Rasmussen, Anders Fogh, statsminister, cand.oecon. Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K 

Kære Anders Fogh Rasmussen,

Vedlagt sender jeg kopi af et indlæg, som jeg i dag har sendt til en række lokale dagblade spredt over Danmark. Til din orientering vedlægger jeg en liste over de pågældende blades navne.

Jeg udbeder mig venligt dit svar.

Desuden vedlægger jeg kopi af et brev (Nu marcherer de igen), som jeg i dag har modtaget. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig brevets indhold og den anklage, som ligger deri, om din regerings passive holdning til den islamiske besættelse af vort land - sidst markeret ved den meningsløse evakuering fra Libanon af de "danskere", som med deres "ferie" beviste, at de ikke var flygtninge og dermed ikke har nogen som helst berettigelse til ophold i Danmark.

I fortsættelse deraf kan rejses spørgsmålet: Hvilken rolle spiller Bilderberg i den massive udvandring af muslimer til Europa og specielt til Danmark?
 


”NU MARCHERER DE IGEN"

Nazismen er ikke død. Den lever i bedste velgående og kan ses i gadebilledet i Europa med de samme paroler som i 1920ernes og - 30'ernes Tyskland. I dag er det islamister, der som gjaldende blodhunde bevæger sig gennem byer og bydele, de har overtaget, med budskabet om jødernes og demokratiets likvidering. Og endnu engang ser vi, at bevægelsens sorte evangelium ikke møder den fornødne modstand, ja vi ser endog, at den bliver støttet af kræfter inde fra den demokratiske bygning. Neville Chamberlain har forladt sin grav for at fuldføre sin historiske mission, og i Danmark står de Radikale, Socialdemokrater, folkesocialister og Enhedsliste-demente på række for at falde på knæ for det nye herrefolk.

Halal-Stube-fascisterne er vore dages brunskjorter. De er stupide og løgnagtige kujoner. Israel er for tiden i åben krig med dem, desværre uden åbenlys dansk støtte. Vi har evakueret henved 5000 palæstinensere og libanesere med enten dansk statsborgerskab, opholdstilladelse eller ingen af delene fra Beirut, herunder Ahmed Akkari, imamen der faldt Danmark i ryggen med løgnagtig propaganda. Han er nu igen i landet for at sprede sin islamiske gift. Et udtryk for dansk storsind blev givet, da imamen fik sin kone og barn med ud af Libanons hovedstad. Vi skal ikke forvente nogen tak for dette fra en mand, der allerede for sit indre har indrulleret Frejas sal i kalifatet.

Israelernes geografisk udsatte position betyder, at de først af alle kæmper de kampe, som eksempelvis Europa senere må kæmpe. Tegnene er allerede tydelige i de europæiske storbyer, hvor hele kvarterer nu er under sharia-svøben. Derfor nytter strudsetaktikken ikke meget. Det er ligesom med tandpine: jo senere man kommer til tandlæge, jo mere smertefuld er behandlingen.

Et eksempel: hvordan kan det lade sig gøre, at Hizb-ut-Tahrir kan slippe af sted med at gøre det indre København til en jødehadsk happening uden nogen konsekvenser, hvordan kan denne kriminelle organisation være tilladt i et demokrati?? Den danske vattethed overfor disse undergravende fascister er en demokratisk svanesang, som orkestreres af et EU, der via Middelhavsaftalerne har deponeret folkenes og nationernes suverænitet i Mekka. Vi bevæger os mod et uvejr af hidtil uset styrke.

Der kommer dage med gråd, når det går op for os, at vi er taget ved næsen af vore ledere gennem de sidste mange år. De har haft skjulte dagsordener, som har suget landet for modstandskraft. Gennem allierede i medier og pædagogiske systemer har de lagt den national-kristne kultur for had og indoktrineret opvoksende generationer med deres falske tunger. Lederne og deres allierede skal nok sørge for at få bragt deres egen røv i behagelig sikkerhed, inden befolkningen bliver præsenteret for den endelige regning for den herskende klasses enorme bedrageri.


26. juli 2006 Bjarne Nielsen


Verdensregering

Ved Bilderbergs hemmelige møde i juni 1991 i Baden Baden i Tyskland under overværelse af bl.a. daværende guvernør Bill Clinton udtalte en af Bilderbergs absolutte topfolk, industrimagnaten David Rockefeller, bl.a. følgende:

"Vi er taknemlige over for Washington Post, New York Times, Time Magazin og andre store nyhedsblade, hvis ledere har deltaget i vore møder, og som har holdt deres løfte om tavshed i omkring fyrretyve år."

Han fortsatte med at forklare: "Det ville have været umuligt for os at udvikle vor plan for hele Verden, hvis vi havde været genstand for befolkningens lys i alle disse år. Men Verden er nu mere avanceret og forberedt til at gå videre mod en Verdensregering. En overnational magt af en intellektuel elite og Verdensbank er helt at foretrække frem for de selvstændige, nationale beslutninger, som det er praktiseret i de forløbne århundreder."

Bilderbergs mål er åbenbart en Verdensregering, og Verdens befolkning bliver kynisk ført frem til Verdensdiktatur - "Verdensherskeren i dette Mørke" står skjult bag skjulte beslutninger.

I stedet for at spørge, hvad jeg havde imod Bilderberg, kunne Anders Fogh Rasmussen ærligt have oplyst dette ved mødet den 18.9.2000 i Skive Hallerne, hvor jeg stillede følgende spørgsmål:

Hvad er Bilderbergs ærinde og opgave?

Hvad betyder Bilderberg for Danmark? og

Hvad er din funktion i Bilderberg?

Spørgsmålene er lige så aktuelle i dag som dengang, og jeg spørger yderligere: Hvilken rolle spillede Bilderberg i optakten til krigene i Bosnien, Hezegovina og Kosovo? Og hvilken rolle spiller den nu i Israels nye kamp for overlevelse? Som deltager i Bilderbergs møder kunne og kan AFR ikke være uvidende.

Jeg beder om dit svar Anders Fogh Rasmussen.

Yderligere oplysninger om Bilderberg kan hentes på www.mega.nu:8080/ampp/bilderberg.html  under overskriften The Architecture of Modern Political Power, hvor også navne på deltagerne i Bilderbergs møde den 15.-18. maj 2003 i Versailles i Frankrig kan læses.


27.7.2006

Venlig hilsen -

Jørgen D. Grønbæk.

Visitors online:  

Free counter and web stats


Copyright © 2010 Bent Bay