på de udfordringer, som en massiv indvandring af ikke-vestlige indvandrere fører med sig. Vi har i øvrigt set tilsvarende optøjer i Paris og i et mindre omfang i Danmark. Er det den slags, vi kommer til at se mere af, hvis ikke vi tager indvandringen og integrationen dybt alvorligt? Jeg er oprigtigt bekymret for det.

Men hvorfor gør regeringen det stik modsatte af, hvad der er fornuftigt? Helle Thorning-Schmidt lemper, trods løfterne før valget i september 2011, når hun som minimum burde beholde de regler, som hun overtog fra den tidligere regering og Dansk Folkeparti.

Nogen kunne måske indvende, at regeringen i form af socialminister Karen Hækkerup (S) da just i dag har taget jernhandskerne på i form af de bebudede forældrepålæg, hvor man rammer belastede forældre på pengepungen. Til det vil jeg først lige sige, at der er tale om endnu en kovending fra regeringens side, fordi daværende socialordfører og nuværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen tordnede mod forældrepålæg, da Dansk Folkeparti krævede øget brug af denne sanktion. Dernæst vil jeg sige, at alt tyder på, at meldingen er en ren parademelding fra regeringens side. Forældrepålægget bliver nemlig brugt uhyre sjældent. Det var faktisk derfor, at Dansk Folkeparti i sin tid ønskede at øge brugen af dette pålæg markant. Karen Hækkerup bebuder, at hun vil nedsætte en Task Force (som en særlig gruppe åbenbart skal benævnes i dagens Danmark), der skal få flere kommuner til at bruge forældrepålæg. Lad os nu se, om det rent faktisk kommer til at ske. Jeg tvivler, men garanterer, at Dansk Folkeparti følger udviklingen nøje.

Men lige nu og her gælder det afslutningsdebatten på onsdag, hvor vi i Dansk Folkeparti er helt og aldeles klar til at tage en grundlæggende debat med regeringen. Vi har mange spørgsmål om indvandringen, integrationen og regeringens lempelser i udlændingepolitikken, som vi glæder os til at tage med regeringens ministre! Og selvom regeringen ikke har været særligt debat-lysten i løbet af folketingsåret – jeg tænker på lærerkonflikten, lægekonflikten, offentlighedsloven som eksempler, håber jeg, at regeringen i forhold til dens lempeligere indvandringspolitik og dens konsekvenser vil svare på vores spørgsmål på onsdag!

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

Christiansborg, onsdag den 22. maj 201

DF: Indvandrerunges mishandling af grise skal koste

Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Dennis Flydtkjær, reagerer med stor vrede over, at en flok indvandrerdrenge har kastet sten mod en flok grise på Aarhus Kommunes besøgslandbrug Natursamarbejdet. En pattegris blev mishandlet, så den efterfølgende måtte aflives. Resultatet er, at de ellers populære grise nu er fjernet fra naturstationen. DF vil have hårdere straffe for dyremishandling og grisene tilbage på naturstationen.

- Det er en dybt afstumpet adfærd, vi her er vidner til. Dyr er levende væsener, og de skal selvfølgelig behandles ordentligt. Jeg forventer, at politiet tager denne sag meget alvorligt og får retsforfulgt de unge indvandrere, som står bag. Så grov mishandling skal simpelthen koste, siger Dennis Flydtkjær.

 Dennis Flydtkjær peger på, at der desværre er talrige eksempler på, at endog grusom og torturlignende dyremishandling blot har givet bødestraf, og derfor ønsker Dansk Folkeparti at hæve straffene på området.

- Jeg håber, at der meget snart igen vil være grise på naturstationen, for det skal så absolut ikke være en flok elendigt opdragede unge af anden etnisk herkomst, der skal bestemme, om naturstationens besøgende skal have fornøjelsen af at se levende grise eller ej, siger Dennis Flydtkjær.

Christiansborg, onsdag den 1. maj 2013/KBE

PRESSEMEDDELELSE

Siden hvornår er 1. maj blevet en flagdag?

Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia Kjærsgaard, reagerer med overraskelse på, at københavnerne i dag vågnede op til flagende busser. 1. maj er ikke nogen flagdag, hvorfor Pia Kjærsgaard har svært ved at forstå, at Movia, der står for busdriften i Region Hovedstaden og dele af Region Sjælland har efterkommet fagbevægelsens ønske om at flage. Dansk Folkepartis værdiordfører vil derfor rejse sagen overfor økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager med krav om, at hun indskærper overfor Movia som en offentligt drevet virksomhed skal følge flagreglerne, og ikke føje fagbevægelsens ønsker.

- 1. maj er arbejderbevægelsens traditionelle festdag, hvor den fejrer arbejdernes internationale kampdag. Det er naturligvis helt i orden, ligesom det er helt naturligt, at alle mulige andre foreninger og bevægelser fejrer deres mærkedage. Dog er 1. maj ikke nogen helligdag, og slet ikke nogen officiel flagdag, hvorfor jeg er dybt forundret over, at de københavnske busser flager, da det naturligvis ikke bør være en offentlig drevet virksomhed som Movia, under påvirkning af fagforningerne, der bestemmer, hvornår der skal flages eller ej, siger Pia Kjærsgaard.

- I Dansk Folkeparti mener vi ikke, at det er forbeholdt fagbevægelsen at lovgive eller fortolke dansk lovgivning, heller ikke, når det gælder flagreglerne. Der skal således ikke flages på de københavnske busser, blot fordi fagbevægelsen holder fest, i øvrigt i dyb splid med den regering, som den har investeret store summer af sine medlemmers penge i at få valgt. Jeg vil derfor rette henvendelse til økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, for at få hende til at indskærpe overfor Movia, at de skal overholde de officielle danske flagregler, siger Pia Kjærsgaard.

Christiansborg tirsdag den 8. januar 2013/KBE

PRESSEMEDDELELSE

DF anklager regeringen: Manglende grænsekontrol gør Danmark til Nordens narkocentrum

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, indkalder skatteminister Holger K. Nielsen i samråd om opgradering af den danske grænsekontrol, som den nuværende regering som en af sin første embedsgerninger nedlagde. Dennis Flydtkjær forlanger nu, at skatteminister Holger K. Nielsen fremlægger en overbevisende plan for bedre kontrol med de danske grænser, herunder flere ressourcer til toldkontrol.

- Det er ganske enkelt rystende, at den røde regering har nedlagt den danske grænsekontrol, og oven i købet roser sig selv ved festlige lejligheder for at have gjort det, hvorefter Danmark nu er endt i en situation, hvor vi er blevet Nordens narkocentrum, fordi smuglerne ved, at de kan stole på, at Danmark ikke vil bevogte egne grænser efter regeringsskiftet i 2011, siger Dennis Flydtkjær.

- Regeringen burde tilføje den danske toldindsats langt flere ressourcer og beføjelser, når nu hver femte bil, som standses af de svenske toldere på Øresundsbroen har narkotika ombord, siger Dennis Flydtkjær.

- Skatteminister Holger K. Nielsen må ganske enkelt møde op i Folketingets skatteudvalg med en realistisk plan for, hvordan Danmark får gjort noget ved, at vi tilsyneladende er blevet Nordens narkocentrum. Det er ganske enkelt uværdigt og utroværdigt overfor vores nordiske nabolande, at vi ikke agter eller formår at forsvare vores egne grænser mod narkosmuglere, fordi Thorning-Schmidt- regeringen ganske enkelt har opgivet dette, siger Dennis Flydtkjær.

Christiansborg, tirsdag den 1. januar 2013/LO

DF: Nytårstalen var tyndere end postevand

- Jeg må sige tak for historietimen og selvfølgelighederne, fru Statsminister, men hvad er det i grunden, du vil?

Sådan lyder Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarups, umiddelbare reaktion på statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) nytårstale.

- Statsministerens nytårstale var tyndere end postevand. Den var stort set blottet for konkrete tiltag og løsninger på Danmarks akutte problemer, og statsministerens bud på visioner har vi hørt til hudløshed før. Det er jo ikke just opsigtsvækkende, at statsministeren siger, at alle Danmarks unge skal tage en uddannelse. Jeg kan ikke mindes, at jeg har hørt nogen i Folketinget sige det modsatte. Nej, statsministeren havde med sin nytårstale en fin mulighed for at fortælle danskerne om, hvad hun og regeringen rent faktisk vil gøre, og den forspildte hun. Tilbage står et billede af en rådvild statsminister, der ikke aner, hvad regeringen skal gøre, siger Peter Skaarup.

Peter Skaarup mener desuden, at statsministeren var påfaldende svag i den del af talen, der omhandlede de ledige og konkurrenceevnen.

- Statsministeren siger, at der skal skabes arbejdspladser. Det har hun helt ret i, men det er tyndt, at hun så blot henviser til skatterabat for virksomheder, der køber nye maskiner og så lidt regelændringer. Vi kan jo i dag læse, at 91 procent af de danske virksomheder slet ikke har brugt den skatterabat. Og hvad med håndværkerfradraget, som afskaffes? Hvad med byggeloftet, der betyder, at kommuner ikke kan bygge, selv om de gerne vil? Hvad med afgifterne, der giver øget grænsehandel og forringer konkurrenceevnen? De tre ting kunne regeringen gøre noget ved, men gør det ikke. Det er svigt overfor virksomhederne, men det er mest af alt et kæmpe svigt over for de ledige. Statsministeren gjorde det i talen krystalklart over for de mange ledige, at regeringen ikke vil gøre yderligere for at hjælpe dem, siger Peter Skaarup
Endelig hæfter Peter Skaarup sig ved, at Helle Thorning-Schmidt ikke forsømte lejligheden til at rose EU. Blandt andet mente statsministeren, at vi trods medlemskabet af EU har bevaret det særligt danske.

- Det klinger meget hult, for det er jo ikke statsministerens fortjeneste, at det er sådan. Hvis det stod til Helle Thorning-Schmidt, så var kronen jo for længst blevet udskiftet med euroen, og vi havde meget mere EU, end vi har i dag. Og vi ikke glemme, at EUs regler om arbejdskraftens frie bevægelighed gør, at vi har i dag har mange østarbejdere i Danmark, mens danskere går ledige. Hvis statsministeren i talen havde varslet et opgør med den frie bevægelighed og dermed østarbejderne, så kunne man sige, at talen var andet og mere end tyndt postevand, siger Peter Skaarup.

Christiansborg, den 23. november 2012

DF: Thornings ”hårde” EU-forhandlinger er spil for galleriet.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er bestemt ikke imponeret over, at statsminister Helle Thorning-Schmidt i øjeblikket gennem medierne benytter sig af enhver lejlighed til at give udtryk for, at det er særdeles hårdt og op ad bakke at få en dansk milliard-rabat på det danske EU-bidrag.

- Det er et veliscenesat medieshow, vi her er vidner til. Rabatten er – med meget stor sandsynlighed koordineret på forhånd mellem de centrale aktører, men ”teaterstykket” skal efterlade det indtryk hos danskerne, at Helle Thorning-Schmidt har været en benhård og dygtig forhandler. Sandheden er jo, at en milliard er mindre end en promille af EU-budgettet, hvorfor det jo ikke er skelsættende at få igennem. Der er ingen tvivl om, at EU-topmødet bliver dramatisk, men det bliver ikke på grund af Danmarks EU-rabat, siger Kristian Thulesen Dahl.

Kristian Thulesen Dahl tilføjer, at det i øvrigt er lige lovligt flot overhovedet at tale om en rabat i denne sag, da en rabat jo normalt betyder, at man skal betale mindre.

- Jeg føler mig ret overbevist om, at Danmark årligt kommer til at betale mere til EU fremover end de cirka 20 milliarder, vi betaler i dag. Et af de store stridspunkter lige nu er netop, at EU-præsidentens forslag til et budget indeholder markante stigninger, og dermed vil Danmark også helt automatisk skulle betale mere til EU – rabat eller ej, siger Kristian Thulesen Dahl.

Christiansborg, mandag den 9. juli 2012/RT

PRESSEMEDDELELSE

DF: Skrot milliardstøtte til Afghanistan

DF vil ikke støtte den del af Afghanistan forliget, som giver grønt lys for en milliardgave til Afghanistan, en gave, som regeringen netop har sagt ja til.

-Det er da mageløst. Den røde regering råber op om økonomisk ansvarlighed som forklaring på, at et årligt tillæg på 5000 kr. til landets pensionister ikke blev til noget, selvom tillægget var et centralt valgløfte fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Men vi har åbenbart penge nok, når det gælder milliardstøtte til det korrupte styre i Afghanistan. Det har regeringen netop sørget for ved en international konference i Japan. Her har Danmark forpligtet sig til at bidrage med en halv milliard kroner om året de kommende år, siger Dansk Folkepartis ordfører for udviklingsbistand, Hans Kristian Skibby.

Han reagerer skarpt på nyheden fra DR1 i går om, at Danmark nu giver milliarder til Afghanistan.

-Pensionisterne er jo ikke de eneste, der må føle sig voldsomt snydt, siger Hans Kristian Skibby.

Regeringen vil jo også spare milliarder på forsvaret med den begrundelse, at vi sparer mange penge ved at de danske soldater snart skal trækkes ud af Afghanistan. Nu viser det sig, at en stor del af besparelserne ryger lige i Afghanistans præsident Karzais lommer.

Til gengæld er der råd til at forhøje udviklingsbistanden med 600 mio. kr. og afskaffe starthjælpen, hvilket koster 650 mio. kr. Endelig bruger regeringen 200 mio. kr. på at få flygtninge ud af asylcentrene.

Det er da mageløst.

Christiansborg, lørdag den 30. juni 2012

DF: Nej til spareøvelse rettet mod de svageste

Dansk Folkeparti deltager ikke i den aftale om førtidspension og fleksjobordningen, som regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance blev enige om lørdag aften.

- Vi forlod forhandlingerne, fordi der er tale om en aftale, der rammer helt skævt. Der bliver simpelthen i en spareøvelse taget penge fra personer på fleksjob, ligesom der slet ikke bliver gjort tilstrækkeligt for at hjælpe de mange, der ikke kan få fleksjob i dag. For nogle af dem, der bliver påvirket som for eksempel scleroseramte, kan der blive tale om en stor indtægtsnedgang, siger Dansk Folkepartis næstformand Peter Skaarup, som begrundelse for at han og DF’s arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, forlod dagens forhandlinger.

Med aftalen tager regeringen og de andre partier i aftalen 1,9 milliarder kroner fra førtidspensions- og fleksjobområdet.

- Det skal så ses i lyset af, at det er godt en uge siden, at regeringen valgte at give lettelser i topskatten, mens folk på overførselsindkomster kan se frem til en beskæring. På blot otte dage skyder man altså fra regeringens side skarpt mod disse to grupper. Det er en omvendt Robin Hood, som regeringen her er ude i, og jeg må sige, at det ikke ser kønt ud, siger Peter Skaarup.

Peter Skaarup stiller sig desuden tvivlende over for, om der overhovedet kan oprettes de mange fleksjob, som partierne bag reformen lægger op til.

- I dag er der cirka 17.000, der er visiteret til et fleksjob uden at kunne finde et. Det er meget svært at tro på, at arbejdsgiverne lige pludselig begynder med at oprette en masse fleksjob, og så risikerer mange mennesker at komme på kontanthjælp, siger Peter Skaarup

Christiansborg, fredag den 25. maj 2012

DF: Cirkus-Thorning – Nu med skattespin

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, noterer sig, at flere medier kan fortælle, at en sænkelse af rentefradraget for boligejere bliver en central del af det udspil til en skattereform, som regeringen kommer med på tirsdag

- Det er da ikke uinteressant, men det er for tidligt at melde ud om DF holdning til det samlede udspil, for det er regeringen jo ikke kommet med. Det, vi her er vidner til, er regeringens spindoktorer, der er på overarbejde med at lække dele af skattereformen til udvalgte medier. Det er spinstrategi med et nyt cirkusnummer. Personligt så jeg hellere, at regeringen udspil blev lagt frem én gang for alle, så vi kunne diskutere det. Men som udgangspunkt må vi sige, at en aftale, hvor der bliver pillet ved boligskatten, og som har store konsekvenser for boligejernes økonomi, bliver uden os. Den seneste skattereform indebærer en aftrapning af rentefradraget frem til 2019, og jeg kan ikke se, at der inden for rimelighedens grænser er mere at hente på en ændring af rentefradraget, siger Dennis Flydtkjær.

Dennis Flydtkjær siger desuden, at Dansk Folkeparti ikke vil lægge stemmer til at tage penge fra eksempelvis pensionister, studerende og førtidspensionister for at lette topskatten. Ifølge nogle medier vil regeringen nemlig lade overførselsindkomsterne stige langsommere end lønningerne

- Nu må vi se, hvad regeringen kommer med på tirsdag. Som Per Clausen fra regeringens støtteparti Enhedslisten siger, så vil et sådant tiltag være i strid med alle valgløfter, regeringspartierne har givet. Men hvis regeringens første levetid har lært os noget, så er det vel, at man ikke skal sige ”aldrig” om denne regering, siger Dennis Flydtkjær.

Slutteligt påpeger Dennis Flydtkjær, at regeringen er i fuld gang med endnu et løftebrud.

- Jeg forstår godt, hvis nogen synes, det er lidt trættende, at der hele tiden er nogen, der taler om regeringens løftebrud. Det svarer jo snart sagt til, at der deles fartbøder ud til et Formel 1-løb, men det skal siges, at når statsministeren i dag i Jyllands-Posten siger, at danskerne skal arbejde mere, så er det løftebrud. Før valget lød det jo, at danskerne enten skulle arbejde mere, eller også skulle der ske ændringer i efterlønsordningen. Nu vil regeringen have begge dele, og det er altså ganske urimeligt over for danskerne, siger Dennis Flydtkjær.

PS: Webmaster er klar over at der er en Clown i ethvert Circus, men det er sjældent at det er Direktøren!

 


 
 
Pia Kjærsgaards ugebrev - mandag den 7. maj 2012
Ny regering ønskes, tak!
Dansk Folkeparti ønsker en ny regering! Noget så brændende! For min skyld måtte regeringen gerne gå den dag i morgen, for den er utroværdig og gør et elendigt stykke arbejde.
Hele tiden hører vi regeringen messe at "vi har kickstartet dansk økonomi" og at regeringen er halvvejs i dens planer.
Hvad er det for en omgang hø?
Der er jo INGEN kickstart, men tværtimod et læs af afgifter, der koster en almindelig LO- familie mindst 2400 kroner om året ifølge SKATs egen opgørelse - og antageligt meget mere, hvis tænketankens Cepos´ beregninger er rigtige.
Det eneste, regeringen til gengæld har opnået, er i hovedsagen at slappe den udlændingepolitik, den før valget havde lovet at bevare – og så at bebyrde alle danskere med læssevis af skatter, hvor endnu mere er på vej, samt at behage EU i alle ender og kanter.
Listen over forsømmelser er meget lang. Regeringen har eksempelvis ikke formået at bruge EU-formandskabet til gavn for den danske befolkning. Det havde krævet en bevidst og målrettet kamp mod blandt andet løntrykkeri og lavinen af østeuropæisk arbejdskraft, som Dansk Folkeparti har stemt imod fra begyndelsen.
Helle Thorning-Schmidts regering må have Danmarksrekord i løftebrud og amatørisme på Slotsholmen.
Så, Thorning: Træk dig gerne! Hellere i dag end i morgen!
Men når det er sagt, så er Dansk Folkeparti aldrig gået til valg på at stå i et hjørne og surmule. Eller at ”ligge i hængekøjen”. Vi er derimod gået til valg på at opnå konkret indflydelse. Men det betyder naturligvis ikke, at vi ikke samtidig peger på både statsministres og andres fejl, undladelsessynder og bevidste usandheder
Men jeg er også sikker på, at danske vælgere er trætte af regeringens sandkassementalitet og Folketingets lejlighedsvise børnehaveagtige opførsel. Jeg tror, danskerne vil have, at politikerne gør det, vi er her for: skaber rammer og resultater, og gør vores bedste for landet.
Danskere ønsker også, at politikerne er klare i mælet, at der er rimelig overensstemmelse mellem det, de siger og gør, og at en regering siger det samme efter et valg som før et valg. Den daværende VK-regering var bestemt ikke uden fejl. Men et løftebrud i den skala, som den røde regering har præsteret, ville have været utænkelig.
Et af regeringens mest skæbnesvangre svigt er udlændingeområdet. Under den årelange valgkamp forsøgte Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti at træde vande. Allerhelst ville de slet ikke tale udlændingepolitik, men hvis de endelig gjorde, forsøgte de at bilde danskerne ind, at den stramme politik på udlændingeområdet ville blive bevaret. Danskerne kunne altså trygt stemme rødt. Det har vist sig at være en stor fejl.
Udlændingeområdet er stadig regeringens akilleshæl. På intet område frygter den danskernes reaktion mere end netop her. Regeringen fører derfor en slags dobbeltpolitik. Udadtil forsøger den at berolige befolkningen og bilde den ind, at intet – eller meget lidt – er ændret.
På de indre linjer er den i færd med at afvikle den tidligere regerings og Dansk Folkepartis stramninger efter salamimetoden. Så meget, at selv EU undrer sig over de mange mærkelige krumspring.
Eksempelvis har EU´s justitskommissær, Viviane Reding, afkrævet justitsminister Morten Bødskov et svar på, hvorfor han overfor danske medier har påstået, at en opblødning af udvisningsreglerne for kriminelle udlændinge kun har symbolsk betydning, mens han i et brev til EU tidligere havde tilkendegivet, at regeringen ville skabe større retssikkerhed for kriminelle udlændinge.
Når selv også EU begynder at undre sig over utroværdighed og underlige forklaring, er man langt ude.
Og senest har regeringen lempet sprogkravene. Det betyder, at også analfabeter vil kunne opnå permanent opholdstilladelse, ligesom et øget sprogkrav til familiesammenførte bliver tilbageført. Hvis blot man er flink og rar, skal man nok blive integreret, mener regeringen åbenbart.
Den røde regering er i fuld færd med at åbne Danmark op for et pjalteproletariat fra den tredje verden, som et højtudviklet samfund ikke har brug for – samtidig med at de ufaglærte job forsvinder som dug for solen. Det kan Dansk Industri i øvrigt bekræfte.
Lempelsen af sprogkravet føjer sig en endeløs række af lempelser på udlændingeområdet. Det synes at være den røde regerings mål at fjerne samtlige de stramninger, som blev gennemført i perioden fra 2002-2011 – og den har rigtig god tid. Der er længe til næste valg.
Men det at vi ønsker en ny regering skal på ingen måde afholde os fra at påvirke den røde regerings politik så meget som muligt. Vi møder op til alle de forhandlinger, vi bliver indbudt til, og stiller vores krav. Alt andet ville da være mærkeligt.
Vi gik til valg på at opnå indflydelse. Det har vi gjort siden vores første valg i 1997, og det arbejde agter vi at fortsætte.
Med venlig hilsen
Pia Kjærsgaard

Christiansborg, fredag den 30. december 2011/kalo

PRESSEMEDDELELSE

DF: Regeringen skal sadle om og bremse afgiftsvanvid

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, er ikke overrasket over, at det reelle tal for grænsehandlen er tre gange højere end antaget og lander på omkring 12 milliarder kroner. Ifølge Dennis Flydtkjær vil vi se en genopblomstring af tidligere tider massive grænsehandel, efter at regeringen yderligere har forhøjet afgifterne på en lang række varer.

”Igen vil vi opleve lange karavaner af trailere og busser med kurs mod Tyskland på landets motorveje, og det er ikke så sært, at detailhandlen i Slesvig-Holsten klapper i hænderne af begejstring. For når nu de afgiftsplagede danskere endelig er taget til Tyskland, kan de ligeså godt få ordnet alt fra tænderne til bilen”, siger Dennis Flydtkjær, der kalder regeringens politik en ren skandale og en unødvendig håndsrækning til det tyske erhvervsliv.

”Den røde regering har kappet alle fortøjninger til virkeligheden og bilder sig ind, at danskerne ind, at de bliver sundere, fordi de køber deres øl og vin i Tyskland eller Sverige, samtidig med at der foregår en massiv eksport af danske arbejdspladser. Man tager sig til hovedet, når regeringen indrømmer, at danske arbejdspladser går tabt, uden at den ellers foretager sig noget”, siger Dennis Flydtkjær.

Han peger på, at det for Dansk Folkeparti har været afgørende at udjævne prisforskellene mellem Tyskland og Danmark mest muligt, og at dette netop var årsagen til nedsættelsen af eksempelvis afgifterne på tobak og spiritus.

”Vi oplever desværre en regering, der i alle henseender er direkte fjendtligt indstillet over for erhvervslivet på såvel energi- som afgiftsområdet”, siger Dennis Flydtkjær.

Man kan overordnet sige, at når regeringen fortalte vælgerne, at de vil skabe vækst, så var der nok ikke mange der havde regnet med, at det var væksten i grænsebutikkerne, den mente, slutter Dennis Flydtkjær.


Christiansborg, søndag den 4. december 2011/RT

PRESSEMEDDELELSE

DF: Socialministeren skal i samråd om Barnets Reform

- Når man oplever, at ledere, der har med anbragte børn på opholdssteder at gøre, står og taler om vold, og nærmest forherliger denne, bliver jeg dybt rystet. Når offentlige myndigheder fjerner børn fra deres forældre og anbringer dem på institution, opholdssted eller i familiepleje, ja så skal kvaliteten være i orden. Vi har et kæmpe ansvar når myndighederne træffer dette valg.

- Det er helt forfærdeligt det her, siger ordfører for social- og forældreansvarsloven, MF René Christensen, Dansk Folkeparti.

Han reagerer så skarpt efter at have set DR’s 21 Søndag afsløre en grusom sag, hvor den 12-årige Emma fra Hjørring Kommune er blevet anbragt på et bosted, hvor en leder taler om vold og nægter den anbragte pige soleklare rettigheder.

- Når man så får at vide, at selvom kommunerne, i dette tilfælde Hjørring, overser totalt svigt af børn samt at det i otte ud af 10 tilfælde går galt med plejeindsatsen, bliver jeg både vred og ked af det, siger René Christensen.

Han kalder nu socialministeren i samråd for at få en redegørelse for, hvordan det er forløbet med indførelsen af Barnets Reform i landets kommuner.

Jeg vil blandt andet have svar fra ministeren på, hvordan godkendelsesprocedurerne er for opholdssteder i kommunerne.

Vi har på det seneste haft flere sager, som den om 12-årige Emma. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, siger René Christensen.


 
 
Dansk Folkepartis ugebrev
v./ næstformand Peter Skaarup
- mandag den 7. november 2011

Kommunismen spøger i den nye regering

”Et spøgelse går gennem Europa – kommunismens spøgelse”. Sådan indledtes Det Kommunistiske Partis Manifest, som af Karl Marx og Friedrich Engels blev udgivet i London i 1848. Siden denne udgivelse er meget sket, og mon de to forfattere kunne forudse, at deres ideer ville komme til at koste ca. 100 millioner mennesker livet?

Et spøgelse går også gennem den røde regering – Ole Sohns spøgelse. Heldigvis er den nye erhvervs- og vækstminister sprællevende og ved godt helbred, men det store spørgsmål er, hvorvidt han personligt havde kendskab til pengeoverførsler fra Sovjetunionens Kommunistiske Parti (SUKP) til Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) i sin tid som formand fra 1987 til 1991.

Det er værd at minde om den rolle, de kommunistiske partier spillede i Vesteuropa under den kolde krig. De stod i nær kontakt med fjenden og udleverede oplysninger til landene i Warzawapagten. Samtidig arbejdede de kommunistiske partier sammen med dele af den øvrige venstrefløj for en ensidig vestlig afrustning, manifesteret i Fredsbevægelsen. Med andre ord: Ole Sohn befandt sig på den forkerte side i den kolde krig.

Den sidste KGB-chef i Danmark, Nikolaj Sjatskikh, har til Jyllands-Posten fortalt, at han afleverede hård valuta fra Moskva til den daværende formand Jørgen Jensen, og at denne praksis fortsatte under Ole Sohns formandskab. Pengene blev enten givet til Sohn personligt eller til en ”autoriseret person”. Men Ole Sohn benægter at have modtaget penge.

Det virker overordentligt usandsynligt, at en partiformand skulle have været uvidende om pengestrømmen fra Moskva. Omvendt rasede der i slutningen af 1980´erne en fløjkrig i DKP mellem ”traditionalister” og fornyere. Ole Sohn blev regnet til sidstnævnte fløj, selv om han så sent som i forbindelse med DDRs 40 års jubilæum den 7. oktober 1989 kindkyssede med Europas sidste stalinist, Erich Honecker, der som generalsekretær for det østtyske kommunistparti brillerede med at holde sin egen befolkning indespærret bag pigtråd, og som tillod nedskydninger af ubevæbnede flygtninge.

Historikeren Morten Thing, forfatter til værket ”Kommunismens Kultur”, peger på, at kommunister fra den mere ”ortodokse” fløj såsom Ib Nørlund og Poul Emmanuel kan have været modtagere af pengene uden om formanden, der af Poul Emmanuels kone, Bodil Emmanuel, blev anset for at være for ”blød”.

Sagen er pinlig for både Ole Sohn og den nye regering. Enten lyver Sohn ud fra en forhåbning om, at sandheden nok aldrig kommer for dagen, eller også forsøger han at dække over, at han reelt ikke havde kontrol over sit eget parti – og den slags er jo altid lidt pinligt at indrømme.

Flere eksperter fra USA, Storbritannien og Danmark påpeger, at sagen kan blive en udenrigspolitisk belastning for den nye regering, og at Ole Sohn kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Hvilke oplysninger ligger Rusland inde med, og hvad kan de eventuelt bruges til? Findes der en ”rygende pistol” et sted dybt nede i de russiske arkiver, som kan bruges til at lægge pres på Ole Sohn og den nye regering?

Danmark satser i denne tid stort på det russiske marked. Hvis Ole Sohn i egenskab af erhvervs- og vækstminister skal forhandle en aftale på plads med Rusland, kan russerne lægge pres på ham med deres hemmelige viden. Det sætter danske interesser i en dårlig position på det russiske marked og kan resultere i mindre fordelagtige aftaler.

Dansk Folkeparti kræver derfor, at sagen bliver undersøgt til bunds af en uvildig instans. Ole Sohn har siden 1991 været overordentligt tavs omkring tiden i DKP. Ganske vist har han som forfatter udført et prisværdigt arbejde i forhold til at afdække nogle af kommunismens forfærdelige forbrydelser mod menneskeheden, men han er påfaldende tavs omkring sit personlige engagement og har aldrig afsværget kommunismen som ideologi.

Helle Thorning-Schmidt gav for nogle uger siden Henrik Sass Larsen det røde kort som minister, fordi han ifølge Politiets Efterretningstjeneste kunne udgøre en sikkerhedsrisiko - tilsyneladende på grund af sin tætte kontakt til rockere. Flere eksperter anser Ole Sohn-sagen for langt mere alvorlig. Sagen indeholder flere aspekter. Dels er der selve sikkerhedsrisikoen ved at lade en mand som Ole Sohn repræsentere Danmark på højeste niveau, dels er der et moralsk aspekt omkring DKPs rolle som femte kolonne for det kommunistiske diktatur i Moskva.

Den danske regering bør i egen interesse medvirke aktivt til at få vendt hver en sten i sagen og om nødvendigt lægge pres på den russiske regering for at få sagen belyst. Ole Sohns fortid har fået fornyet aktualitet og er med hans udnævnelse om minister ikke længere kun en akademisk diskussion mellem historikere. Nu drejer det sig om danske erhvervsinteresser, forholdet til Rusland samt ikke mindst Danmarks anseelse uden for landets grænser.

Helle Thorning-Schmidt må som statsminister og chef for regeringen træde i karakter og skabe tillid til sine ministre. Så længe fortiden spøger, kan denne tillid ikke tilvejebringes. Enten undersøges Sohn-sagen til bunds, eller også bør Helle Thorning-Schmidt se sig om efter en erhvervs- og vækstminister uden skeletter i skabet.

Med venlig hilsen

Peter Skaarup


Christiansborg, den 4. oktober 2011/kkb

PRESSEMEDDELELSE

Pia Kjærsgaard om åbningstalen: Løftebrudsregeringen

- Helle Thorning-Schmidts åbningstale følger stilen fra de seneste par år, fra valgkampen og fra regeringsgrundlaget: snak, snak og snak. Jeg kan simpelt hen ikke erindre, at jeg i mine mere end 25 år på Christiansborg nogensinde har oplevet en statsminister og en regering, der er tiltrådt, som i så stort et omfang er løbet fra alt, hvad de mente og stod for før valget, siger Pia Kjærsgaard, der erkender, at landets statsminister dog har holdt et løfte.

- Helle Thorning-Schmidt har bestemt overholdt sit løfte om et farvel til kontraktpolitikken. Helle Thorning-Schmidt indgår ikke en kontrakt om, hvilken politik, der skal føres efter et valg med sine vælgere, hun holder dem fra nar og løber fra valgløfter i helt uhørt grad, siger Pia Kjærsgaard.

- I sin tale lader statsministeren som om, hun og regeringen følger den slagne vej. Men sagen er lige modsat: De lovede ikke at lempe udlændingepolitikken. De seneste 10 års udlændingepolitik ikke bare lempes, den lægges i ruiner! De lovede deres vælgere alt fra efterløn, som de kender den over højere dagpenge og højere børnecheck. Snak var det hele – statsministeren snyder sine vælgere og dermed de arbejdsomme danskere, der i tillid til hendes valgløfter har stemt på Socialdemokratiet, siger Pia Kjærsgaard.

- De danskere, der troede på den nye regeringens løfter om dit og dat, sidder efter statsministerens tale ude i Fædrelandet med en lang næse. Det bliver dyrere at være dem – dét løfte holder statsministeren nemlig. Resten er droppet eller lagt i lage på en hel hylde af syltekrukker! De danskere, der troede på løftet om, at efterlønnen ikke ændres, at dagpengeperioden igen blev fire år, at de fik fuld børnecheck og at udlændingepolitikken blev bevaret - og i tillid til løfterne har stemt på regeringspartierne - er blevet narret. De har fået en regering, der er mere optaget af at anerkende et Palæstina styret af terrorister, at homoseksuelle kan vies i en dansk kirke, og at klima-målene år 2050 lyder godt og flot end af den borgernære velfærd og valgløfter, siger Pia Kjærsgaard.


Pia Kjærsgaards ugebrev

- Tirsdag den 4. oktober 2011

Løftebrudsregeringen

Efter 15 dages hårde forhandlinger kunne Helle Thorning-Schmidt i går præsentere sin nye regering og grundlaget for den kommende tids politik. Overordnet set har hverken Helle Thorning-Schmidt eller Villy Søvndal opnået meget, og smilene virkede også en smule anstrengte. Det eneste ægte smil kom fra Margrethe Vestager, og det er der også god grund til.

Hatten af for Det Radikale Venstre. Dette partis forhandlere magtede på Crowne Plaza at sætte Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti skakmat. Væk er de bebudede 12 minutter, som ingen anede, hvad gik ud på, men som Helle Thorning-Schmidt prøvede at overbevise om til det sidste. Væk er også millionærskatten og beskatningen af bankerne – og dermed en del af finansieringsgrundlaget for alle valgløfterne.

Men valgløfterne har så sandelig i sig selv fået et ordentligt skud for boven. Både Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti talte mod bedre vidende, da de under valgkampen påstod, at de ville ”redde” efterlønnen og rulle tilbagetrækningsreformen tilbage. Jeg var således parat til at vædde om, hvorvidt Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vil blive tvunget til at stemme for tilbagetrækningsreformen – men ingen turde tage væddemålet op.

I valgkampen lancerede fagbevægelsen en skræmmekampagne mod navnlig Dansk Folkeparti om at vi skulle have ”afskaffet” efterlønnen. Det var den rene og skære løgn fra ende til anden, men der er ingen tvivl om, at mange lod sig påvirke af kampagnen. Det er de mennesker, der nu må sidde tilbage med en forfærdelig følelse af at være blevet snydt. Helle og Villy lovede jo, at efterlønnen ville blive bevaret, som den er i dag, og dagpengeperioden forlænget til tre-fire år.

Det eneste ben, kernevælgerne i Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti har fået, er en forlængelse af dagpengeperioden på et halvt år. Et meget tyndt ben – og milevidt fra alle de gyldne løfter under valgkampen.

Dansk Folkeparti fremlagde tilbagetrækningsreformen, inden vælgerne skulle tage stilling ved valget. Det var det mest ærlige. Alle vidste således i god tid, hvad Dansk Folkeparti ville gøre, også efter valget. Vi fastholdt under valgkampen, at uanset, hvem der vandt, ville vi stå ved vores aftaler.

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti derimod – de turnerede under valgkampen land og rige rundt og lovede uændret efterløn. Måske 3F nu burde bruge nogle af deres mange medlemsmillioner på en kampagne mod den nye regering? Løfterne er ikke blevet indfriet. Hvem sagde løftebrud?

Men løftebruddet findes ikke kun i den økonomiske politik. Også udlændingepolitikken står – stik imod de socialdemokratiske løfter – over for at blive rullet tilbage på en række afgørende områder. Starthjælpen og kontanthjælpsloftet bliver fjernet. Reglerne for opnåelse af permanent opholdstilladelse via reglerne for familiesammenføringer bliver lempet, og det samme gør adgangen til opnåelse af statsborgerskab. Hertil kommer, at flygtninge i fremtiden automatisk vil blive forvandlet til indvandrere, idet de opnår ret til at søge arbejde.

Endelig nedlægges integrationsministeriet, hvilket er et kraftigt signal om, at indvandring og integration af den nye regering ikke længere bliver betragtet som en helhed, hvor den ene del – nemlig kontrollen med indvandringen – er forudsætningen for opfyldelsen af den anden del; at en vellykket integration finder sted.

Den gradvise tilbagerulning af ti års fornuftig og ansvarlig politik på udlændingeområdet har taget sin begyndelse. Nok er 24 års-reglen stadig fredet, men efter ”salamimetoden” vil lempelserne blive skåret ud skive for skive, indtil der ikke er mere tilbage. At en undersøgelse i valgkampen, foretaget af Jyllands-Posten viste, at et stort flertal af danskerne på 67 procent er tilhængere af den afgående regerings og Dansk Folkepartis udlændingepolitik, ignoreres fuldstændig af den nye regering. Man mærker presset fra Det Radikale Venstre og Enhedslisten.

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti har direkte ført deres vælgere bag lyset. Langt det overvejende antal meningsmålinger viste klart, at en ny rød regering ville komme til at være afhængig af Det Radikale Venstres stemmer, men både Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal valgte konsekvent at tale uden om, hver gang de blev konfronteret med problematikken omkring tilbagetrækningsreformen og udlændingepolitikken.

Det bliver rasende dyrt for den almindelige lønmodtager, at den nye regering lægger 10 års udlændingepolitik i ruiner.

Jeg minder om, at vores stramme udlændingepolitik har sparet Danmark for over fem milliarder kroner. Om året! Penge, vi blandt andet brugte til den borgernære velfærd på f.eks. sundhedsområdet.

I Dansk Folkeparti glæder vi os til at minde Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti om deres mange brudte løfter. Eksempelvis en mild regn af millioner over det kommunale landskab, som blev lovet af Villy Søvndal. Vi vil naturligvis gennemgå løfterne med en tættekam og foreslå de dele af dem, som vi synes om. Det er et arbejde, vi går til med stor iver og kamplyst.

Og skulle det gå helt galt for den nye regering sammen med Enhedslistens autonome sammenrend, ved Helle Thorning-Schmidt, at de to store ikke-socialistiske partier, Venstre og Dansk Folkeparti også er mulige partnere.

Men Dansk Folkeparti medvirker hverken til at gøre det dyrere at være dansker, eller at rokke på så meget som et komma i den nuværende udlændingepolitik.

Det garanterer vi. Og i modsætning til regeringen bryder vi ikke vore løfter!

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard


Christiansborg, den 29. september 2011/kkb

PRESSEMEDDELELSE

Dansk Folkeparti har fordelt ordførerposter

Dansk Folkepartis folketingsgruppe har på sit gruppemøde i dag fordelt partiets ordførerposter.

De følger nedenfor.

Pia Kjærsgaard;

 

Politisk ordfører

   
         

Kristian Thulesen Dahl;

 

Finansordfører

   
   

Gruppeformand

   
         

Peter Skaarup;

 

Retsordfører

   
   

Næstformand

   
         

Søren Espersen;

 

Udenrigsordfører

   
   

Ordfører for Grønland/Færøerne

   
   

Gruppebestyrelsesmedlem

   
         

Martin Henriksen;

 

Integrationsordfører

   
   

Gruppebestyrelsesmedlem

   
         
         
         

Pia Adelsteen

 

EU-ordfører

   
   

Ligestillingsordfører

   
         

Liselott Blixt;

 

Sundhedsordfører

   
   

Psykiatriordfører (+§71)

   
         

Jørn Dohrmann;

 

Miljøordfører

   
         

Bent Bøgsted;

 

Arbejdsmarkedsordfører

   
         
         

Kim Christiansen;

 

Trafikordfører

   
         
         

Karin Nødgaard;

 

Socialordfører

   
         

Mikkel Dencker;

 

Klima- og Energiordfører

   
         

Rene Christensen;

 

Ordfører for fødevarer, landbrug og fiskeri

   
   

Dele af familie (m. Mette Dencker)

   
   

(Social + forældreansvarslov)

   
         

Hans Kristian Skibby;

 

Erhvervsordfører

   
   

Ordfører for udviklingsbistand

   
         

Jens Henrik Thulesen Dahl;

 

Ordfører for videnskab- og forskning

   
   

Ordfører ift. forebyggelse

   
         

Karina Adsbøl;

 

Boligordfører

   
   

Handikapordfører

   
         

Mette Hjermind Dencker;

 

Familie- og forbrugerordfører

   
   

Ordfører for landdistrikter/øer

   
         

Morten Marinus Jørgensen;

 

Kommunalordfører

   
   

Dele af Kultur; Medier/Idræt/Post/Bladdistribution

   
         

Dennis Flydtkjær;

 

Dyrevelfærdsordfører

   
   

Skatte- og IT-ordfører

   
         

Christian Langballe;

 

Kirkeordfører

   
   

Indfødsretsordfører

   
         

Alex Ahrendtsen;

 

Uddannelsesordfører

   
   

Kulturordfører (minus Medier/Idræt/Post/blade)

   
         

Marie Krarup;

 

Forsvarsordfører

   
   

Beredskabsordfører

   
   

Nordisk Råd

   

Christiansborg, fredag den 22. juli 2011/KBE

PRESSEMEDDELELSE - DF: Ny dyr hjælpepakke vil ikke redde Euroen

Dansk Folkepartis Medlem af Europa Parlamentet, Morten Messerschmidt, reagerer med hovedrysten på den nye såkaldte redningsplan for Grækenland og Euroen.
Den nye redningsplan svarer til en statsbankerot, når bankerne tvinges til at reducere Grækenlands obligationsgæld, og samtidig sender Eurolandene et klart signal
til alle de gældsplagede lande om, at det ingen konsekvenser har at føre en uansvarlig finanspolitik.
- Det tangerer efterhånden det rituelle, når EU systemet med stadig kortere mellemrum erklærer den græske gældskrise for afblæst og Euroen for bevaret.
Den sidste nye gældspakke slår dog alle rekorder i forhold til at omgås den økonomiske virkelighed.
Dels vil man tvinge bankerne til at reducere deres tilgodehavender i Grækenland, hvilket selvfølgelig er lig med en græsk fallit.
Samtidig sender Eurolandene et mærkværdigt signal til de lande, der står overfor svære beslutninger om dybe besparelser,
om at de blot kan undlade nedskæringerne, da skatteyderne i de velfungerende Eurolande nok skal komme og redde kastanjerne ud af ilden, siger Morten Messerschmidt.
- Euroen har hele tiden været fejlkonstrueret, og er udelukkende et politisk projekt.
De nye hjælpepakker ændrer ikke en tøddel ved, at Euroen ikke er levedygtig, fordi medlemslandenes økonomier er skruet vidt forskelligt sammen
og aldrig kommer til at kunne harmoniseres op på tysk niveau, hvorfor al logik taler for, at de velfungerende eurolandes økonomier vil blive harmoniseret
ned på sydeuropæisk niveau, siger Morten Messerschmidt.

Christiansborg, mandag den 22. august 2011/RT

PRESSEMEDDELELSE

Hjemmearbejde til Helle Thorning-Schmidt

DFU sender nu en bog om makroøkonomi til Socialdemokratiets formand, så hun kan kende forskel på gæld, underskud og overskud på statens finanser
UPS..? Ved et vælgermøde på Fyn den 1. juni i år gik Helle Thorning-Schmidt fuldstændig bag af dansen, da hun fra salen fik et spørgsmål om, hvad S-lederen ville gøre ved ”det store underskud på betalingsbalancen” – og efterfølgende, hvad statsministerkandidaten ville stille op overfor ”den voksende udlandsgæld.”
”Paratviden for Danmarks måske kommende statsminister, burde man mene” siger landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom Bente Kronborg Flensted.
Men UPS..! Helle Thorning-Schmidt hoppede i med begge ben: Hun begyndte en vævende forklaring på, hvad en betalingsbalance er for en størrelse. En forklaring, der i den grad haltede.
Men endnu værre bliver det, for Danmark har ikke underskud på betalingsbalancen, vi har rent faktisk overskud – ej heller udlandsgæld.
Helle Thorning-Schmidt fortsatte uanfægtet frontalangreb på VOK, som efter Helle Thorning-Schmidt er årsag til nævnte underskud og gældssætning, som altså ikke eksisterer.
Man bør kunne forvente en noget bredere økonomisk paratviden, når det er en statsministerkandidat, som skal forklare vælgerne, hvordan Danmarks økonomi ser ud.
”Det vil vi i Dansk Folkepartis Ungdom gerne hjælpe Socialdemokratiets leder med at kunne gøre fremover.
Derfor har vi i dag sendt ” Introduktion til makroøkonomi” af Jesper Jespersen til Socialdemokratiets formand, så hun fremover kan kende forskel på overskud, underskud, debet og kredit i det makroøkonomiske univers,” slutter Bente Kronborg Flensted

Bruxelles, torsdag den 23. juni 2011/kaho

PRESSEMEDDELELSE

Morten Messerschmidt:

EU-parlamentet vil sætte eurolandene under administration

Onsdag stemte EU-Parlamentets flertal en række rapporter om medlemsstaternes finanspolitik igennem. Forslagene er en konsekvens af EU´s ønske om at styre medlemslandenes nationale budgetter og er opfyldelsen af den profeti, som for ti år siden blev varslet over euroen.

”Jeg husker, hvordan alle eurofortalerne i valgkampen i 2000 talte de politiske konsekvenser ned. I dag ved vi, at løfterne var løgn. Euroen er et styringsredskab med den hensigt at sætte medlemslandene under administration. Enhver finanspolitisk afvigelse bliver mødt med bod, straf og bøder. Alt sammen for at sikre sig mod det, man på eu-sprog kalder ”makroøkonomiske ubalancer”. I virkelighedens verden dækker det over demokratiske forskydning. Men i EU er demokratiet underordnet. Det oplever grækerne på egen krop i dag – og EU-parlamentet forstærker nu grebet”, siger Morten Messerschmidt.

”Socialpolitikken, arbejdsmarkedspolitikken, skat og budgetplanlægning er ikke længere et anliggende for medlemslandene. Det skal passes ind i de rammer, der udstikkes af Kommissionen. Og enhver ubalance – dvs. ikke forudset konsekvens i den økonomiske politik – er nok til, at EU´s myndigheder kan gribe ind over for en medlemsstat. Alle medlemslandene kommer nu under overvågning fra Kommissionen og forpligtes til at stå til regnskab for enhver uforudset afvigelse. Retter man ikke ind, ifaldes der bod på en andel af landet BNP. Det var næppe, hvad europæerne drømte om, da de sagde ja til den fælles valuta”, siger Morten Messerschmidt


Christiansborg, søndag den 22. Maj 2011/KE

PRESSEMEDDELELSE

DF forlanger klare retningslinjer for brug af evnesvages private midler

Formanden for Folketingets Socialudvalg Martin Henriksen (DF) retter øjeblikkelig henvendelse til socialminister Benedikte Kiær (K) og beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) med henblik på at få en undersøgelse af omfanget af snyd med evnesvages penge på deres bosteder. Derudover vil Martin Henriksen drøfte muligheden og behovet for landsdækkende retningslinjer, der sikrer de handicappedes rettigheder.

-Det er naturligvis urimeligt, når fysisk og psykisk handicappedes penge tages fra dem, og bliver brugt til ting, som hverken de pårørende eller de handicappede har sagt god for, hvorfor vi må have afdækket omfanget af problemer i den slags sager, siger Martin Henriksen

-Løsningen på problemet med, at de evnesvages penge synes at forsvinde eller blive brugt uden reelt samtykke, kan være at skærpe retningslinjerne for, hvornår og til hvad, de evnesvages penge må benyttes, siger Martin Henriksen, der vil bede socialminister Benedikte Kiær (K) lave et udkast til skærpede retningslinjer på området.

Er dette noget nyt?  De "kloge" narrer altid de mindre kloge! Men FØJ.  Næsten som SUPER SPAR i TARM


Christiansborg, onsdag den 11. maj 2011/RT

PRESSEMEDDELELSE

DF: Tilfreds med sanktioner overfor kørelærere

Justitsministeriet afviste indtil går (tirsdag) at kommentere på de anbefalinger, som Rigspolitiet sendte allerede i 2003 om at gøre noget ved, at nogle kørelærere har dumpeprocenter på 90, mens andre er helt nede på 10 pct. Dansk Folkeparti har jævnligt bragt sagen op i øvrigt sammen med Dansk Kørelærer Union og Rigspolitiet. Senest i begyndelsen af denne uge. Nu ser det ud til, at ministeren tager aktion.

- Vi har blandt andet anbefalet sanktionsmuligheder over for de dårligste kørelærere. Som reglerne er i dag, har politiet ingen muligheder for at skride ind over for de brodne kar blandt kørelærerne. Det er gået ud over trafiksikkerheden, at køreskoleelever ikke har fået valuta for de penge, de har betalt for undervisning, siger Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen.

Han glæder sig over, at justitsminister Lars Barfoed (K) nu har lyttet til DF i denne sag.

- Dårlige kørelærere, der ikke leverer ordentlig undervisning, skal simpelthen kunne miste deres kørelæregodkendelse, har DF flere gange foreslået. Nu ser det ud til, at justitsministeren vil fremsætte lovforslag om skærpede regler på området. Det er jeg godt tilfreds med, siger Kim Christiansen.


Christiansborg, fredag den 25. februar 2011/KE

PRESSEMEDDELELSE

DF vil have vished for at alle minkfarme kontrolleres af Fødevarestyrelsen

Dansk Folkepartis formand for Fødevareudvalget Rene Christensen vil nu have vished for, at alle danske minkfarme modtager de lovede besøg fra Fødevarestyrelsen.

Kravet kommer i kølvandet på en Tv-udsendelse, der viser, at nogle danske minke lider, selvom den pågældende minkfarm har haft kontrolbesøg fra Fødevarekontrollen.

Rene Christensen er dog samtidig fortørnet over, at billeder af lidende dyr tilbageholdes i månedsvis uden, at lidelserne politianmeldes.

- Dansk Folkeparti er et engageret dyrevelfærdsparti. Vi er derfor nødt til at få vished for, at forholdene på de danske minkfarme er i orden.

Jeg vil således rette henvendelse til fødevareminister Hans Henrik Schmidt (V) for at sikre mig, at alle danske minkfarme modtager de lovede besøg fra Fødevarestyrelsen,

siger Rene Christensen.

- Optagelserne af lidende mink fra den kontroversielle dyreværnsorganisation Anima, sætter endnu engang berettiget fokus på,

om de danske mink opdrættes under acceptable forhold. Jeg er dog fortørnet over, at Anima tilsyneladende ligger inde med optagelser af lidende mink,

uden at gå til myndighederne med deres viden. Det er dybt uacceptabelt, da det er en borgerpligt at anmelde, hver gang man måtte støde på lidende dyr,

siger Rene Christensen.


Christiansborg, den 6. januar 2011/kkb

George Washington gjorde det. John F. Kennedy gjorde det også. Vores egen Stauning gjorde det for snart 80 år siden, Tony Blairs Labourparti havde stor succes med det og for tre år siden gjorde Barack Obama det kunsten efter. Nu gør DF det også. Synger valget i gang...!

I dag lancerer Dansk Folkeparti sin nye slagsang ”Herfra min verden går”. Solisten er Dansk Folkepartis hæse trafikordfører Kim Christiansen, der er akkompagneret af Dansk Folkepartis folketingsgruppe. Det er også Kim Christiansen, der har skrevet tekst og musik.

Kim Christiansens røst leder tankerne hen på Bryan Adams og med et folketingsgruppe-kor med medlemmer fra 26 til 73 år, der glade rocker i takt, er der lagt i kakkelovnen til en vaskeægte landeplage.

Valgsangens historie er lang og farverig. Allerede i 1786 lagde den senere amerikanske præsident George Washington for med God Save George Washington – der i virkeligheden var den engelske nationalsang, hvor George Washingtons havde erstattet den britiske dronning.

Senere skrev Frank Sinatra sangen High Hoes for John F. Kennedy i 1959 og Fleetwood Macs Don’t Stop blev i 1992 Bill Clintons kendingsmelodi.

I Storbritannien havde Tony Blair og Labour-partiet igennem flere år stor succes med at forvandle populære popsange til kampagne-slagsange. For eksempel bandet D:Reams Things can only get better og U2-nummeret Beautiful day.

I Danmark har kampagnesange hidtil ikke været almindelige med en væsentlig undtagelse i Oskar Hansens 1935-slagsang ”Stauning igen”. I 2007 forsøgte Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen, i forening med fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen at tage tråden op med ”Det bliver en god dag (når Fogh takker af). Og det banede vejen for et hav af mere eller mindre seriøse bud på valgslagsange.

Kampagnesange bærer ofte et stærkt nationalt præg. Man er ikke i tvivl om det italienske islæt i 2008-hyldesten til Silvio Berlusconi ”Menomale che Silvio c’e” eller den svenske melodi-grandprix stemning i Ny Demokratis valgsang fra 1991 ”Drag under galoscherna”, ligesom den tyske bierstube ikke er langt væk i ”Wir wählen CDU” – kansler Angela Merkels slagsang.

Også ”Herfra min verden går” bærer et umiskendeligt dansk præg i sin umiddelbarhed og afslappede facon, der bringer mindelser om både Lars Lilholt, Poul Krebs og Johnny Madsen. Sangen er en glad og optimistisk hyldest til Danmark og hverdagslivet i vort fædreland.

Sangen vil følge Dansk Folkeparti rundt i landet ved det kommende folketingsvalg.


Dansk folkeparti´s Hjemmeside

Hvad skulle Danmark have gjort uden Pia?


Christiansborg, fredag den 17. december 2010

DF kræver svar på politipassivitet i sag om vanrøgtede heste

Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører og medlem af Retsudvalget, Marlene Harpsøe, er fortørnet over, at politiet i en tragisk sag om vanrøgt af heste i Stepping ved Christiansfeld angiveligt ikke har reageret på borgernes henvendelser. Sagen drejer sig om en mand, der angiveligt havde psykiske problemer og derfor ikke var i stand til at tage sig af sine heste. Dette kostede op mod 45 heste livet.

- Flere borgere fortæller i dag til medierne, at de gentagne gange har rettet henvendelse til politiet, uden at der skete det mindste. En kvinde siger endda, at hun har meldt manden syv-otte gange uden, at politiet fandt anledning til at reagere på anmeldelserne. Det er simpelthen for dårligt, og jeg vil nu rette henvendelse til justitsminister, Lars Barfoed (K), for at få en forklaring, siger Marlene Harpsøe.

Marlene Harpsøe håber desuden, at sagen vil få politikerne på Christiansborg til at genoverveje deres holdning til Dansk Folkepartis ønske om et særligt dyrepoliti.

- Et særligt dyrepoliti vil betyde, at politiet reagerer hurtigere og mere effektivt på lignende sager, siger Marlene Harpsøe.


PRESSEMEDDELELSE

Morten Messerschmidt:

Hvad kommer irsk krise til at koste Danmark og EU?

Alt imens skyerne trækker sig sammen over Irland, og mere og mere tyder på, at EU-landene endnu en gang må have tegnebogen op af lommerne, vil Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt, nu have Kommissionens svar på, hvor stor en økonomisk garanti, der bliver brug for at stille i denne omgang.

"Dyre krisepakker og garantier har det med at komme som tyve om natten. Da Grækenland skulle hjælpes videre med en EU-garanti på 750 milliarder euro i ryggen og Danmark hæftede for en del af gælden, var det noget som blev oplyst i sidste øjeblik. Men allerede nu må EU-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank (ECB) have nogle estimater over størrelsesordenen på den kapital, der skal stables på benene for at genskabe tilliden til den vingeskudte euro oven på krisen i Irland", siger Morten Messerschmidt.

"Det vil klæde Kommissionen at melde klart ud om de bekymringer, som den uden tvivl allerede har, og ingen skal bilde mig ind, at regnemaskinerne ikke allerede arbejder på højtryk i ECB. EU er ved at få oparbejdet en makaber rutine i det permanente lappearbejde på den fælles valuta, og derfor må der allerede nu tal på bordet, således at vi ved, hvad der venter forude. Men sandheden er desværre nok, at alvoren forsøges gemt af vejen så længe som muligt", siger Morten Messerschmidt.


Christiansborg, den 20. oktober 2010/kkb

PRESSEMEDDELELSE

DF kræver mere kontrol, højere bøder og grossist-lukninger efter nye kødskandaler

Formanden for Folketingets Fødevareudvalg, René Christensen, er glædeligt overrasket over nye toner fra fødevareminister, Henrik Høegh, men efterlyser endnu mere handling fra ministeren oven på nye kødskandaler.

- Hvis man kan stole på, at ministeren rent faktisk også vil være med til at lukke kødgrossister, der svindler og forhøje bødeforlæggene, så har ministeren Dansk Folkepartis opbakning, men det kan ikke stå alene, siger René Christensen.

René Christensen mener, at det er afgørende, at der sættes mere massivt ind med kontrol i grossist-leddet.

- Hvis vi ikke kontrollerer, så kan vi ikke afsløre svindlen. Derfor skal der sættes massivt ind med uanmeldte kontrolbesøg i grossistledet. Og kødgrossisterne må selv betale for omkostningerne. Det skal ikke være skatteyderne, der skal betale for den øgede kontrol, siger René Christensen.

René Christensen forventer, at forligskredsen på fødevareområdet bliver indkaldt snarest af ministeren.

- Jeg er sikker på, at der vil være en vilje til at genåbne forliget efter de nye afsløringer, siger René Christensen.


Christiansborg, den 15. oktober 2010/kkb

PRESSEMEDDELELSE

DF: 6 millioner kroner fordelt til dyrevenner

De 6 millioner kroner som Dansk Folkeparti fik afsat i finansloven for 2010 til en dyrevelfærdspulje er nu fordelt.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan tilgodese alle de mange gode projekter, der er kommet ind i år, men der har været ansøgt om mere end 28 mio. kr. Vi har i år valgt at prioritere de områder, hvor pengene betyder, at dyr helt konkret får det bedre. Tidligere har vi brugt mange penge på konferencer, pjecer og lignende, men vi er enige om, at nu skal dyrene kunne mærke en direkte forskel, siger Marlene Harpsøe.

Blandt de største modtagere af penge fra dyrevelfærdspuljen er Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnet, Kattens Værn, Dyrefondet, Danske Dyreværn Århus og Nyt Hesteliv, men også en række mindre organisationer som Dyrenes Hjælpekomité Freja, Pindsvinevennerne i Danmark og Gråzonen – Københavns Vildkatte er blevet betænkt.

- Vi håber også i den kommende finanslov at kunne blive enige om at videreføre puljen og også her er det min opfattelse, at sigtet skal være, at de tildelte midler i størst muligt omfang skal gå til at hjælpe dyr til helt konkret at få det bedre, siger Marlene Harpsøe.


DF vil stoppe ætsede kyllingefødder  5. oktober 2010
René Christensen, der er formand for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, vil ikke acceptere, at næsten hver tiende kylling får ætsede fødder, at slagtekyllinger får ætsesår på deres fødder, er fordi de har stået i deres afføring.
- Vi kan observere, at skaderne sker i de sidste uger af kyllingernes liv, og vi kan se, at der er meget stor forskel på, hvor mange kyllinger med ætsnings-skader, der er fra gård til gård. Der er altså nogle landmænd, der kan finde ud af det her, så vi ønsker at sige til de landmænd, der ikke kan, at de må tage ved lære af de dygtige landmænd, siger René Christensen.
Området sorterer under justitsministeriet og René Christensen forventer, at Lars Barfoed er enig i, at vi skal have nedbragt disse ætsesår væsentligt over en kort periode.
- Det er absolut sidste chance for landbruget. Får vi ikke bragt antallet af kyllinger, der får ætsninger på fødderne væsentligt ned, så bliver vi nødt til at lovgive om, hvor tit strøelsen eventuelt skal udskiftes, understreger René Christensen.


PRESSEMEDDELELSE  Christiansborg, den 3. oktober 2010/kkB

DF vil vide, hvorfor burka-forbud kan lade sig gøre i Holland – men ikke i Danmark

Dansk Folkepartis medlem af partiets ledelse og Folketingets integrationsudvalg Martin Henriksen, kræver nu svar fra den konservative justitsminister Lars Barfoed på, hvordan det kan være, at man kan vedtage et landsomfattende forbud mod burkaer i Holland, mens det ikke kan lade sig gøre i Danmark med henvisning til internationale konventioner og den danske Grundlov.

Det var i sin tid De Konservative, der som en del af et integrationsudspil lancerede forslaget om et dansk forbud mod burkaer, men partiet trak forslaget tilbage efter at Justitsministeriet vurderede, at såvel internationale konventioner som Grundloven muligvis forhindrede, at et burkaforbud kunne gennemføres.

- Nu er det aftalt mellem det hollandske Frihedsparti og regeringspartierne kristdemokraterne og de liberale, der er søsterpartier til De Konservative og Venstre, at man i Holland forbyder burkaer. Så vidt jeg er underrettet er Holland omfattet af nøjagtige de samme internationale konventioner som Danmark, og den hollandske grundlov giver ligesom den danske ret til religionsfrihed, så nu vil jeg gerne vide, hvordan det kan være, at man i Holland kan indføre et burkaforbud, når justitsministeriet og skiftende konservative justitsministre har tudet os ørerne fulde om, at det ikke kan lade sig gøre, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen mener, at den konservative justitsminister må ryste op med en endog meget god forklaring på, hvorfor burkaer kan forbydes i Holland, men ikke i Danmark.

- Det er et alvorligt problem for De Konservative at man henviser til internationale konventioner, når det viser sig, at andre kan gennemføre forbud mod burka. Det er også ødelæggende for juristernes rygte i justitsministeriet, hvis det viser sig, at man har politiseret i sine fortolkninger af internationale konventioner og Grundloven, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen er fortsat overbevist om, at et burkaforbud er fuldt foreneligt med både internationale konventioner og den danske Grundlov og forventer, at De Konservative, der i sin tid var bannerfører for forslaget igen melder sig som tilhænger af et forbud, når deres søsterparti i Holland har tilsluttet sig det.

- Nu må De Konservative, der jo selv har ført sig frem med krav om forbud se at komme på banen, siger Martin Henriksen.


Christiansborg, søndag den 26. september 2010
DF vil have sat en stopper for restriktioner for familiebesøg
Formanden for Folketingets Socialudvalg, Martin Henriksen (DF) forlanger nu at få sat en stopper for besøgsrestriktioner på landets plejehjem
Martin Henriksen (DF) har kaldt socialminister, Benedikte Kjær (K) i samråd, med henblik på at få stoppet besøgsrestriktioner på landets plejehjem. En lang række sager har været nævnt i medierne. Senest i dagens udgave af Berlingske Tidende, hvor to familier på et plejehjem i Randers,blev truet med, at de ikke fik lov til at besøge deres ældre familiemedlemmer, fordi familierne havde klaget over, at de ældre på plejehjemmet fik biksemad syv dage i træk.
- På baggrund af sagerne ønsker vi en diskussion af udviklingen. Det er vigtigt at understrege, at pårørende ikke skal være bange for at klage, af frygt for at få et forbud mod at besøge deres ældre familiemedlemmer. Det er i den grad uholdbart, og kommunerne bør stoppe dette uvæsen, siger Martin Henriksen


Christiansborg, onsdag den 22. september 2010/KE         PRESSEMEDDELELSE

DF: Alle kommuner bør tjekke snyd med privat hjemmepleje

Dansk Folkepartis socialordfører, Martin Henriksen, retter nu henvendelse til socialminister, Benedikte Kiær (K); og beder hende sikre, at alle kommuner strammer kontrollen med den private hjemmepleje. De mange sager med bedrageri i den private hjemmepleje i Vollsmose i Odense, får nu flere kommuner til at se nærmere på området. Men det er ikke nok, siger DFs Martin Henriksen, der ønsker at gøre kontrollen landsdækkende.

- Jeg finder det ikke tilstrækkeligt, at KL mener, at alle kommuner bør gøre noget i forhold til svindlen med privat hjemmehjælp. KL bør insistere på, at samtlige kommuner tager problemet alvorligt og samtidig tage ansvar for, at en sådan kontrol gøres obligatorisk i alle kommuner. Danskere, der har brug for hjælp, skal have den, og de, der snyder, tager reelt hjælpen fra borgere med reelt et behov for hjælp, hvilket er både usolidarisk og kriminelt, siger Martin Henriksen

- Jeg vil som en udløber af denne sag spørge ind til mulighederne for at samkøre offentlige registre, så kommunerne kan se om personer, der modtager hjælp, har et reelt behov, hvilket selvfølgelig ikke er tilfældet for mennesker, der ikke har ophold i Danmark, siger Martin Henriksen.

- I sagen om svindel med privat hjemmehjælp i Vollsmose, er det tilsyneladende en række anonyme henvendelser fra indvandrermiljøet, der har ført til afsløringerne. Det vidner om samfundssind, og det skal roses. Men jeg forventer også, at andre kommuner tager ved lære af denne sag og holder særligt fokus på ghettoområderne og parallelsamfundene, når de skal lede efter sociale bedragere, siger Martin Henriksen.


Sverige er en bananrepublik og landets statsminister en skandale.

Dansk Folkepartis formand lægge ikke fingrene imellem i sin kritik af det svenske valg.
Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard, kritiserer Sveriges konservative statsminister, Fredrik Reinfeldt, for ikke tage tilstrækkelig afstand fra de voldelige overfald på Sverigedemokraterna.
På Dansk Folkepartis årsmøde brugte Pia Kjærsgaard ikke alene sin forberedte tale til at skrue op for sin støtte til netop Sverigedemokraterna. I et improviseret afsnit beskrev partiformanden det som "skandaløst", at Frederik Reinfeldt nok har taget afstand fra alle former for vold, men alligevel har understreget, at de, som splitter samfundet op i "vi og dem", netop er med til at lægge grobunden for politisk vold.
- Frederik Reinfeldts bemærkning chokerer mig virkelig dybt. Det gør man ikke. Man tager fuldstændig afstand, når der er politisk vold. Fuldstændig. Og at en statsminister kommer med en sådan kommentar er rystende, siger Pia Kjærsgaard.
- Hvis en lille, luset, snavset autonomvenstrefløjspolitiker sagde det, så ville vi ryste på hovedet. Men når en statsminister siger det, så er det skandaløst, siger Dansk Folkepartis formand forud for søndagens svenske riksdagsvalg.
Pia Kjærsgaard talte selv forrige lørdag på et af Sverigedemokraternas møder og høstede bifald i sin årsmødetale, da hun fremhævede, at "vi skræmmes ikke af hverken mullahers trusler eller af nok så besynderlige valgfilm".
- Og for resten kalder vi til enhver tid gerne Sverige for en bananrepublik eller et demokratisk uland, så længe de ikke ændrer vilkårene for nye politikere og partier. Bliver de svenske ledere og medier fornærmede over det, så lad dem, sagde Dansk Folkepartis formand.
/ritz


 
Pia Kjærsgaards ugebrev - mandag, den 13. september 2010

Pia Kjærsgaards tale ved Sverigedemokraternes vælgermøde i Höganäs lørdag den 11. september 2010

"Hvis svenskerne vil gøre Stockholm, Göteborg og Malmö til skandinaviske Beirut´er med klan-krige, æresdrab og massevoldtægter, så dem om det. Vi kan altid sætte en klap i Øresundsbroen."

Ja, sådan skrev jeg i et af mine ugebreve i 2002 - og nu står jeg her "hinsidan".

Naturligvis mente jeg det ikke bogstaveligt, at vi skulle afbryde forbindelsen til Sverige.

Men jeg var så træt af den kritik, som det etablerede Sverige lod regne ned over den nye danske regerings udlændingepolitik.

Dengang hed den svenske statsminister Göran Persson - og indenrigsministeren hed Mona Sahlin.

Det er hende, der i Rosengård advarede svenskerne mod "danske tilstande" - Danske tilstande - og så i Rosengård? Må jeg lige være her. Som om Danmark var en eller anden bananrepublik - eller et diktatur.

--------

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at komme og tale for jer i dag her i Höganäs.

Jeg er ikke kommet for at blande mig i svensk indenrigspolitik - for det er KUN et anliggende for det svenske folk. Nej, jeg er kommet fordi den svenske debat på mange måder minder om den danske debat for 10-15 år siden - og så alligevel ikke.

Og jeg er kommet fordi Sverige også angår Danmark. Vi kan ikke sidde med hænderne i skødet og være tavse vidner til den politiske udvikling til Sverige.

Når Sverige hvert år giver opholdstilladelse til tusindvis af indvandrere, er det også Danmarks problem.

Når det etablerede Sverige med alle midler forsøger at kvæle ytringsfriheden, vil jeg ikke være tavs.

Men hvad er det så for "danske tilstande", som Mona Sahlin er så bange for?

Er det retten til en fri politisk debat?

Er det ytringsfriheden?

Er det pressefriheden?

Er det befolkningens ret til at blive hørt, når de er bekymrede over konsekvenserne af masseindvandringen, den voldsomme kriminalitet, den økonomiske trussel mod velfærdssamfundet - at befolkningen føler sig som "fremmede" i deres eget land og ikke længere kan genkende deres lokalområde?

Eller er det snarere frygten for, at det socialdemokratiske magtmonopol - "jernnæven i fløjlshandsken" - er i fare for at blive brudt? Det magtmonopol, som uanset regeringsfarve har præget Sverige?

"Jeg tror, at det som gør så mange svenskere misundelige på indvandrergrupper, det er, at I har en kultur, en identitet, en historie - noget som binder jer sammen. Og hvad har vi? Vi har midsommeraften og den slags tåbelige ting"

Genkender I citatet i denne fordanskede version?

Ja, det var Mona Sahlin - kvinden, der ønsker at repræsentere det svenske folk som statsminister. Politikeren som advarer mod "danske tilstande".

Undskyld, men hvad blev der af Selma Lagerlöf, August Strindberg, Evert Taube, Ingmar Bergmann, Vilhelm Moberg og Astrid Lindgreen? Hvor er de smukke landskaber, Valborgsaftenen, de rødmalede træhuse, hembygdsgårdene - alt det som også vi danskere elsker ved Sverige?

Er det bare tåbelige ting?

Hvor kommer dette afgrundsdybe selvhad dog fra? Som om svenskerne havde noget at skamme sig over?

Og meget bedre ser det ikke ud på den borgerlige fløj i Sverige...

Hvad med statsminister Frederik Reinfelt og hans påstand om, at "Ursvenskt är bare barbariet"? Var det kærlighed til fædrelandet? Var det en statsminister værdigt?

----------

Der findes nogle mennesker, der siger, at et folk har de politikere, som det fortjener. At et land har den presse, som det fortjener. Jeg er ikke længere enig - og det er også en af grundene til, at jeg står foran jer i dag.

Der findes masser af gode fornuftige svenskere.

Svenskere, som tager deres land og deres nationalitet alvorligt.

Svenskere, som er bekymrede over udviklingen i deres land, og som brændende ønsker et opgør med den kvælende dyne af politisk korrekthed, der dominerer svensk politik og svenske medier.

Det ved jeg, fordi jeg dagligt modtager e-mails og breve fra Sverige.

I begyndelsen tænkte jeg nok, at Sverige og den svenske befolkning selv måtte tage ansvaret. Men det etablerede Sveriges massive kampagne mod Sverigedemokraterne er så ondsindet, at jeg er nødt til at udtale mig.

Den svenske elite vil sige, at jeg skal blande mig uden om. Den svenske elite vil bede mig rejse ud af Sverige - og hjem til Danmark, hvor vi "kan avle os tilbage til stenalderen", som en svensk avisleder elskværdigt skrev. Jeg er ikke velkommen her. Dansk Folkeparti er ikke velkomment her. Det etablerede Sverige ryster i bukserne på grund af os!

Men undskyld, hvem er det lige, der blander sig? Var det ikke netop Göran Persson, Mona Sahlin og Lars Leijonborg, som blandede sig i den danske udlændingepolitik? Var det ikke svenske medier, der omtalte os som "Danskjävlar", da en folkevalgt, demokratisk regering valgte at gennemføre en række rimelige stramninger af udlændingepolitikken? Hvem begyndte?

Sverige er stivnet i politisk korrekthed!

Sverige står bomstille!

I Sverige hersker "tystnaden"!

De svenske magthavere må da indrette deres samfund præcis, som de vil. Men jeg er i min gode ret til at fortælle dem lige præcis, hvad jeg mener om det. Nøjagtigt som svenske politikere og kulturpersonligheder udbreder deres manglende viden om Danmark.

Forfatteren Jan Guillou må da hjertens gerne fortælle, at jeg er farligere end Osama Bin Laden. Den slags ler vi højt og længe af i Danmark.

I Dansk Folkepartis pressetjeneste i Folketinget hænger artiklen med Jan Guillou endda på væggen - jeg mener, det er ikke hver dag, man bliver sammenlignet med verdens farligste terrorist, som i dag for præcis ni år siden gennemførte terrorangrebet på USA - et angreb som kostede flere tusinde mennesker livet.

Og Lars Leijonborg fra Folkpartiet var da velkommen til at sidde i en debat med mig på Dansk TV og rive en af Dansk Folkepartis brochurer i stykker, fordi han ikke havde andre argumenter. De fleste danskere "roade" sig!

Men det er synd for den svenske befolkning. I Danmark kan vi le af de svenske politikere. Men svenskerne skal leve med dem!

Da svensk TV-4 for nyligt afviste at bringe en valgvideo fra Sverigedemokraterne, havde jeg fået nok! Videoen var - set med danske øjne - helt harmløs.

I Dansk Folkepartis valgvideoer lægger vi heller ikke fingrene i mellem. Alligevel bliver de vist på dansk TV.

I Dansk Folkeparti lagde vi Sverigedemokraternes video på vores hjemmeside. Så kunne folk selv se og vurdere - også svenskere, som er hjerteligt velkomne på vores hjemmeside.

I Danmark kalder vi det ytringsfrihed. I Sverige kalder de etablerede politikere og mediernes smagsdommere det "hets mot folkgrupp".

Men er det "hets mot folkgrupp" at pege på, at der ER en sammenhæng mellem velfærd og indvandring?

Er det "hets mot folkgrupp" at gøre opmærksom på, at ældre mennesker ikke får den pleje, de skal have, fordi udgifterne til indvandringen og den manglende integration tvinger velfærdssamfundet i knæ?

Er det ikke snarere "hets mot svenskerne"?

-------

Jeg forstår godt, at den almindelige svensker ikke tør udtale sig offentligt om udlændingepolitikken.

Historien har vist, at det i Sverige kan koste mennesker deres job - deres levebrød - at gøre opmærksom på indvandringens konsekvenser.

Men historien viser også, at undertrykkelse af bekymringer, ØGER trykket - og at tryk avler modtryk.

Jeg husker, hvor politikere fra etablerede svenske partier for skjult kamera luftede rent racistiske holdninger lige før Riksdagsvalget i 2002. Fordi de troede, at ingen "lysnade". Da de blev konfronteret med deres udsagn, nægtede de at have sagt sådan.

Det var ynkeligt!

Det var det rene hykleri!

Undertrykkelsen af debatten har også en anden - og endnu mere alvorlig konsekvens: At bekymrede mennesker i Sverige allierer sig med udemokratiske og ekstreme højrebevægelser.

Når politikerne nægter at tale åbent om problemerne, og når medierne ikke tillader kritik af den førte politik. Ja, så henviser de i virkeligheden debatten til gaden!

I undergrunden udkæmpes kampen i det skjulte. Med uacceptable og udemokratiske midler. Det fører til voldelige overgreb mod indvandrere og brandattentater mod moskeer. Men åbenbart ønsker svenske politikere for alt i verden at "tvätta" deres hænder - det er jo ikke "deres fejl" - og så har de kun ét svar: Endnu mere undertrykkelse af den frie debat.

I Danmark findes der en lille gruppe ynkelige mennesker på den ekstreme højrefløj. Og der findes en endnu mindre gruppe af nynazister. De er til grin i offentligheden. Ingen tager dem alvorligt, når de en sjælden gang marcherer i gaderne.

Det skyldes naturligvis til dels de særlige danske historiske erfaringer. Nazityskland holdt Danmark besat i årene fra 1940 til 1945. Danskerne havde nazismen inde på livet.

I dag kan efterhånden få nulevende overlevende modstandsfolk fortælle om kampen mod den tyske besættelsesmagt. Og de kan fortælle, hvordan det lykkedes at redde langt de fleste danske jøder over til Sverige. Som dengang var neutralt. De kan fortælle, hvordan det var at stå i det mørklagte Danmark og kigge over på den lysende svenske kyst.

Dengang var Sverige frihed og håb. I dag flygter jøderne fra Malmö - drevet på flugt af islamister, nynazister og den ekstreme venstrefløj.

Danskerne er vaccinerede mod nazismen. Og om vi i Dansk Folkeparti får kendskab til, at vi har medlemmer, som kommer med racistiske udtalelser - eller har tilknytning til den ekstreme højrefløj, så ryger de ud af partiet OMGÅENDE! Vi vil ikke finde os i nedsættende bemærkninger om andre mennesker.

Jeg plejer at sige sådan: Det skal være svært at komme ind - men til gengæld meget nemt at ryge ud. En del af Dansk Folkepartis succes - og altafgørende for mediernes respekt - skyldes, at vi aldrig har accepteret medlemmer med sympatier for det ekstreme højre.

Medierne har beskyldt os for "topstyring". Mit svar er: Selvfølgelig! Naturligvis! Et parti er et fællesskab nøjagtigt som andre fællesskaber - et fællesskab med klare regler for, hvordan vi omgås hinanden og andre.

Hvis et parti skal opnå respekt, må der ALDRIG kunne skabes tvivl om, at det står fast forankret på demokratiets grund.

Sverigedemokraterne har på trods af den omfattende hetz mod partiet en stor chance for at komme i Riksdagen, når svenskerne går til valg om godt en uge.

Det stiller partiet over for nye udfordringer. Bliver partiet "vågmästare" (tungen på vægtskålen)? Hvem skal man samarbejde med? Eller nægter de øvrige partier at samarbejde? Spørgsmålene er mange.

Men én ting er helt afgørende for succes - og her taler jeg ud fra min erfaring med næsten 30 år i dansk politik: Viljen til kompromis. Hellere sætte et lille fingeraftryk på lovgivningen end slet ikke at have nogen indflydelse overhovedet.

Når Sverigedemokraterne kommer i Riksdagen - og det tror jeg, I gør - så starter en ny kamp: Kampen for reel indflydelse. Og i virkeligheden allerede den NÆSTE valgkamp!

Jeg føler, at tiden er kommet, hvor det officielle Sverige ikke længere kan undertrykke debatten. Presset er ganske enkelt for stort. Svenskerne kan se, at regnestykket ikke længere går op.

Jeg forstår godt, at Mona Sahlin er bange - rigtig bange. I Danmark er det lykkedes for Dansk Folkeparti at vende den politiske udvikling. Ingen partier ønsker reelt at vende tilbage til masseindvandringens periode i 1980´erne og 1990´erne.

Selv om der er forskel på Sverige og Danmark, er jeg sikker på, at en lignende positiv udvikling kan skabes i Sverige!

Jeg håber på hele den svenske befolknings vegne, at "Danske tilstande" vil kendetegne svensk politik i fremtiden.

Rigtig godt valg!

Kjærsgaard afviser blankt DF-exit
Søndag d. 12. sep. 2010; kl. 07:59 af kris / ritzau for TV 2 Nyhederne (opd. d. 12/9 2010; 07:59)
Der går lang tid endnu, før Pia Kjærsgaard får bedre tid til de hjemlige sysler. Foto: Dansk Folkeparti
De danske vælgere kan godt indstille sig på at se Pia Kjærsgaard i spidsen for Dansk Folkeparti mange år endnu.
Den 63-årige DF-formand har i Politi­ken ellers gjort sig overvejelser om sin arvefølge, men at det skulle betyde en snarlig exit fra partiets top, vil hun ikke høre tale om.
"Det har absolut intet på sig. Jeg trækker mig hverken i denne valgperiode eller i den næste," siger Pia Kjærsgaard i en meddelelse og kalder spekulationerne "ren ønsketænkning" fra Politikens side.
I interviewet med Politiken siger Pia Kjærsgaard om et eventuelt generationsskifte i Dansk Folkeparti:
"På det politiske håber jeg meget, at de holder meget fast i værdidebatten. For den er fortsat meget vigtig. Og så håber jeg, at den ledelse, der kommer, stadig vil være en ledelse, der er fasttømret. Så længe toppen hænger sammen, så fungerer partiet også i lagene under. Hvis partiledelsen begynder at krakelere, så duer det ikke."
Alle lokalformænd: Pia skal fortsætte
Kjærsgaard slår dog efterfølgende fast, at hun har givet udtryk for, "som sandt er, at der er dygtige folk i Dansk Folkeparti, der er klar til at tage over".
En rundspørge, som Politiken har foretaget, viser, at 98 procent af Dansk Folkepartis lokalformænd forventer, at Pia Kjærsgaard fortsætter som partiformand hele næste valgperiode.
67 procent af lokalformændene siger desuden i rundspørgen, at gruppeformand Kristian Thulesen Dahl skal tegne partiet efter Kjærsgaard.


Svensk presse opfører sig i som i en bananrepublik
Pia Kjærsgaards Ugebrev- mandag, den 30. august 2010
Et folk har de politikere, det fortjener, og et land har den presse, som det fortjener. Sådan er der nogle, der siger. Det er nærmest sådan lidt demokratisk børnelærdom. Jeg ved snart ikke, om jeg længere kan være helt enig.
Der er masser af gode, fornuftige svenskere. Svenskere, som tager deres land og nationalitet alvorligt, som er bekymrede over udviklingen i fædrelandet og som gerne ser et opgør med den kvælende politiske korrekthed, der dominerer i svensk politik og i svenske medier.
Jeg ved det, for hver gang, jeg skriver om Sverige eller udtaler mig om svenske forhold, og det citeres i svensk presse, overvældes jeg af antallet af svenske mails og breve, hvor brave svenskere opfordrer mig til at holde fast og holde ud, og de takker, fordi jeg siger tingene ligeud om vilkårene i deres land.
Svenskerne skal til valg om knap tre uger, søndag den 19. september. I flere år – ja, flere år – har den politiske elite og alle de store medier været rystende nervøse for, at det nye lille parti Sverigesdemokraterne skulle få plads i det svenske folketing, Riksdagen.
Det har ført til en hidtil uset kampagne mod Sverigesdemokraterne fra både politisk hold og fra medierne.
- Politikere fra alle sider siger forlods, at skulle svenske vælgere stemme Sverigesdemokraterne i Riksdagen, så er det bare ærgerligt og stemmespild – samarbejde med dem bliver der ikke tale om.
- Medierne – der i et folkestyret samfund er netop folkestyrets vagthund, dem, der skal hjælpe borgerne med at tilse, at magthaverne gør, som de skal – er ikke bedre. De tier partiet ihjel, boykotter partiet i valgprogrammer, og det magtfulde svensk TV4 vil ikke vise partiets valgfilm.
Jeg ved noget om, hvordan det er at stå i den forkerte ende af sådanne kampagner. Jeg ved, hvordan det er, når man grundlægger et nyt parti, og bedrevidende journalister højlydt giver udtryk for, at dét bliver så ikke til mere med hende Kjærsgaard. Jeg ved, hvordan det føles, når en statsminister degraderer én til en hund, et holdt væsen, der ikke formår at være stueren.
Det var déngang. I Danmark er vi heldigvis kommet videre.
Sverige står bomstille. De svenske magthavere må for min skyld indrette deres samfund, som de vil. Men jeg er så i min gode ret til at fortælle dem præcis, hvad jeg mener om det. Svenske politikere og medier holder sig jo, mildt sagt, heller ikke for gode til at have ramsaltede meninger om Danmark og danskerne.
Og jeg er alvorligt bekymret for udviklingen i Sverige.
Svensk TV4 besluttede her i weekenden, at man ikke ville vise Sverigesdemokraternes valgfilm. Tv-selskabets salvelsesfulde direktør forklarede, at filmen var racistisk, og han gav lige i samme ombæring en belæring om, hvad man må og ikke må og kan og ikke kan.
Vorherre bevares! Jeg har set filmen. Den er glimrende. En lille, hurtig film, der sætter det valg, vi også har her i Danmark, mellem indvandring og velfærd, lidt på spidsen.
Som jeg ser det, bruger man netop de virkemidler, man har i en film – stemning, dramatik, følelser og lidt kant. Alt dét, der gør både en spillefilm og en reklamefilm interessant.
Og da ikke et hak anderledes, end når et bilfirma sælger deres nye bilmodel med en stump actionfilm med en kendt sanger og skydevåben. Blot kan man sige, at i den svenske valgfilm er indholdet mere relevant for svenskernes valg, end skydevåben er det for et bilkøb.
Dansk Folkeparti har lagt et link til Sverigesdemokraternes valgfilm ud på vores hjemmeside – så kan folk jo selv se og vurdere. Især svenskere er velkomne!
Svensk TV4 er en magthaver i det svenske samfund. Det er Sveriges største tv-kanal. Når de mener noget, hører mange det. Og når de censurerer noget væk, holdes lige så mange i uvidenhed.
Samme tv-kanal sendte sidste år filmen ”Verdens lykkeligste folk”, lavet af den såkaldte journalist Lena Sundstöm på basis af hendes bog med samme titel. Filmen var én lang nedrakning af danskerne i almindelighed og Dansk Folkeparti i særdeleshed.
Der var ikke tale om journalistik. Selv Politikens ellers begejstrede (selvfølgelig!) anmelder kaldte bogen polemisk. Der var tale om et partsindlæg, en ung journalist og en tv-stations vendetta imod alt det, de ikke selv kan lide – fædrelandskærlighed, respekt for værdier, historie, flaget – Gud, konge og fædreland, om man vil. En lang mistænkeliggørelse af politik og menneskelige motiver i Danmark.
Kort sagt en uhyrlig nedgørelse af Danmark – med det ene og helt åbenlyse formål at advare svenske vælgere om, at hvis ikke de besinder sig, så ender Sverige som Danmark: Åndsformørket, intolerant, fremmedfjendsk og bestialsk.
Nu kroner Sveriges største tv-kanal så deres kampagne med at nægte at vise et lovligt, svensk partis valgfilm.
I forvejen er Sveriges demokrati i en sådan forfatning, at jeg bestemt mener, det er en opgave for de omgivende lande at forholde sig til, om folkestyrets vilkår i dette nordiske land nu også er, som de skal være, eller om vi har en bananrepublik i Norden.
Jeg kan kun håbe, at svenskerne siger fra i stort tal overfor dette magtmisbrug og undertrykkelse af meninger, ”man” ikke kan lide i den svenske elite.
Og jeg kan kun håbe, at også dansk presse og danske medie-ledere dunker deres svenske kolleger oveni hovedet og advarer dem mod den udvikling væk fra folkestyre, de har gang i hinsidan.
Alle danske journalister kan bagfra, i søvne og i beruset tilstand remsen om, at de tilhører ”den fjerde statsmagt” – den, der kontrollerer, at de tre andre statsmagter: den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt, opfører sig, som de skal. Det er en enorm forpligtelse, et umådeligt ansvar.
Svenske medier har over en bred bank misforstået det totalt: De er blevet den fjerde magt: Den fordømmende og censurerende.
Tak til alle I svenskere, som har sendt mig mails og breve. Jeg ønsker jer og jeres land alt det bedste, og jeg håber ikke mindst, at I får såvel bedre politikere som bedre medier.
Dét fortjener I nemlig!
Med venlig hilsen
Pia Kjærsgaard


Christiansborg, mandag den 23. august 2010
DF: Tudetosset kassetænkning med statslige løntilskud
Formanden for Folketingets Kommunaludvalg, Hans Kristian Skibby (DF), er ikke mildt stemt overfor den kassetænkning som helt åbenlyst foregår når kommunale arbejdsplader skifter fra normalt ansatte til ansatte med statsligt løntilskud.
(Bliver der også mere tid til privat surfing, spørger Webmaster?)
- Det er ikke ukendt, at det her foregår og vi ved jo også, at de private virksomheder har set sig lune på de lukrative fordele, ved at få ansat medarbejdere med tilskud fra statens kasse. Men det er urimeligt at det nu tilsyneladende eskalerer og reelt skubber normalt ansatte ud - blot fordi de ikke har en statslig check med på arbejde hver dag, siger Hans Kristian Skibby.
Han vil nu bede beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) svare på, hvilke initiativer der kan forventes, for at få stoppet den økonomiske spekulation i statslige løntilskud.


Christiansborg, den 19. august 2010/kkb

PRESSEMEDDELELSE


DF:
Socialminister i samråd om hjemmeplejesvigt

Formanden for Folketingets socialudvalg Martin Henriksen (DF), har i dag indkaldt socialminister Benedikte Kiær (K) i samråd om sommerens svigt i hjemmeplejen. Martin Henriksen (DF) hilser Københavns kommunes beslutning om en uvildig undersøgelse af hjemmeplejen velkommen, men efterlyser samtidig bedre tilsyn og mere åbenhed i hjemmeplejen på landsplan. Han foreslår, at den ældre borger, ud over de opgaver, som den enkelte borger er visiteret til hjælp til, altid per automatik skal have oplyst det antal minutter, som hjemmeplejen forventes at anvende i borgerens hjem.
Det handler om de ældres og de handicappedes tryghed, understreger Martin Henriksen (DF)
- Der har været en række kedelige sager henover sommeren, og ikke kun i København, og det ville være mærkeligt, hvis ikke der kom noget konkret ud af det. Jeg håber, at ministeren, kommunerne og de øvrige partier i Folketinget kan se fornuften i, at vi giver modtagerne af hjemmehjælpen bedre indsigt i den hjælp, som de har krav på. Det ser vi gerne gennemført, så den enkelte ved, hvor lang tid hjemmehjælpen skal være der, siger socialordfører Martin Henriksen (DF)


Pia Kjærsgaards ugebrev - mandag den 9. august 2010

Nu må snobberiet ophøre

Tag ikke fejl. Jeg hilser velkommen, at danske unge uddanner sig og har ambitioner. Viden er vores eneste virkelige ressource. Det er nødvendigt, at så mange som overhovedet muligt tager en ungdomsuddannelse. Men desværre er der en bagside af medaljen. Den består i, at samfundet i stigende grad ser ned på mennesker uden en længerevarende uddannelse.
Personer med ingen eller kort uddannelse udgør det menneskelige modstykke til ”udkantsdanmark” – af hovedstadens journalister og kommentatorer italesat som ”den rådne banan”. Genstand for en blanding af medlidenhed, hån og foragt. Det gamle klassesamfund har fundet en ny form – men i modsætning til tidligere er nogle klasser i dag blevet berøvet enhver form for menneskelighed og anstændighed.

I den herlige film ”Olsen Banden går amok” spiller en ældre Ejner Federspiel rollen som Købmand Quist, hvis datter, Ragna, er blevet kæreste med Benny. Det passer bestemt ikke den gamle købmand. Gang på gang siger han sukkende til datteren, at det havde været langt bedre, hvis hun havde fundet sig ”en akademiker”.

Det griner vi af, fordi det er så latterligt. Snobberiet udstillet og afsløret.

Men er det ikke lige dér, vi er havnet?

Hvad med kassedamen, lagerarbejderen, hjemmehjælperen, sygeplejersken – ja, for den sags skyld folkeskolelæreren? Hvem har retten til at definere et begreb som status? Det mest aktuelle og skræmmende eksempel på nedvurderingen og brændemærkningen af en hel erhvervsgruppe findes ikke overraskende blandt hjemmehjælperne.

Jyllands-Posten kunne fredag i sidste uge berette om den 43-årige hjemmehjælper Mona Riemer fra Hobro. Hun var udsat for den særdeles ubehagelige oplevelse, det er at blive truet og spyttet på. Blot fordi hun i arbejdstiden havde købt en sodavand i sin pause. ”Nå, her er så en af de hjemmehjælpere, som bruger arbejdstiden på at handle ind til sig selv”, lød det fra en selvbestaltet dommer i skikkelse af en tilfældig mand på gaden.

Mona Riemer blev naturligvis ked af det og frustreret. Heldigvis havde hun forstående kolleger. Og heldigvis har hun trods den ubehagelige oplevelse haft modet til at fortsætte sit vigtige arbejde til gavn for de ældre. Hendes eneste ønske er nu forståeligt nok at få arbejdsro.

Det er klart, at afsløringerne fra Håndværkerhaven har påvirket billedet af hjemmehjælpernes arbejde. Men havde harmen været ligeså stor, hvis det for eksempel havde drejet sig om en afsløring af, at kontorfolk i et ministerium brugte det meste af dagen på Facebook eller på at lægge kabale på computeren? Næppe.  Se afsløringer her!

Naturligvis skyldes en stor del af årsagen til forargelsen, at hjemmehjælpernes arbejde er omsorg for mennesker, og at et svigt derfor har alvorlige konsekvenser. Men en anden forklaring er social- og sundhedsuddannelsernes dårlige renommé. Der er ganske enkelt tale om et job med lav status. Et job, folk hovmodigt tillader sig at se ned på.

At jeg selv ganske ofte - og hånligt - er blevet omtalt som ”hjemmehjælperen”, er et meget klart eksempel på ringeagten for dette arbejde. Senest i dagens BT hvor chefredaktør Peter Brüchmann betegner mig som ”en frådende hjemmehjælper”. Pinligt! For ham! Er man hjemmehjælper, skal man slet ikke have lov at udtale sig, synes holdningen tilmed at være i visse toneangivende kredse.

Det er på den baggrund både komisk og sørgeligt, at Dansk Folkeparti nu bliver beskyldt for at hetze hjemmehjælperne, fordi vi har fremsat krav om uanmeldte kontrolbesøg i kommunernes hjemmepleje. Den ældre har naturligvis også krav på at vide hvor lang tid der er sat af til hjælpen. Men forargelsen er ganske sigende.

Det er nemlig ikke faldet kritikerne ind, at vi netop ønsker kontrolbesøgene, fordi vi tager hjemmehjælpernes arbejde alvorligt. Fordi vi mener, at omsorg for andre mennesker er en af de vigtigste arbejdsopgaver i et samfund, der kalder sig civiliseret. Fordi den enkelte hjemmehjælper som alle andre lønmodtagerne skal have et klap på skulderen, når det går godt – og en påmindelse, hvis det går skidt.

Kritikerne mener åbenbart, at social- og sundhedsområdet skal have lov til at sejle sin egen sø. De er ligeglade med både hjemmehjælperne og de ældre, for hvem hjælpen er livsvigtig og måske udgør den eneste kontakt til omverdenen. Måske vil de i virkeligheden helst være helt fri for at høre om de ældre, fordi den dårlige samvittighed nager – undersøgelser har for nyligt vist, at mange ældre aldrig ser deres familie.

Samtidig skal der strammes op på uddannelserne, og lederne indenfor hjemmeplejen skal tage deres ansvar alvorligt.

Gamle Købmand Quist og hans akademiker-snobberi lever i bedste velgående – men uden at vi griner. I dag trives det nemlig på redaktioner og blandt eksperter. Det trives blandt de mennesker, som for alt i verden vil undgå at blive set ned på. Men snobberi er altid modbydeligt – uanset om der snobbes nedad eller opad.

Kritikere af Dansk Folkepartis ønske om at tage hjemmehjælperne alvorligt, burde selv tage ud og følge en social- og sundhedsassistent på arbejdet i hjemmeplejen – jeg er sikker på, at de fleste hurtigt ville miste pusten og blive rørt over den glæde, der heldigvis i langt de fleste tilfælde er resultatet af den livsvigtige omsorg.

Og samtidig er jeg overbevist om, at de ville blive overraskede over den mængde af viden, som arbejdet med andre mennesker – navnlig svage og syge - kræver. Under alle omstændigheder ville kritikerne indse, at arbejdet med omsorg for andre mennesker ikke skal nedvurderes. Og måske glemme det uklædelige snobberi for en stund.

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard


Christiansborg, mandag den 2. august, 2010/KE
PRESSEMEDDELELSE
DF: Enten lyver Helle Thorning-Schmidt eller også er hun uegnet som statsminister
Dansk Folkepartis skatteordfører, Mikkel Dencker, er rystet over Helle Thorning-Schmidts skattespin i et brev til sine socialdemokratiske medlemmer, hvor hun fortæller dem, at hun ikke har vidst, at hendes mand kunne betale skat i Danmark. Det finder Mikkel Dencker dybt utroværdigt, når man stiller op som statsministerkandidat i verdens højst beskattede land på et valgprogram, der vil hæve skatterne.
- Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at en partiformand hos Socialdemokraterne i ramme alvor kan mene følgende: ”Vi har dog også tilkendegivet, at Stephen under alle omstændigheder agter at betale skat i både Schweiz og Danmark. Vi ved nu, at man kan betale skat i begge lande.” Det er nærmest utænkeligt, at Helle Thorning-Schmidt ikke vidste, at hendes i Danmark bosiddende mand kan og må betale skat her, siger Mikkel Dencker.
- Socialdemokraterne og især deres formand Helle Thorning-Schmidt må vide, at vi i Danmark har et af verdens mest nidkære skattevæsner. Personligt har jeg aldrig hørt om nogen, der er gået forgæves til SKAT, hvis de ønskede at indbetale skat i Danmark, som følge af, at de og deres familie har bopæl her. Helle Thorning-Schmidt er enten uegnet som statsminister, fordi hun ikke kender til det danske skattesystems opbygning og vitale funktion, eller også er hun decideret utroværdig, siger Mikkel Dencker.


Christiansborg, fredag den 30. juli 2010/KE
PRESSEMEDDELELSE
DF: Skatteministeren må inddrage nye oplysninger i Thorning-Schmidts skattesag
Dansk Folkepartis skatteordfører, Mikkel Dencker, er rystet over, at Socialdemokraternes formand og statsministerkandidat, Helle Thorning-Schmidt, har talt usandt overfor enten Justitsministeriet eller skattemyndighederne i sagen om hendes mands tilknytning til Danmark. Mikkel Dencker vil derfor rette henvendelse til skatteminister, Troels Lund Poulsen (V), med henblik på at få ham til at inddrage de nye oplysninger i skattesagen og for at få en hasteafgørelse.
”Det er dybt rystende, at Socialdemokraternes formand og statsministerkandidat reelt har indrømmet overfor justitsministeriet, at hun har opgivet urigtige oplysninger overfor skattevæsnet i sagen om antallet af dage, som hendes mand har opholdt sig i Danmark. Det må være konklusionen, når hun hele to gange på mail til Justitsministeriet har oplyst, at Stephen Kinnock opholder sig over 200 dage i Danmark om året i skatteteknisk forstand,” siger Mikkel Dencker.
”Efter BTs afsløring af, at Helle Thorning-Schmidt to gange har oplyst en offentlig myndighed om, at Stephen Kinnock aldrig har kunnet være skattepligtig i Schweiz, men kun i Danmark, vil jeg nu bede skatteminister Troels Lund Poulsen (V) inddrage de nye oplysninger i den verserende skattesag og samtidig bede Skatteministeriet fremskynde sagsbehandlingen, da uvisheden om Helle Thorning-Schmidts troværdighed efterlader danskerne i en politisk uholdbar situation, der kan skade tilliden til hele det politiske system,” siger Mikkel Dencker.


Christiansborg lørdag den 17. juli

DF: Rejsehold skal sætte skub i byggesagsbehandling

Dansk Folkepartis miljø- og planlægningsordfører, Jørn Dohrmann, vil nu opfordre miljøminister, Karen Ellemann (V), til at få nedsat et rejsehold, som kan hjælpe kommunerne med at få sat skub i deres behandling af byggegodkendelser. Alternativt kan sagsbehandlingen udliciteres til en privat leverandør.

Forslaget kommer efter, at Dansk Byggeri har kritiseret kommunerne for at være op mod fem måneder om at behandle en byggetilladelse, som i andre kommuner kan klares på en time. Dansk byggeri advarer om, at de lange sagsbehandlingstider vil få konsekvenser for byggevirksomheder og koste arbejdspladser i branchen.

- Det er på ingen måde rimeligt. Jeg kan dog ikke forestille mig, at kommunerne har nogen interesse i bevidst at forsinke behandlingsgangen i byggesager, så vi skal naturligvis have set nærmere på sagen, siger Jørn Dohrmann,

Han foreslår, at Miljøministeriet opretter et rejsehold, i stil med det man tidligere havde i forbindelse med behandling af miljøgodkendelser. Det rejsehold fik nedbragt sagsbehandlingen for godkendelser fra bl.a. landmænd betydeligt.

- Et byggesags-rejsehold kunne tage rundt til de kommuner, som har den meget lange sagsbehandling. Hvis en byggetilladelse i nogle kommuner kun er en uge om at gå igennem, så må der være noget rent praktisk galt de steder, hvor det samme stykke sagsbehandling tager fem måneder, siger Jørn Dohrmann.

- Viser det sig senere, at kommunerne ikke kan magte opgaven med at godkende byggesagerne, så var det måske også en mulighed, at lade opgaven overgå til et privat firma, siger Jørn Dohrmann.

Kommunerne har vel nok at se til!  De sløser jo meget tid væk hver eneste dag på min hjemmeside . Se her!  Bent Bay


Bruxelles, tirsdag den 13. juli 2010/kaho

PRESSEMEDDELELSE

DF i EU: Livsfarlig BP-skrotbunke i Nordsøen tages op med EU-Kommissær

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentets udvalg for miljø og folkesundhed, Anna Rosbach, er alvorligt bekymret for en gentagelse af oliekatastrofen i Den Mexicanske Golf - men denne gang i Nordsøen, hvor olieselskabet BPs platform "Valhal" har fået prædikatet "skrotbunke" af Petroleumstilsynet. Anna Rosbach vil derfor tage sagen op med EU-Kommissær Günther Oettinger på et møde torsdag.

"Vi er i øjeblikket vidner til den værste oliekatastrofe nogensinde i Den Mexicanske Golf, hvor såvel fiskeri, erhvervsliv, turisme og natur er lagt øde. Alt tyder på, at BP ikke har ordentligt styr på sine platforme, og at vedligeholdelsen er elendig. Jeg tør derfor næsten ikke tænke på de konsekvenser, det vil have for Nordsøen, hvis en lignende lækage opstår her", siger Anna Rosbach.

"EU Parlamentet vedtog i år et omfattende internationalt samarbejde medlemsstaterne imellem omkring miljøkatastrofer i Atlanterhavet og de indre farvande – og har dermed det overordnede grænseoverskridende miljøansvar for havene, så her er en udfordring, som EU-Kommissionen ikke kan tillade sig at ignorere. Det handler om rettidig omhu.
Der skal omgående iværksættes en grundig undersøgelse af BPs eget felt i Nordsøen, Valhal, og hvis det derefter viser sig, at rygterne taler sandt, skal alle aktiviteter på feltet naturligvis indstilles omgående", siger Anna Rosbach


Christiansborg, mandag den 28. juni 2010/RT

PRESSEMEDDELELSE

DF: Forbrugerne slipper for at betale.

Dansk Folkeparti har bundet det netop vedtagne fødevareforlig op på en række af partiets mærkesager, og mandag aften lykkedes det så at få et bredt forlig igennem.

”Meget tilfredsstillende. Vi kan kun glæde os over fødevareforliget, som har tydelige DF-fingeraftryk til gavn for forbrugerne og fødevaresikkerheden,” siger formanden for Fødevareudvalget, René Christensen, Dansk Folkeparti.

Han nævner blandt andet de cirka 60.000 rutinekontroller, som er blevet foretaget. Trods kontrollerne er det gang på gang lykkedes for pressen at afsløre fejl. Nu bliver der foretaget flere målrettede kontroller, blandt andet i forbindelse med kampagner.

”Man kan sige, at det nu handler om kvalitet frem for kvantitet. Alligevel bliver der fortsat foretaget godt 50.000 rutinekontroller ud over de nævnte målrettede kontroller. Et helt klart løft af fødevaresikkerheden,” siger René Christensen.

”Og endnu bedre for de danske forbrugere: Regeringen havde oprindeligt lagt op til skære kraftigt i kontrollerne. Det fik vi ændret til at blive en øget egenbetaling fra fødevarebranchens side. Branchen skal nu lægge 19 millioner kroner for at løfte fødevaresikkerheden. Vi har da også gentagne gange sagt, at fødevaresikkerhed ikke skal betales af skatteyderne men helt naturligt af fødevarebranchen selv,” understreger René Christensen.

Det lykkedes også Dansk Folkeparti at få forhandlet en særlig indsats mod sprøjtet frugt og grønt på plads. Der er nu afsat to millioner kroner til at sætte fokus på pesticidrester. Pengene vil også blive brugt til at kontrollere for nye pesticider, som bliver tilladt af EU.

”Alt i alt en rigtig god aftale,” understreger Dansk Folkepartis formand for Fødevareudvalget


Christiansborg, mandag den 14. juni 2010/KE

PRESSEMEDDELELSE

DF beder om forklaring på kæmpebonus til postchef

Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, retter nu henvendelse til trafikminister, Hans Christian Schmidt (V), for at få en forklaring på, hvorfor Post Danmarks afgåede generaldirektør, Helge Israelsen, har modtaget op mod ti millioner kr. i forbindelse med sin afgang. Kim Christiansen finder det urimeligt, at Post Danmark udbetaler så store bonusser samtidig med, at virksomheden er i gang med en afskedigelsesrunde.

”Afsløringen af at Post Danmarks nu afgåede general direktør, Helge Israelsen, har fået en bonus på op mod ti millioner kr. i en tid, hvor virksomheden afskediger og en del af de ansatte strejker for at få en løn, der bare matcher inflationen, virker det fuldstændigt urimeligt, at der udbetales så stor en bonus. Jeg vil derfor bede trafikminister Hans Christian Schmidt redegøre for, hvordan det hænger sammen,” siger Kim Christiansen.


Christiansborg, lørdag den 12. juni 2010/RT

PRESSEMEDDELELSE

DF: Kuponsag skal endevendes

Slendrian og sjusk! Dansk Folkepartis Forbrugerordfører, René Christensen, har næsten ikke ord for sin vrede og skuffelse over den manglende reaktion fra regeringen og økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen i anledning af, at EU tromler tilladelse til rabatkuponer igennem.
EU er skøjtet hen over en 16-årig regel om dansk beskyttelse af danske forbrugere ved at forbyde uigennemsigtige priser ved brug af rabatkuponer. Et enigt folketing står bag disse danske regler.
Nu har EU med et pennestrøg slettet denne forbrugerbeskyttelse.
”Det er galt nok, at EU endnu engang er inde og slette i dansk lovgivning. Men det er dybt skuffende, at regeringen ikke har sat hælene i og protesteret. Det har 10 andre EU-lande gjort, bare ikke den danske regering,” siger René Christensen.
Han var allerede sidste år i kontakt med daværende økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen om sagen. Hun gav dengang udtryk for, at hun var enig med Dansk Folkeparti om, at den danske regering skulle yde EU modstand i denne sag.
René Christensen vil nu kalde Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen til et møde om sagen, som både forbrugere og erhvervsliv i øvrigt er modstandere af. Detailhandlende og kunderne bliver tabere i denne sag


Christiansborg onsdag den 9. juni 2010
DF: Indsatte i lukkede fængsler bør ikke have internetadgang
Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, beder nu justitsminister Lars Barfoed svare på, hvordan det kan være, at der skal installeres 400 computere med internetadgang i lukkede danske fængsler. Nyheden er blevet offentliggjort i det seneste nummer af bladet Kriminalforsorgen. Ifølge Kriminalforsorgen vil internetadgang give de indsatte langt bedre muligheder for at uddanne sig under fængselsopholdet.
- Enhver med den mindste smule computerforstand, vil kunne sige sig selv, at internetadgang også kan bruges til at begå kriminelle handlinger, udvikle kriminelle netværk og lave transaktioner, som ikke er indenfor lovens rammer. Derfor er det naivt og blåøjet at udstyre de kriminelle i fængslerne med den slags værktøjer og tro, at det ikke vil blive misbrugt, siger Peter Skaarup.
Trods forsikringer om, at de indsatte kun får adgang til et såkaldt sikkert netværk, er det blevet antydet, at det ikke kræver de store tekniske færdigheder at bryde ud af et sådant netværk. Bl.a. har fængselsinspektøren fra Statsfængslet Østjylland, Jørgen Bang, udtalt, at han har sine tvivl om, hvorvidt indsatte kun vil bruge systemet til at videreuddanne sig med.
- DF støtter, at de indsatte uddanner sig under deres ophold med henblik på, at de efter fængselsopholdet kommer væk fra betændte miljøer, men det kan sagtens ske med de ressourcer, der allerede er i fængslerne.
- Justitsminister Lars Barfoed må derfor svare på om den tilstrækkelige sikkerhed er til stede, så Kriminalforsorgens godhed ikke bliver misbrugt, og hvordan det kan være, at selv en af forsorgens egne fængselsinspektører er utryg ved ordningen. Lukkede fængsler skal ikke gøres til feriekolonier, for det er ikke feriebørn, der sidder i dem, siger Peter Skaarup.


København, søndag den 30. maj 2010/RT
PRESSEMEDDELSE
DF: Er du til noget, Lene Espersen?
De seneste meldinger fra dansk politi om østeuropæiske kriminelle viser igen konsekvensen af EU’s og den danske regeringens ideologiske projekt, hvor mere EU par tout er godt og dansk enegang par tout er dårligt. Virkelighedens verden viser et andet billede. Og de seneste meldinger fra politikredse landet over vidner om, at virkeligheden ser helt anderledes ud end ideologerne havde troet. På den baggrund tager Dansk Folkepartis EU-parlamentsmedlem på ny sagen op med kommissionen og kræver desuden Lene Espersen på banen.
"Der er noget fuldstændig galt med den måde, unionsborgerskabet bliver forvaltet på. Danmark fik tilbage i 1992 en præcisering, der slog fast, at unionsborgerskabet ikke måtte erstatte - men kun supplere det nationale - statsborgerskab. På den baggrund har danske politikere bildt folk ind, at den hellige grav var vel forvaret. Intet kunne være mere forkert. Med unionsborgerskabet har statsborgere fra de gamle sovjetlande i øst fået ret til fri indrejse og ophold i mindst seks måneder. Efter de seks måneder kan de komme tilbage - og med de åbne grænser er det reelt umuligt for politiet at kontrollere, hvorvidt udviste eller folk uden rettigheder passerer grænsen", siger Morten Messerschmidt.
"Det er som forventet, når politiet advarer danskerne mod et stærkt stigende antal østeuropæere, der kommer til Danmark for at snyde, bedrage og stjæle. Dansk Folkeparti har i årevis råbt advarslen ud. Der er tale om en desværre helt naturlig følge af, at EU har åbnet alle indre grænser på vid gab. Nu kan vi bruge politiets tid og ressourcer på at spore disse uvelkomne personer og bortvise dem fra ulovlige boformer. Politiet kan ikke gøre andet end at bortvise dem fra deres teltlejre, men må ikke sende dem ud af landet, da de finder beskyttelse i EU-retten. Det er foruroligende, at EU lader hånt om befolkningernes tryghed", understreger han og afslutter:
"Jeg vil både tage denne sag op med Justitskommissæren i Bruxelles - og med Udenrigsminister Lene Espersen. Forleden hørte jeg den danske udenrigsminister bryste sig af sit gode forhold til den nye EU-udenrigsminister, som hun oven i købet er på kælenavn med: Catty. Det er kun rimeligt, at Lene Espersen lader dette antageligt gode forhold manifesterer sig i nogle konkrete resultater for danskerne - nemlig bedre grænsekontrol, således at vi ikke skal leve i evig angst for kriminelle tyvebander, organiserede indbrudsgrupper eller andet pak fra de østlige EU-lande. Nu må Lene Espersen vise, om hun er til noget", afslutter Morten Messerschmidt.

 


Bruxelles, onsdag den 28.april 2010/kaho
PRESSEMEDDELELSE
DF i EU: DI bør glæde sig over sejr til forbrugerne

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentets fødevareudvalg, Anna Rosbach, konstaterer, at forbuddet mod kødklistret Thrombin er en sejr for forbrugerne og stiller sig samtidig undrende over Dansk Industris (DI) ærgrelse over, at forskellige stykker kød ikke må klistres sammen.
"Jeg oplever normalt DI som en meget seriøs organisation, der sætter forbrugernes sikkerhed i højsædet. Derfor virker det mærkeligt, at DI på dette område går ud og forsvarer en højst uetisk og usmagelig håndtering af fødevarer. Jeg medgiver, at kødklister ikke nødvendigvis sundhedsskadeligt, men levnedsmiddelekspert Orla Zinck, der er direktør i Dansk Catering Center, og som gennem ti år har arbejdet i Fødevarestyrelsen, udtalte sig særdeles kritisk om kødklistret og kaldte det direkte svindel", siger Anna Rosbach.
Hun tilføjer desuden, at det ifølge en EU-resolution kun er tilladt at anvende additiver i fødevarer, hvis det er til gavn for forbrugeren og ikke er vildledende. I årevis har et flertal i EU-Parlamentet kæmpet for, at gennemsigtigheden på fødevareområdet skal forbedres, og derfor ville en tilladelse til kødklister have været et kæmpemæssigt tilbageskridt for alle forbrugere i EU:
"Det såkaldte kødklister udgøres af enzymet thrombin og er ikke til gavn for andre end industrien. Formålet med klistret er udelukkende at få forskellige stykker kød til at tage sig ud som et enkelt stykke kød i forbrugerens øjne - det er på ingen måde gavnligt, men det rene svindel og humbug. Derfor glæder det mig, at Dansk Folkeparti tog problemet op som nogle af de første. Og så må DI se at få tørret øjnene og komme videre", siger Anna Rosbach.
 


Christiansborg, søndag den 14. marts 2010/KE

DF afviser Socialdemokratisk ønske om øget brugerbetaling
Formanden for Folketingets socialudvalg, Dansk Folkepartis socialordfører Martin Henriksen, afviser et socialdemokratisk ønske om øget brugerbetaling på velfærdsydelser, som foreslået af Kommunernes Landsforenings kommende formand, Horsens borgmester, Jan Trøjborg (S). Martin Henriksen (DF) mener, at Socialdemokraterne på Christiansborg bør forklare vælgerne, om partiet ønsker øget brugerbetaling i ældreplejen eller ej. Han retter derudover nu henvendelse til socialminister Benedikte Kiær (K) med henblik på at få hende til at afvise planerne om øget brugerbetaling på velfærd.
- Lad mig minde om, at der med finanslovsaftalen er tilført kommunerne 300 mio. kr. ekstra til ældreplejen, og at vi faktisk er i gang med at fjerne en række administrative regler for kommunerne, som ligeledes frigiver et større millionbeløb en række år frem. Enhver kan jo sige sig selv, at det er helt hul i hovedet, at Socialdemokraterne råber op om øget brugerbetaling, når borgerne allerede har betalt for ydelsen én gang over skatten, siger Martin Henriksen, der beder Socialdemokraterne på Christiansborg melde klart ud, hvor de står i spørgsmålet om øget brugerbetaling på velfærdsydelser.
- Hvis kravet spreder sig i Folketinget, så ser Dansk Folkeparti det som sin rolle at modarbejde øget brugerbetaling på velfærdsydelser. I et land med så høj en skat, skal kommunerne simpelthen kunne finde midlerne uden brugerbetaling. Kommunerne må blive bedre til at prioritere velfærdsstatens kerneydelser, siger Martin Henriksen.Du er velkommen til at sende denne side til venner

Click here to send this page to a friend!

ReadSign 

Visitors online:  - right now
 
Free counter and web stats
 
eXTReMe Tracker
 

hidden hit counter

Copyright © 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 -2009 - 2010 - 2011 - 2012 -  2013 - Bent Bay