Dårligt Pålæg!

 Så du TV programmet KONTANT den 28. marts 2006. ?
Her toner en meget selvglad direktør frem på skærmen, og påstår at han har orden i sagerne.
Men, den afgående kontrollør gennem mere en 20 år, mener noget andet. Tulip får et problem.
Lars Barfoed, giver Tulip lov til at kontrollere sig selv. Det er helt utilgiveligt! Hvordan kan
man give et sådant firma lov til at kontrollere sit eget svineri? Det er totalt uhørt.
Nedenstående er hentet fra Tulips egen hjemmeside:
 
Tulip Food Company
Tulip Food Company producerer og markedsfører forædlede kødprodukter til detailhandlen, food service- og fast food-sektoren samt til industrien, såvel på det danske som på internationale markeder.

Produkterne markedsføres under varemærkerne: TULIP, STEFF-HOULBERG, GØL, MOU, DEN GRØNNE SLAGTER, LIVRETTER og DANISH PRIME. I USA desuden under varemærket MAJESTY og i Tyskland under varemærket SCHÄCHTER.

Tulip Food Company har egne salgs- og repræsentationskontorer i 9 lande og eksporterer til mere end 130 lande.

Fødevaresikkerhed

I Tulip Food Company er fødevaresikkerhed alfa og omega.

Mere end 80 medarbejdere er beskæftiget med at sikre, at vi overholder den gældende fødevarelovgivning, og at sikkerheden omkring produkterne kontrolleres.

I Tulip Food Company arbejder vi tæt sammen med leverandører, når vi udvælger råvarer.

Inden råvarerne kommer ind i produktionen, gennemgår de en omfattende modtagekontrol, så vi er helt sikre på, at de lever op til vores specifikationer.

Vores kvalitetsstyringssystem er opbygget efter HACCP-principperne og indeholder vores egenkontrol. Egenkontrollen omfatter hele forløbet fra råvare til færdigvare.

Hygiejnen på vores fabrikker lever op til de strengeste krav på markedet. Niveauet er baseret på egne, kunders og de danske veterinærmyndigheders strenge krav.

Kravene til hygiejne omfatter både bygningernes indretning, produktionsprocesserne, medarbejdernes påklædning, adfærd og ikke mindst rengøringsprocedurerne.

Kvalitetskontrol

Tulips fabrikker i Ålborg, Esbjerg, Fåborg og Schüttorf (Tyskland) er certificeret, dvs. godkendt, efter den internationale kvalitetsstandard DS/ISO 9001:2000.

Alle Tulips øvrige fabrikker arbejder ud fra DS/ISO 9001:2000-standarden.

Kvaliteten sikres gennem et særligt kvalitetsstyrings-system, som er opdelt på følgende måde:

Kvalitetshåndbogen:
Kvalitetshåndbogen beskriver den overordnede styring af kvaliteten i Tulip. Kvalitetshåndbogen indeholder blandt andet beskrivelser af Tulips kvalitetspolitik, organisation, dokumentstyring, indkøb, produktion, behandling af afvigelser, egenkontrol, måleudstyr, salg, produktudvikling, audit (dvs. intern og ekstern efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet) samt uddannelse og træning.

Kvalitetskontrolmappen:
Kvalitetskontrolmappen beskriver, hvordan den enkelte fabrik skal gennemføre egenkontrol af kvaliteten på fabrikken. Egenkontrollen er opbygget efter HACCP-principperne, som er et internationalt anerkendt ledelsesværktøj til styring af fødevaresikkerheden (HACCP = Hazard Analysis Critical Control Points).

Egenkontrollen dækker alle led i produktionen, fra Tulip modtager råvarerne til det færdige produkt sendes ud til kunden. Til egenkontrollen hører nogle underpunkter, der beskriver regler for hygiejne, rengøring, styring af temperatur, vægte og meget mere.

Det er dog utroligt at Tulip  ikke følger deres egne anvisninger. Fint skal det være, men hvad med
os forbrugere? Skal vi æde os ihjel, eller skal vi udskifte Lars Barfoed?
Et er sikkert - Danmark er et farligt land.
 

 Tulip meldt til Politiet 18. Januar 2007

Har hørt at slagterier og andre svinesteder, skal kontrollere sig selv. Her er reultatet:

Kødbakkerne blev ikke gjordt ordentligt rene på Tulip.
Tulips slagteri på Tulipvej i Vejle er meldt til politiet af det lokale fødevaretilsyn. For nyligt blev det konstateret, at virksomhedens bakker til at opbevare kød i ikke var rene nok.
Politianmeldelsen kommer efter, at Fødevareregion Syd tidligere har givet en række indskærpelser og påbud vedrørende virksomhedens egenkontrol.

Det blev for eksempel konstateret ved fødevareregionen sidste besøg, at Tulip ikke har reageret tilstrækkeligt på for lave temperaturer i efterskyllet i en bakkevasker, der desinficerer de bakker, som bruges til at opbevare kød i.
Hos Tulip beklager kvalitetsdirektør Carsten Christensen fejlen, og han understreger, at fabrikken på Tulipvej har ordnet problemerne med bakkevaskeren. Ja, det har de sikkert!
Ja "beklagelse" er blevet et godt dansk ord, for svinepelsene.
 

Er der igrunden noget vi har styr på i Danmark? Send mig gerne din mening.

 

Gå ud for at spise dårligt kød?

 Indkomne Kommentarer til Svineriet
 
Glem ikke at ordet er frit - Tryk på linket.
Lad dine venner se denne side:
Click here to send this page to a friend!


     

Visitors online:  - right now

Free counter and web stats