Danish Crown

Nu igen! 6. December 2011

Danish Crown beklager Aldi-kød
Danish Crown beklager, at de har solgt forkert mærket oksemørbrad i Aldi.
På kødet fremgår det, at det er Danish Crown, der har produceret kødet,
og holdbarheden er sat mere end et år frem i forhold til datoen på det indkøbte hollandske kød.

Spis ikke noget kød fra Danish Crown. Det kan også være døde Rotter!

Danish Crown får bøde for snyd med økokød. april 2006

Fødevareregion Syd har givet Danish Crowns slagteri i Tønder en bøde på 5.000 kroner, fordi slagteriet to gange har sat økologiske mærker på kvæg, der ikke er økologisk.
Hvad er 5.000 kroner for sådan en virksomhed? Det tjener de jo ind hver dag  med andet snyd!

Danish Crown

 kritiseres for at sende udtjente svin ud på en op mod 36 timers lang transport inden de bliver slagtet.  

Slagteri piner tunge svin

Sjællandske slagtesøer undergår lang transport og omlæsning, fordi Danish Crown sparer penge ved at køre søerne til Sønderjylland i stedet for Ringsted.

Dermed udsættes søerne for unødige lidelser og stress, mener Dyrenes Beskyttelse, som kalder det "uforsvarlig behandling af dyr".

I stedet for at renovere slagteriet i Ringsted har Danish Crown fået dispensation til at lade dyrene overnatte på slagteriet i Ringsted, før de køres til Sønderjylland.

Men den dispensation vil formand for udvalget for fødevarer, landbrug og fiskeri Christian H. Hansen (DF) gøre alt for at få trukket tilbage. Hos svineavlernes hovedorganisation stiller man sig dog uforstående over for kritikken.

- Jeg vil gøre alt for, at de her dispensationer bliver trukket tilbage, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil jeg kæmpe med næb og klør for, at Danish Crown ikke får forlænget ordningen, siger Christian H. Hansen (DF), der bakkes op af Kristen Touborg (SF).

- Jeg vil arbejde for, at ministeren siger nej til Danish Crown, det er helt sikkert, siger Kristen Touborg (SF).

Med det fantastiske overskud Danish Crown offentliggør på deres hjemmeside, er det utroligt at de vil optræde som dyreplager, i stedet for at renovere slagteriet i Ringsted.

 Har en eller anden i regeringen også en finger eller fod indenfor Danish Crown?

I disse tider kan man jo ikke stole på regeringsmedlemmer.

Kontrollen har noteret 200 brud på reglerne i Danish Crowns slagterier på fire måneder. Eksperter frygter for fødevaresikkerheden.

Slagterier i Danmark overtræder jævnligt reglerne, der skal beskytte os mod at blive syge af kødet.

Fødevarestyrelsen har givet 153 indskærpelser, 39 påbud og forbud samt 15 bødeforlæg til Danish Crowns slagterier inden for de seneste fire måneder.

Forskellige typer svigt
En kontrollør indskærper, at de ansatte skal have mulighed for at vaske hænder efter en tur på toilettet.

En anden udskriver bøde, da kondensvand drypper ned fra loftet og forurener de slagtede dyr. En tredje nedlægger forbud mod, at produktionen starter, fordi slagteriet ikke er gjort rent.

»Konsekvensen af de mange svigt er en øget risiko for, at der kommer dårligt kød ud til forbrugerne«, siger fødevareekspert Orla Zinck og fortsætter:

»Jeg må sige, at det overrasker mig, at der er så mange overtrædelser hos Danish Crown. I min naivitet har jeg troet, at de store, velrenommerede firmaer har styr på kontrol og hygiejne. Men det er åbenbart forkert«.

Værst i Vojens
Der er stor forskel på, hvor mange overtrædelser kontrollen registrerer på slagterierne. Nogle har ikke fået en eneste anmærkning i perioden.

Slagteriet i Vojens er topscorer med 30 forseelser - eksempelvis blev der givet et forbud, fordi slagteriet ikke gjorde en flækkesav ren mellem hver opskæring.

»Når du går igennem hele slagtekroppen, havner du nede omkring rumpetten, hvor der er mange fækale bakterier fra tarmene. Hvis du ikke gør saven ren efter hvert dyr, så risikerer du at overføre bakterier fra det ene dyr til det andet«, forklarer Gitte Gross, Forbrugerrådets bromatolog, mens Orla Zinck kalder det »helt uhørt«, at slagterierne ikke altid desinficerer knive og save, som reglerne kræver.

Utilfredsstillende
Zinck og Gross væmmes begge ved et kontrolresumé, hvor der nedlægges forbud mod, at et slagteri bruger kød, der faldt på gulvet.

Gross mener, at overtrædelserne er utilfredsstillende - også selv om Danish Crown slagter tusindvis af dyr om ugen.

Det samlede antal forseelser svarer til, at myndighederne noterer en forseelse i 1 ud af omkring 20 kontrollerede forhold.

»Stram op!«
Eksperterne opfordrer Danish Crown til at stramme op.

»De ting skal simpelt hen ind på rygraden hos de ansatte, for jo færre bakterier der er i kødet, jo mindre er sandsynligheden for, at det går galt hjemme hos forbrugeren«, siger Gitte Gross.

Danish Crown er den suverænt største leverandør af kød til danske butikker, og virksomheden eksporterer til hele verden.

Direktør afviser
Adm. direktør Kjeld Johannesen afviser, at mængden af overtrædelser indebærer en risiko for, at slagterierne sender forurenet kød ud til forbrugerne:

»Vi arbejder løbende med at minimere antal indskærpelser, påbud, forbud og bøder, men det er urealistisk at tro, at vi får en fejlfri virksomhed. Vi vil nu dykke ned i eksemplerne og undersøge, om vi kan gøre det bedre«.


Forslag til:  Dyrevelfærd  ????

Se også dette svineri:  Dyretransporter

Eller hvad mener du om: Hundeæde som menneskeføde

Send this Homepage to a friend:


Jeg er modtagelig for kritik af ovenstående sandheder!


Scandinavians biggest homepage - ??? - Click blue button above
Visitors online:  - right now

 

        

hit counter script
hit counter html code