.

 

 

Sjove Foto´s - Funny Photo´s

These are the backs of the bar stools!!!!

 

 

Stop med at drikke vin     Stop drinking wine

Læs dette først inden du scroller ned!

Jeg var på vej ned ad gaden, da jeg blev antastet af en særdeles snavset og forhutlet hjemløs kvinde, som bad mig om lidt penge til middagsmad. Jeg tog min pung frem og tog en halvtredser ud, og så spurgte jeg:"Hvis jeg nu giver dig disse penge, køber du så vin for dem i stedet for mad?"  'Nej, jeg blev nødt til at holde op med at drikke for flere år siden," sagde den hjemløse kvindetil mig.
'Bruger du dem så til at gå på indkøb i stedet for at købe mad?" spurgte jeg. 'Nej, jeg spilder ikke tiden på indkøb," sagde den hjemløse kvinde. "Jeg er nødt til at bruge al min tid på at prøve på at holde mig i live."
 "Vil du bruge pengene på en skønhedssalon i stedet for på mad?" spurgte jeg.
"Er du da tosset? svarede den hjemløse. Jeg har ikke fået ordnet hår i 20 år."  "Ja så," sagde jeg, "Jeg vil ikke give dig pengene. I stedet vil jeg gerne invitere dig ud at spise sammen med min mand og mig i aften." Den hjemløse kvinde blev chokeret. "Bliver din mand ikke rasende på dig, hvis du gør det? Jeg ved, jeg er snavset, og jeg lugter højst sandsynligt afskyeligt." Jeg svarede:"Det er i orden. Det er vigtigt for ham at se, hvordan en kvinde kommer til at se ud, når hun holder op med at gå på indkøb, får ordnet hår og holder op med at drikke vin!"

Read this first before you scroll down!

I was  way down the street when I was accosted by a particularly dirty and disheveled homeless woman who asked me for some money for dinner. I took my wallet and took a fifty out, and then I asked: "If I give you this money, you buy the wine for them instead of food?" 'No, I had to stop drinking years ago, "said the homeless kvindetil me'Do you use them then to go shopping instead of buying food? "I asked. 'No, I do not waste time shopping, "the homeless woman." I have to spend all my time trying to keep me alive" "Do you want to spend the money on a beauty salon instead of food?" I asked.
"Are you crazy? Replied the homeless., I have not gotten her hair done in 20 years."
"Well then," I said, "I will not give you money. Instead, I would like to invite you out to dinner with my husband and me tonight."The homeless woman was shocked. "If your husband is not mad at you if you do this? I know I'm dirty, and I smell most likely disgusting."
I replied: "It's okay., It is important for him to see how a woman is going to look like when she stops to go shopping, get her hair done and stop drinking wine!"

x

x

x

x

x

x

x

x

OK

      

 

       

     


Send this page to your friends

Click here to send this page to a friend!

eXTReMe Tracker

 free stat counter

 

Verschillende landen 'Index voor The Beat Post International. Klik op een vlag boven.

Forskellige landes Indeks for The Beat Post International. Klik på et flag ovenfor.
Different country´s  Index  for The Beat Post International. Click a Flag above.

 

free counters
This ´FLAG´ Counter is activated / Denne ´FLAG´ Tæller er  aktiveret  - 28. March 2011

Copyright © 1997 - 2015- Bent Bay